Algemeen

‘Ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb voor een vak waar mijn interesse ligt’

Na cum laude-beoordeling lesgeven op conservatorium

Jongeren kiezen voor uiteenlopende studierichtingen. Nieuw -Volendam tekent in de reeks ‘Student & Praktijk’ de verhalen op van onlangs afgestudeerden. De eerste in deze serie is Dominique van Rossum (23). Begin deze maand studeerde zij cum laude af aan het Amsterdamse conservatorium. Haar studierichting was ‘Docent Muziek’. Dominique heeft voldoende indruk gemaakt om na de zomer de eerstejaars-studenten muziektheorieles te mogen geven.
Door Laurens Tol

Tijdens haar opleiding heeft zij naast didactische en theoretische vaardigheden, zeven verschillende instrumenten leren bespelen. Dominique is blij dat de studie achter de rug is. ,,Ik ben blij dat ik nu vakantie heb. Natuurlijk is het een goed gevoel om klaar te zijn. Toch voelt het niet helemaal als af. Na de zomervakantie ga ik namelijk door met een masterstudie op dezelfde school. Dit is een nieuwe studierichting genaamd: ‘Musical Leadership’. Tijdens deze opleiding mag je jezelf verdiepen in een zelfgekozen richting. Mijn plan is om een projectkoor op te zetten”, vertelt Dominique.
Met dit koor wil ze gaan optreden op plekken waar muziek minder toegankelijk is. ,,Hiermee bedoel ik zingen voor vluchtelingen, ouderen en zelfs gevangenen. Afhankelijk van de situatie mogen deze mensen ook deelnemen aan het koor. Hoe het exact zal gaan, weet ik nog niet, want in september werk ik het plan pas goed uit. Tijdens de masteropleiding krijg je vakken toebedeeld op basis van het onderwerp waar je jezelf in wilt verdiepen.”
Tijdens haar onlangs afgeronde opleiding kreeg Dominique te maken met een breed scala aan vakken. ,,Mijn hoofdvak was piano. Daarnaast heb ik tijdens de studie leren omgaan met de instrumenten: gitaar, basgitaar, drums en klarinet. Tevens had ik elke week zangles. Om al deze vakken bij te houden, is het belangrijk om goed te plannen. Elke week krijg je hier les in en moet je iets doen met al deze instrumenten.”

‘Het huiswerk voelde
meestal niet als
een last; integendeel’

Voor de behaalde resultaten tijdens de opleiding kreeg Dominique een cum laude-beoordeling. Dat wil zeggen dat ze alle vakken met gemiddeld een acht heeft afgesloten. ,,Dit was niet direct mijn streven. Ik vond het leuk, wilde het goed doen en daarom is het op een natuurlijke manier gegaan. Het huiswerk voelde meestal niet als een last. Integendeel, het was vooral vaak interessant om te doen. Natuurlijk ben ik wel trots op de goede beoordeling.”
Uiteraard is lesgeven ook belangrijk in een docentenopleiding. ,,Vanaf het eerste jaar word je na de herfstvakantie in het diepe gegooid. In eerste instantie geef je dan delen van lessen. Ik begon op een basisschool. Het ging wel goed, maar als je nog nooit voor de klas hebt gestaan, is het toch spannend. Tot aan het eind van de studie heb ik veel stage gelopen. Daardoor heb ik heel wat lessituaties gezien. Mijn voorkeur gaat nu uit naar lesgeven tijdens buitenschoolse activiteiten.”
Ondanks de muziekopleiding die ze afgerond heeft, zingt Dominique nog altijd bij ‘De Zangertjes van Volendam’. ,,Dit doe ik puur voor het plezier. Ik vind het een heel leuk en gezellig koor. Daarbij blijft samen zingen ten alle tijden fijn. Ik ben bij het koor begonnen met jonge koorleden te begeleiden op de piano. Daar merkte ik hoe leuk ik dit vond en dat droeg eraan bij dat ik hier wat mee wilde gaan doen. De combinatie van pianospelen, zingen en lesgeven vond ik toen al mooi.”
Rond kunst- en muziekopleidingen gaat het vaak over minder goede arbeidsmarktperspectieven. ,,Sommige mensen hebben mij daar weleens mee geconfronteerd. Voor afgestudeerden van de opleiding Docent Muziek is er echter meestal genoeg werkgelegenheid. Er zijn veel subsidies vrijgekomen voor het stimuleren van kunstonderwijs. Dat heeft veel banen opgeleverd in deze sector.”

‘Achteraf bezien deed ik
aanvankelijk maar wat
op muzikaal gebied’

Dominique geeft aan grote progressie te hebben geboekt gedurende de opleiding. ,,Om te beginnen heb ik geleerd om mezelf veel beter te presenteren. Als docent, maar ook als muzikant. Achteraf bezien deed ik aanvankelijk maar wat op muzikaal gebied. Je leert op veel manieren te kijken naar de muziekstukken die je speelt. Ook op onderwijs heb ik een veel bredere blik gekregen. Er is mij duidelijk geworden hoe je op verschillende manieren dezelfde lesstof kunt aanbieden.”
Daarnaast is haar kennis over muziektheorie gegroeid. ,,Voor de studie was ik theoretisch niet sterk onderlegd. Ik wist wel hoe bepaalde dingen werkten, maar kon er geen naam aan geven. Het was allemaal wat vaag. Tijdens de studie begon het mij sterk te boeien. Nu vind ik het bestuderen en uitleggen van muziektheorie een van de leukste dingen. Het is zelfs zo dat ik komend schooljaar dit vak mag doceren op het conservatorium aan de eerstejaars. Dat is eervol natuurlijk.”
Bij een studiekeuze is de afweging tussen kiezen voor passie voor een vak en economische motieven een belangrijke. ,,Ik ben blij met de keuze die ik gemaakt heb voor een vak waar mijn interesse ligt. Aan de ene kant zeg ik dus: ga voor een richting waar je hart ligt. Toch is geld ook belangrijk. Na de studie moet je ergens van kunnen leven. Een combinatie tussen passie en enige kans op werk zou volgens mij het beste zijn.”
Dominique sluit niet uit om ooit in een Volendamse band te gaan zingen of spelen. ,,Dat zou zeker kunnen gebeuren. Wat zingen betreft, denk ik dat soulmuziek het beste bij mijn stem past. Met pianospelen kan ik zowel in pop- als klassieke muziek uit de voeten. Wat lesgeven in de toekomst betreft, denk ik nu dat ik zou willen lesgeven in het naschoolse onderwijs. Hoe ik er na mijn masteropleiding over denk, weet ik niet. Ik ben eerst benieuwd naar wat ik komend jaar allemaal weer zal leren”, besluit Dominique.

|Doorsturen

Uw reactie