Overledenen 2024

Algemeen

Overleden

Mevr. G. Plat

Griet Plat
☼ 29-04-1953 ~ † 08-06-2024

weduwe van Kees de Boer

8 juni 2024
St. Nicolaashof 1, afd. ‘t Zand
1131 GT Volendam

Correspondentieadres:
Gerda Mooijer-de Boer
Edammerweg 52
1131 DR Volendam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Klik HIER om de rouwadvertentie in hoge resolutie te bekijken.

|Doorsturen

Jorinde

2024-06-10 13:21:33

Het hart altijd op de juiste plaats. En altijd in voor een praatje. Je maakte soep voor omwonenden. Hoefde er nooit iets voor terug te hebben. Een luisterend oor gaf je aan iedereen. De huiskamer stelde je open voor een ieder die binnen wilde komen. Voor de arme buurtjes haalde je niet zelden boodschapjes. Trakteerde de buurt bij heet weer op ijsjes. Ria, je was geweldig. Gecondoleerd iedereen.

José bien

2024-06-12 17:50:02

Lieve familieleden heel veel sterkte! 
half 10 een sigaretje!

ik ga het nooit vergeten.

prachtige vrouw.

liefs José 

Uw reactie


A? už jste rezidentem nebo zv?davým cestovatelem, webová stránka je vaším oknem do živé komunity, kde m?žete sdílet aktuální informace o jednáních na radnici, zlepšení infrastruktury a komunitních projektech, které utvá?ejí krajinu Edam-Volendam. A když se pono?íte do webových stránek, možná vás zaujme kontrastní téma – sv?t kasinových her. Stejn? jako obec Edam-Volendam nabízí ?adu zážitk?, nabízejí tuto rozmanitost i n?která online kasina. P?edstavte si, že se vydáváte na zábavnou cestu s casino vklad 1 eurohttps://playsafecz.com/casinos/casino-min-vklad-1-euro/, zatímco se digitální dve?e hazardu otevírají a odhalují ?adu vzrušujících her. P?estože se sv?t casino vklad 1 euro m?že zdát vzdálený klidné krajin? Edam-Volendam, ob? oblasti sdílí spole?nou nit – prvek p?ekvapení a objevu. V tomto smyslu m?že prozkoumávání skrytých zákoutí obce a zkoušení št?stí se symbolickým vkladem p?inést ne?ekané okamžiky uspokojení a vzrušení.

Klik hier voor de overledenen van 2023