Algemeen

Kerkbestuur vindt gemeentelijk besluit om Stolphoevekerkje niet te kopen ‘jammer’

‘Nu gaat het uit handen van de gemeenschap’

Volendammers moeten de toekomst van het Stolphoevekerkje gaan dragen. Dat vindt het bestuur van de protestantse kerkgemeenschap, dat er sinds jaar en dag gebruik van maakt. Voorvechters voor het behoud van de kerk stuurden erop aan om deze publiek bezit te maken. De gemeente besloot onlangs om dit niet te doen. Daarmee wordt het rijksmonument waarschijnlijk eigendom van een partij buiten Edam-Volendam. Betrokkenen betreuren dit besluit, maar blijven toch meedenken over een toekomstige functie. Ook de gemeente wil gebruik van het kerkgebouw stimuleren.
Door Laurens Tol


Voor Maarten Gast, bestuurslid van de protestantse gemeenschap, kwam het gemeentelijk besluit niet als een verrassing. De gemeenteraad stemde al eerder tegen de aankoop van het kerkje. ,,Afgelopen winter diende de partij Zeevangs Belang een motie hierover in. Die is toen door de raad niet aangenomen en een meerderheid bleek dus tegen koop door de gemeente. Dit was voor ons een onverwachte actie, die natuurlijk heel goed bedoeld was. Het college nam de uitslag van deze stemming mee in haar uiteindelijke beslissing. Toen bleek dus al wel dat ze met heel goede argumenten zouden moeten komen om de raad alsnog te overtuigen. Dus het verbaasde mij niet dat het college besloot het kerkje niet over te nemen”, vertelt Maarten.
Het lot van het Stolphoevekerkje gaat Volendammer Willem Schilder aan het hart. Hij zet zich in voor het doel om het te behouden voor de gemeenschap. De beslissing van het college van B en W ziet hij als een gemiste kans. Willem: ,,We hebben in Edam natuurlijk heel veel monumenten, maar dat zijn voornamelijk woonhuizen. Zoals we al eerder in de Nivo zeiden, is dit kerkje de bakermat van Volendam zelf. Het gaat mij niet zo zeer om het kerkgebouw, maar wel om de functie ervan te behouden en de entourage. Daarbij gaat het ook om het historische, economische en toeristische belang. Nu gaat het kerkje uit handen van de gemeenschap en je weet niet hoe er over twintig jaar over wordt gedacht. Ik denk persoonlijk dat men dit gaat betreuren.”

‘Ik had dit besluit
eerder verwacht van
een angstig en
bureaucratisch bestuur’

Willem begrijpt dat een gemeente beleid maakt en dat men zich hieraan houdt. Maar het zou volgens hem goed zijn om daar in bepaalde gevallen van af te wijken. ,,Wij hebben nu in ieder geval de kans gegeven en vinden het jammer dat hier op een ietwat bureaucratische manier op gereageerd wordt. Het moet altijd mogelijk zijn om een uitzondering te maken, dat is mijn persoonlijke mening. In dit geval denk ik dat ze dit hadden moeten doen. Ik zeg dit als burger van de gemeenschap, als Volendammer. Er was niet eens sprake van koop, want de kosten waren zoals eerder gezegd nihil. Daarom had ik dit besluit eerder verwacht van een angstig en bureaucratisch bestuur. Meer dan van een slagvaardig, ondernemend en meedenkend bestuur.”
Ook Maarten vindt het jammer dat het college niet tot aankoop overging. Het kerkbestuur richt zich nu op andere mogelijkheden. Maarten: ,,Ik zei vorige keer al dat we contact hebben met Stichting Oud-Hollandse Kerken en Stadsherstel Amsterdam. Dit hielden we steeds aan en zeiden: we wachten eerst op een uitspraak van de gemeente. Deze week hebben we weer een gesprek met deze partijen. Zij vertelden eerder al dat ze de waarde van deze kerk als monument zien. En dat zij zich positief willen opstellen voor het behoud ervan. Ze willen het graag verwerven en het als monument onderhouden.”
De toekomst van het Volendamse protestantse kerkgebouw zou daarmee verzekerd zijn. De volgende stap is het zoeken naar een toekomstige functie van het rijksmonument. ,,Er is iets nodig dat het gebruik van het kerkje verzorgt. Want als je er niks mee doet, dan boert het alleen maar langzaam achteruit natuurlijk.” Willem: ,,Het Volendams Museum wil daar wel iets in betekenen. En bovendien kunnen er nog trouwerijen en andere activiteiten plaatsvinden. Dit was in alle scenario’s het geval geweest. Misschien moeten hiervoor overeenkomsten worden gesloten met de toekomstige eigenaar. Gelukkig wil de gemeente het gebruik van het kerkje ook stimuleren.”

‘Er moet een
Volendams
initiatief komen’

Voor Maarten is het belangrijk dat de toekomst van het kerkje door Volendammers gedragen wordt. Hij denkt dat er een aparte stichting of vereniging moet komen die zorgt voor het gebruik ervan. Maarten: ,,Er moet een Volendams initiatief komen. Daarom ben ik ook heel blij dat Willem aan tafel zit. Ik roep iedereen uit Volendam op die zich hiervoor wil inzetten. Zij moeten zich voor het kerkje gaan hard maken. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Willem of bij onze kerkgemeenschap.”
Het college van B en W licht in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad haar besluit toe. Ook denkt men mee over de toekomst van het kerkgebouw en wat erin te organiseren.
,,Aan dit besluit liggen diverse onderzoeken naar het gebruik van de kerk voor andere doeleinden ten grondslag. Naast kerkdiensten worden er op dit moment huwelijk- en uitvaartdiensten georganiseerd. De gemeente heeft het kerkje opgenomen in de lijst van locaties voor huwelijksvoltrekkingen en wij zullen onderzoeken of het mogelijk is het aantal huwelijken in deze kerk te verhogen, zodat er meer inkomsten gegenereerd worden. Aanvullend zou de kerk zich goed lenen voor het organiseren van tentoonstellingen, muziekuitvoeringen, rondleidingen, culturele activiteiten, enz. Herbestemming naar wonen, horeca of een andere ontmoetingsfunctie is niet onmogelijk, maar ook niet heel realistisch. Er zal enorm geïnvesteerd moeten worden en de technische ingrepen zullen fors zijn.”
,,Hoewel wij de monumentale en maatschappelijke waarde van het Stolphoevekerkje waarderen en onderschrijven is het niet de primaire taak van de gemeente om monumentale panden over te nemen. Er zijn voldoende partijen die het eigendom, beheer en exploitatie op zich zouden kunnen nemen, zoals Stadsherstel uit Amsterdam of de Stichting Oud Hollandse Kerken. Ook voor het behoud van het pand is het niet noodzakelijk dat de gemeente het eigendom verkrijgt. De monumentenstatus biedt daarvoor voldoende bescherming.”

Foto: Maarten Gast (l) en Willem Schilder Stoplhoevekerkje

|Doorsturen

Uw reactie