Algemeen

‘Jonge mensen groeien op in een maatschappij die vol met slechtheid zit’

Pastoor Stomph roept op tot bezinning

Pastoor Stomph heeft onlangs de leeftijd van 70 jaar bereikt. Zo aan het begin van het jaar voert de Nivo met hem een gesprek over enkele belangrijke maatschappelijke thema’s. Hij spreekt over psychische moeilijkheden waar een grote groep mensen mee te maken heeft. Verder wordt duidelijk wat hij ervan vindt dat veel huwelijken geen standhouden. Daarnaast komt de milieuproblematiek aan de orde en wil Stomph de bevolking nog een boodschap voor het nieuwe jaar meegeven.
Door Laurens Tol

Pastoor, allereerst van harte gefeliciteerd met het bereiken van deze respectabele leeftijd. Een aanzienlijk aantal mensen komt geestelijk in de problemen vandaag de dag. Wat denkt u hiervan en wat is volgens u de oorzaak van dit verschijnsel?
,,Ik zeg het niet zo gauw, want mensen schrikken ervan. Maar ik geloof dat boze geesten altijd proberen de mens van het goede pad af te krijgen. Ze proberen ook zachtmoedige mensen in de war te brengen. Als we alleen kijken naar onze westerse wereld, dan denk ik: er kan hier heel veel. De mogelijkheden zijn eindeloos. Er is veel geld en er kan worden gekozen uit een groot aantal opleidingen. Maar red jij het wel? Krijg je een vaste baan en relatie? Er wordt openlijk reclame gemaakt om ontrouw te zijn. Waanzinnig. Door en door ziek. Verrot. En van de duivel. Maar het mag wel, want het is ‘vrijheid van meningsuiting’. Jonge mensen groeien op in een maatschappij die vol met slechtheid zit, waar de overheid niet tegen optreedt.”

‘Ik geloof dat
boze geesten altijd
proberen de mens van
het goede pad
af te krijgen’

Wat is volgens u de oplossing?
,,Als kerk willen wij een wereld waarin het echt veilig is. De Tien Geboden zijn nog steeds actueel. Kijk daar maar eens eerlijk naar. Bijvoorbeeld: je mag niet stelen. Dat vind toch eigenlijk iedereen? Vind jij het leuk als iets afgepakt wordt dat van jou is? Hetzelfde met: je mag niet ontrouw zijn. Niemand vindt het fijn als je in de steek wordt gelaten door je vriend of vriendin. De vraag is alleen hoe je naar het leven met de Tien Geboden kunt toegroeien. De kerk is niet preuts of krampachtig. Het is alleen maar verstandig om voorzichtig te zijn met jezelf en met de ander.”

Over het gebod van: gij zult niet ontrouw zijn. U sluit regelmatig huwelijken. In Nederland strandt bijna 40% van deze verbintenissen voortijdig. Waar heeft dit volgens u mee te maken?
,,Je kunt de woorden van de huidige paus erbij halen. Ik weet dat hij omstreden is, maar hij heeft gezegd dat er een betere huwelijksvoorbereiding moet komen. Van tevoren vier keer samenkomen met een priester is niet genoeg. Dat vind ik moeilijk. Toch zou het mooi zijn als we mensen konden overhalen om langer bezig te zijn met hun aanstaande huwelijk. Ik kan niet de garantie geven dat de huwelijken die ik voorbereid heb en kerkelijk gesloten zijn, blijvend zullen zijn. De voorbereiding kan volgens mij wel veel betekenen wanneer een echtpaar te maken krijgt met tegenslag. De paus zegt verder dat er vanuit de bisdommen scherper gekeken moet worden naar huwelijkssituaties die niet goed zijn. Huwelijken moeten ook ‘nietig’ verklaard kunnen worden. Sommige zijn ongeldig, omdat ze beter niet gesloten hadden kunnen worden, andere komen in een crisis omdat ze niet goed zijn voorbereid. Daarmee wordt meteen gezegd dat niet alle huwelijken waarin het tegenzit, moeten worden ontbonden.”

Een deel van de Volendamse ouders laat tegenwoordig hun kinderen niet meer dopen. Wat vindt u van deze ontwikkeling?
,,Ouders moeten altijd in hun hart kijken en de vraag stellen: wat wil ik eigenlijk? Het kan zijn dat mensen het geloof alleen maar onzin vinden. Ze kunnen ook verontwaardigd zijn vanwege het misbruikschandaal van de kerk en het instituut onbetrouwbaar vinden. Ik kan dit standpunt zeker begrijpen, want er zijn afschuwelijke dingen gebeurd. Wel zou ik willen vragen: als je denkt aan Jezus, zou je het dan toch niet fijn vinden als jouw kind wél de genade ontvangt van Christus zelf? Wij willen graag de nadruk leggen op Jezus zelf, want dat is de bron. Jezus neemt de doop serieus. Hij weet dat als een priester een kind doopt: oké, dat kind wordt nu aan mij toegewijd. Dan kan Jezus het helpen opvoeden. Dat is wat de kerk steeds meer wil benadrukken.”

‘Ik vind sowieso
dat we veel
zorgvuldiger om
moeten gaan
met ons milieu’

Er wordt momenteel een brede maatschappelijke discussie gevoerd over klimaatopwarming en hoe we beter met onze leefomgeving kunnen omgaan. Hoe kijkt u hier tegenaan en wat vindt u dat we moeten doen?
,,Ik vind sowieso dat we veel zorgvuldiger om moeten gaan met ons milieu. Als ik al zie in Volendam hoe ontzettend veel plastic er op straat gegooid wordt. Dan denk ik: dat kan toch niet? Ik vind dat we minder plastic moeten gebruiken en er meer bewust mee om moeten gaan. God heeft de wereld zo geschapen dat er een natuurlijke kringloop was. Sinds wij chloor en andere middelen zijn gaan gebruiken, hebben wij dit proces verstoord. We weten eigenlijk niet wat we gedaan hebben. Ik geloof dat we wat betreft de omgang met onze aarde op onze knieën moeten en zeggen: God, wij hebben van alles gedaan. We hebben een prachtig product als plastic ontdekt uit aardolie. Dat heeft u vast niet voor niks in de grond gestopt en we mogen het gebruiken. Maar blijkbaar moeten wij veel beter leren hoe.”

En het thema klimaatverandering?
,,Ik weet echt niet of dit door ons tegen te houden is. Wel weet ik dat zuinigheid een goede deugd is, net als zorgvuldigheid. Het is zaak om zorgvuldig om te gaan met materiaal, energie en elkaar. Ik vind dat dit te weinig gebeurt. Dat wil niet zeggen dat de mens slecht is. We zijn wel beperkt en beseffen dat misschien soms te weinig.”

Wilt u de lezers nog een boodschap meegeven voor het nieuwe jaar?
,,Ik hoop vooral dat de mensen mogen groeien in hun band met Jezus. Het zou mooi zijn als we dit met elkaar gestalte kunnen geven. Om te geloven hoef je niet per se naar de kerk. Als het goed is, geloof je altijd en overal. Maar net als met alle goede dingen, is het fijn om ze met anderen te delen. Als je dit doet, dan wordt het groter. Wat dat betreft hoop ik dat onze parochie wegen mag vinden om te groeien in geloof en verbondenheid. Het zou volgens mij ook goed zijn als mensen tijd nemen om tot bezinning te komen. Een nieuw jaar is tevens een nieuw begin. Belangrijk is daarbij dat je je bezint. Hopelijk nemen mensen af en toe de tijd om stil te staan. Want dat is het écht menselijke. De mens kan stilstaan bij wat hij doet en erover nadenken.”

|Doorsturen

Uw reactie