Algemeen

Open discussies tijdens ledenvergadering Vereniging Huurders Volendam

Onlangs liet de Vereniging Huurders Volendam (VHV) in de Nivo weten dat ze haar leden wil oproepen meer te participeren. Om zowel in vergaderingen en bijeenkomsten als online en bij het VHV hoofdkwartier actiever te worden. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, die dinsdag plaatsvond bleek dat hier zeker stappen in zijn gemaakt. Verschillende leden namen de microfoon tot zich om hun mening te geven, discussies aan te snijden en vragen te stellen. Het thema van de avond was ‘Overlast, samen kunnen we het oplossen’. Het VHV-bestuur, met als voorzitter Harry Hulskemper, werd tijdens de bijeenkomst in de AMVO ondersteund door twee wijkagenten en projectleider van het BeterBuren programma, Inez de Jaegher.
Door Kevin Mooijer

Terwijl iedereen voorzien werd van een kop koffie, opende Harry Hulskemper de vergadering door de aanwezigen nogmaals op het hart te drukken wat de functie van de Vereniging Huurders Volendam is en dat dit niet onderschat moet worden. Vervolgens werd het woord overgegeven aan wijkagent Kitty Kruidenier. Vanuit de politie werden er tips gegeven hoe mensen gevaarlijke situaties kunnen voorkomen.
Vanwege de redelijke hoge gemiddelde leeftijd werd onder meer ingesprongen op criminelen en oplichters die ’s avonds met een zogenaamd excuus aankloppen bij mensen om vervolgens binnen proberen te komen en waardevolle dingen te stelen. Men luisterde aandachtig en had na de presentatie meerdere vragen voor de wijkagenten. Volgende agendapunt bestond uit een presentatie betreft het BeterBuren programma dat redelijk nieuw is in Edam-Volendam.

Nog niet één
Volendamse vrijwilliger
voor BeterBuren

Projectleider Inez de Jaegher lichtte toe wat het nut van BeterBuren is wanneer mensen een burenruzie hebben. Het programma, dat leunt op vrijwilligers die opgeleid worden tot bemiddelaar, heeft inmiddels al vijftig zaken en tien bemiddelaars in onze gemeente. Toch gaf Inez aan het jammer te vinden nog niet één vrijwilliger uit Volendam te hebben mogen verwelkomen. Een aanwezige in de zaal reageerde gevat; ,,Dat komt doordat iedereen hier elkaar kent. Ik zie mezelf al aankomen bij een overbuurman. ‘Ik kom je ruzie even oplossen.’ ‘Waar bemoei je je mee?’ is de meest vriendelijke reactie die je dan terug kunt verwachten.” Inez is er echter van overtuigd dat BeterBuren ook in Volendam kan functioneren.
Later op de avond werden twee leden gezocht die in de kascommissie van Vereniging Huurders Volendam wilden stappen. Deze leden werden gevonden in Aaf van Baarsen en Joke Visser, beide huurders bij Stichting Woningbeheer de Vooruitgang. Vervolgens werd onder de aanwezigen een maand huur verloot. In totaal zijn er 55 aanwezige leden geteld. ,,Dit aantal valt ons wel een beetje tegen, gezien de importantie van het onderwerp en de knellende huurwoningmarkt”, aldus Harry Hulskemper.
Volg Vereniging Huurders Volendam op Facebook om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op de huurwoningenmarkt van Volendam.

 

|Doorsturen

Uw reactie