Algemeen

Ondergrondse afvalcontainer in de Rozenstraat/Van Baarstraat

Het herbestraten van de Burg. van Baarstraat vordert gestaag. De eerste fase is reeds afgerond en de T-splitsing van de winkelstraat met de Hyacintenstraat is reeds van het nieuwe wegdek voorzien. Nu zijn de stratenmakers van Hennephof & Jonk bezig in de Burg. van Baarstraat tussen de Rozenstraat en de Krokussenstraat.

Ondertussen wordt ook omgevingswerk uitgevoerd. Op de hoek Rozenstraat/Burg. van Baarstraat is naast de parkeervakken een ondergrondse afvalcontainer geplaatst. De plaatsing hiervan vond dinsdag plaats. Zo kunnen de bewoners van de Rozenstraat nu ook hun afval dagelijks kwijt in de ondergrondse afvalcontainers. Als de container in gebruik is genomen wordt er niet meer vuilnis opgehaald met de vuilniswagen in deze straat. Ook elders in de gemeente worden momenteel nieuwe ondergrondse containers voor het afval geplaatst.

|Doorsturen

Uw reactie