Algemeen

Pauselijke onderscheiding voor Jaap Tol (Bliek)

Afgelopen zondag, na de gezongen hoogmis van 09.30 uur, werd Kerkelijke vrijwilliger in hart en nieren Jaap Tol (Bliek) onderscheiden met het Pauselijke erekruis in goud.

 

Uiteraard moet er een voor het toekennen van een dergelijke onderscheiding wel een onderbouwing komen. Cees de Wit had samen met Pastoor Stomph de activiteiten van Jaap, inmiddels 81 jaar en bijna 50 jaar vrijwilliger(!!), op een rijtje gezet.

Het is dan ook volkomen terecht dat Jaap, inmiddels in gezelschap van zijn vrouw Jannig en (klein)kinderen, deze ere-onderscheiding kreeg opgespeld door pastoor Stomph waarna de aanwezigen in de gelegenheid werden gesteld om Jaap te feliciteren.

|Doorsturen

Uw reactie