Algemeen

‘Gun jezelf in deze coronatijd een bezoek'

Museum hoopt op komst Volendammers

Het zijn geen gemakkelijke tijden voor musea. Ook het Volendams Museum heeft te lijden onder de beperkende maatregelen vanwege de heersende pandemie. Toeristen vormen van oudsher een belangrijke bezoekersstroom voor de culturele bewaarplaats. Deze blijven nu vrijwel weg. Daarbij werd het geteisterd door een brand en een kassa die kapot ging. De gepassioneerde museumvrijwilligers worden door deze tegenslagen niet ontmoedigd. Zij roepen mensen uit de gemeente op het museum eens te bezoeken. Daar is voldoende gelegenheid voor. Voor het eerst in haar bestaan blijft het de hele winter geopend.
Door Laurens Tol


,,Ik had vroeger niks met de Volendamse geschiedenis”, vertelt bestuurslid Louis Stroek rondlopend door de entreehal. ,,Het museum is als een soort virus. Als het je eenmaal te pakken krijgt, laat het je niet meer los.” Hij wijst naar zijn medebestuurslid Jan Tol (Dollie), die volgens hem steeds vaker in het gebouw te vinden is. Dick Bond is er ook bij. Hij vertelt gepassioneerd over zijn fascinatie voor stambomen en de tentoonstelling ’75 jaar Bevrijding’. Die overigens wordt verlengd om nog beschikbaar te zijn tijdens de gemeentelijke herdenkingsactiviteiten van volgend jaar. Daardoor zijn allerlei waardevolle oorlogsmaterialen, zoals geweren en parachutes langer te bewonderen in Volendam.

Brand
Begin september sloeg schrik de vrijwilligers om het hart. Op de dag die normaal zaterdag van kermis zou zijn geweest, kreeg men een melding dat er brand was uitgebroken in hun geliefde museum. Louis kon het eerst niet geloven. ,,Ik kreeg een appje met: ‘De kermis staat in de fik’. Ik typte: we hebben geen kermis. ‘Nee, in het museum’, las ik toen. Bleek onze miniatuurkermis in brand te staan. Toen zijn we meteen heengegaan. Achteraf viel het gelukkig nog mee. Door onze BHV’ers was het al geblust voordat de brandweer kwam. Maar het had niet langer moeten duren, want dan was het museum weggeweest. De verf bladerde al af en de raampjes van het interieur waren al gesprongen van de hitte. Nu moest er alsnog voor meer dan tienduizend euro gerepareerd worden. Een gespecialiseerd team maakte alles minutieus schoon. Daardoor is er nu gelukkig niks meer te zien van de brand.”
Louis is enthousiast over de eerste winterse openstelling van het gebouw ooit. Een museumbezoek kan volgens hem een welkome activiteit zijn in een tijd waarin verder weinig mogelijk is. ,,We willen dit graag onder de aandacht van de mensen brengen. Naar het museum gaan, is iets dat nog kan en dat je ook veilig kunt doen. Het is hier nu rustig en groot zat. Men kan hier met het hele gezin heengaan. Voor slechts vijfentwintig euro krijg je er ook nog een gepassioneerde gids bij, die je van alles vertelt over de Volendamse geschiedenis. Wat van de collectie uitgestald is, wordt voortdurend veranderd. Dus het ziet er nu weer heel anders uit dan jaren geleden. Het museum is dus zeker ook een bezoek waard voor diegenen die er al geweest zijn.”
Het Volendams Museum is trots op het toevoegen van een ‘nieuw’ schilderij aan haar expositie. Het werk ‘De Vismijn’ van Maurice Sys (1880-1972) is sinds kort te bewonderen in Volendam. De Vlaamse schilder was ten tijden van zijn bloeiperiode vaak te vinden in het dorp. Bij kenners is hij bekend vanwege zijn vastleggingen van botters. De Vismijn is een voorbeeld van een stuk waarbij hij een ander onderwerp koos. ,,Het is een supermooi schilderij dat vissers laat zien die met hun ambacht bezig zijn. Je kijkt zo op het midden van de haven uit. Het is een belangrijk werk voor Volendam, omdat het een stukje laat zien van het dagelijks leven van toen. Ik zou zeggen dat het absoluut de moeite waard is om het te komen bekijken.”

‘Het museum is als
een soort virus;
als het je eenmaal
te pakken krijgt,
laat het je
niet meer los’

Een culturele instelling als het Volendams Museum leunt sterk op de inzet van vrijwilligers als Louis, Jan en Dick. Zij benadrukken dat er altijd mensen nodig zijn die zich er belangeloos voor inzetten. Geïnteresseerden die hiertoe bereid zijn, kunnen zich aanmelden en worden met open armen ontvangen. ,,We zoeken op dit moment vooral baliemedewerkers en dan het liefst voor doordeweeks. Daar is een grote behoefte aan. Iedereen die tijd, gezond verstand en een belangstelling voor de Volendamse cultuur heeft, mag graag langskomen. Verder hebben we ook handige lui nodig. Mensen die klusjes kunnen opknappen in het gebouw en helpen met het catalogiseren. Daarnaast zijn mensen welkom die verstand hebben van social media en mediabewerking. Er is altijd werk te doen hier.”
Om het museum klaar te maken voor de toekomst, wil het bestuur graag allerlei zaken verbeteren. ,,Vernieuwing en automatisering doorvoeren is daarbij belangrijk. We willen het museum ook graag via onze website naar de mensen toe brengen en gaan volgend jaar aan de slag met het realiseren van een nieuwe site.”
Het Volendams Museum is gecertificeerd en dat betekent dat het aan een eisenpakket moet voldoen. De collectie moet gecatalogiseerd zijn en onder optimale omstandigheden worden bewaard. Goede verlichting en klimatologische omstandigheden zijn daarbij essentieel. Als het laatstgenoemde niet op orde is, leidt dat op den duur tot het vergaan van de aanwezige schilderijen. Om dit te voorkomen heeft het museum geld nodig. Daarom zette men onlangs een nieuwe actie op touw.
,,We gaan een ‘Club van 100’ oprichten. Naar goed voorbeeld van ‘Huis aan het Water’. We hebben het dan over een donatie van honderd euro per jaar die particulieren en bedrijven kunnen doen. Het gaat hierbij om een periode van vijf jaar. Zo’n gift is voor particulieren voor 125% aftrekbaar van de belasting. Voor bedrijven zelfs voor 150%. We gaan dus op zoek naar ‘goede vrienden’ die ons willen steunen. Het geld dat wij hiermee ophalen, is belangrijk om ons culturele erfgoed ook in de toekomst te kunnen blijven presenteren. Op een manier die bij de moderne tijd hoort.”

‘Het zou goed zijn
als de gemeente het
Stolphoevekerkje zou kopen’

Het gaat de museumvrijwilligers ook meer in het algemeen aan het hart wat er met het Volendams erfgoed gebeurt. In dat licht bezien maakt men zich zorgen over de dreigende verkoop van het Stolphoevekerkje. Een van de weinige rijksmonumenten in het dorp dreigt daarmee ontoegankelijk te worden voor burgers.
,,Dit zou eeuwig zonde zijn. Dit oudste gebouw van Volendam moet voor haar inwoners behouden blijven, vinden wij. We kunnen daar best wat voor de hele gemeente organiseren, zoals een tentoonstelling. Koren kunnen er ook in oefenen, noem maar op. Het zou goed zijn als de gemeente het gebouw zou kopen. Dat kan voor een symbolisch bedrag. De eigenaren willen er graag vanaf. Voor het onderhoud krijgt de koper ook nog een bijdrage. Dus dit is een kans die we niet moeten laten lopen. Als museum willen wij graag met het kerkje samenwerken. Wat we daarmee willen doen, moeten we nog uitwerken.”
De gehoopte samenwerking met het Stolphoevekerkje maakt deel uit van een strategie van het museum om de krachten te bundelen met andere partijen uit de gemeente. Zo wil het de contacten met de buren van ‘Stichting Tourist Information Edam-Volendam intensiveren. Verder gaat men nauwer samenwerken met ‘Vereniging Behoud de Volendammer Botters’, stichting ‘Artist Kom Binne’ en de Volendamse ‘Klederdrachtgroep’. Deze banden worden aangehaald om samen sterker te staan. Men gaat kijken naar gedeelde belangen en wellicht leidt dit tot gezamenlijke activiteiten.
De belangrijkste doelstelling van het Volendams Museum, is om de bevolking uit de gemeente te interesseren voor haar eigen historie. Dit doet men door scholen uit te nodigen voor een bezoek. Maar daar moet het volgens de vrijwilligers niet bij blijven. ,,We zijn heel blij met alle toeristen die hier komen. En toch is het belangrijker dat mensen over twintig jaar nog weten hoe oud-Volendam was. In dat kader zetten we ook een speciale actie op. Mensen kunnen hier voor vijftig euro het prachtige boek ‘Wereldoorlog in het Dorp’ kopen in combinatie met een stamboomonderzoek. We merken dat veel jongeren interesse hebben in de oorlog en ook willen weten waar ze vandaan komen. Vandaar dat wij nu komen met dit aanbod. Daarbij krijgt men er ook nog een gratis bezoek aan het museum voor het hele gezin bij. Een prachtig cadeau van de Sint en zijn Pieten of voor onder de boom. We zouden het sowieso leuk vinden als er de komende tijd veel Volendammers zouden langskomen. Gun jezelf in deze coronatijd een bezoek aan ons museum.”

|Doorsturen

Uw reactie