Algemeen

Ouderensportteams op zoek naar meer leden

In de gemeente Edam-Volendam kampen ouderensporten met een naamsbekendheidprobleem. Neem bijvoorbeeld de wandelvoetbalvereniging Old Stars, een aerobicssessie of het inmiddels bekendere volleybal-uurtje op de donderdagochtend in de Opperdam, het wordt wel georganiseerd, maar de doelgroep wordt moeilijk bereikt. ,,We hebben inmiddels tientallen leden als we naar de wandelvoetbal, handbal en basketbalverenigingen kijken, maar als we meer leden hebben, kunnen we continuïteit creëren”, aldus Sportkoepel-projectleider Giel Oudejans. ,,Wanneer het aantal leden van de verenigingen en clubjes groeit, dan kunnen we de ouderen in onze gemeente dagelijks de mogelijkheid bieden ergens op hun eigen tempo te sporten.”
Door Kevin Mooijer

,,Ook 60-plussers moeten de mogelijkheid hebben om iets aan beweging te kunnen doen wanneer het hun uitkomt”, begint Giel. ,,Wij willen met de Sportkoepel verandering brengen in het beperkte aanbod. Bij Mauritius wordt al wel ouderengym gegeven en bij de atletiekvereniging wandeltraining, maar wat betreft de wandelvarianten in verschillende sporten is het aanbod schaars. Op dit moment bestaan er in Volendam ouderenclubjes bij de voetbal-, handbal- en basketbalverenigingen. Daarnaast wordt vanuit de PX al jaren een volleybalsessie voor senioren georganiseerd op de donderdagochtend in de Opperdam. Er wordt gevolleybald met een roze, wat zachtere trefbal, waardoor de deelnemers wat meer tijd hebben om zich juist te positioneren. Dit soort kleine aanpassingen zorgen dat de sporten perfect zijn uit te oefenen voor 60-plussers. Het zorgt dat iedereen op zijn of haar eigen tempo iets aan beweging kan doen.”

‘Een kleine aanpassing
zorgt dat een zestigplusser
op zijn of haar eigen
tempo iets aan
beweging kan doen’

Giel benadrukt dat niet alleen het lichamelijke en conditionele aspect van belang is, maar juist ook de sociale kant van het sporten. ,,Eenzaamheid is natuurlijk een bekend fenomeen onder ouderen. Door mee te doen aan een sportclubje naar keuze wordt ook deze kwestie gelijk aangepakt. Neem bijvoorbeeld het uurtje handballen in de Opperdam. Na het sporten drinkt het hele team – dat bestaat uit twintig tot dertig leden – samen een kop koffie in de kantine. Er staat een muziekje aan, iedereen ouwehoert lekker met elkaar en er ontstaan vriendschappen uit zo’n uurtje sporten. Het is een win-winsituatie: je wordt er fit door en doet sociale contacten op.”
Giel is zelf actief als begeleider van de Volendamse wandelvoetbalclub. ,,Iedere woensdag wordt er een uurtje wandelvoetbal gespeeld en ik doe zelf ook altijd mee. Het is echt hartstikke leuk. De leden zijn super fanatiek en genieten zichtbaar van hun uurtje.” Veel bekende oud-voetballers zijn inmiddels ook actief als wandelvoetballer. ,,Neem bijvoorbeeld Sjaak Swart en Simon Tahamata, zij stonden vorig jaar nog in het Olympisch Stadion tijdens een wandelvoetbaltoernooi.”
Ook het Volendamse wandelvoetbalteam wordt zo nu en dan gevraagd voor een toernooi. Onlangs kwam zelfs een verzoek of ze interesse hadden mee te doen aan een toernooi in Spanje. Giel lacht: ,,Het team is niet zo happig op het verlaten van het derde klaphek, maar dat wil niet zeggen dat we niks beleven. Voor het coronavirus uitbrak, hebben we nog een toernooi gespeeld in het Krasstadion. Na het toernooi werden we door FC Volendam uitgenodigd om gezellig met alle deelnemers een patatje te komen eten en vervolgens hebben we een wedstrijd van FC Volendam bijgewoond.”
De handbal- en basketbalverenigingen hebben inmiddels ook een wandel-variant van hun respectabele sporten opgericht. ,,Om de handbalvereniging even als voorbeeld te nemen: zij richten zich niet alleen op de sport zelf, maar vooral ook op balansoefeningen. Ze starten met een goede warming-up en spelen vervolgens een potje wandelhandbal.”

‘We willen de
doelgroep bereiken
van zestigplussers
die graag een uurtje
willen sporten’

Volgens Giel zijn de mogelijkheden eindeloos als het gaat om het type sport. ,,Bij iedere sport is het mogelijk om een voor ouderen geschikte variant te introduceren. Wanneer je een voorkeur hebt of al lid bent van een vereniging, kun je gewoon bij ons voorstellen om een wandelvariant van de desbetreffende sport op te zetten. De Sportkoepel staat er volledig voor open om hier werk van te maken. Het enige probleem dat we hebben, is dat we de doelgroep niet goed weten te bereiken. We communiceren vooral via social media en door middel van de Billy-pagina in de Nivo, maar een groot deel van de 60-plussers heeft natuurlijk geen Facebook account en slaat misschien de Billy-pagina over in de krant. Met dit artikel willen we de eerste stap zetten richting het bereiken van de 60-plussers in de gemeente die behoefte hebben aan een uurtje sporten in eigen tempo en sociale contacten van dezelfde generatie. Voor een klein bedrag per jaar zijn mensen al lid van een gezellige, sportieve vereniging. Uiteraard is iedereen van harte welkom om een keer mee te komen doen bij een ouderensport naar wens. Ons motto is ‘niet twijfelen, gewoon beginnen’.”

Ben je of ken je iemand wie het goed zou doen om op eigen tempo te sporten met leeftijdsgenoten? Of de voorkeur nu voetbal, gymnastiek, tennis, handbal, basketbal of aerobics is, alles is mogelijk. Neem contact op met Giel Oudejans voor meer informatie. Bel hem op 06 13 03 95 58 of mail hem: g.oudejans@sport-koepel.nl Niet twijfelen, gewoon beginnen!
Tevens is men welkom contact te zoeken met Giel betreft het opzetten van een sportieve actie om geld in te zamelen voor het Nationaal Ouderenfonds. ,,Lijkt het je leuk om bijvoorbeeld een fiets- of wandeltocht of een wandelvoetbaltoernooi te organiseren? Of heb je andere ideeën om het Ouderenfonds te helpen? Neem dan contact met mij op!”

 

|Doorsturen

Uw reactie