Algemeen

‘De gemeente wilde zich desnoods met geweld de trap toe-eigenen’

Politie komt tussen beiden bij conflict trap Het Dril

Afgelopen maandagochtend is er veel commotie ontstaan bij de trap van het Zeestraat-viaduct naar Het Dril. De tijdelijke stalen trap werd verwijderd, waarna bouwlieden begonnen de betonnen trap ‘kermisklaar’ te maken. Rein Vogel, die verantwoordelijk is gemaakt voor de bouw van de trap en een winkeleigenaar probeerden dit tegen te gaan. Om het conflict te sussen, werden Buitengewoon opsporingsambtenaren en politiemensen ingezet.
Door Laurens Tol

Rein Vogel (68) is eigenaar van het nieuw gebouwde pand tegenover de winkels van Baltus en Rituals. Onderdeel van dit bouwproject was de constructie van de nieuwe trap.
Maandagmorgen werd Rein onaangenaam verrast. ,,Ik kreeg onverwachts bezoek van vijf ambtenaren. Op een zeer intimiderende en chanterende manier werd mij te verstaan gegeven, dat de gemeente zich desnoods met geweld de trap wilde toe-eigenen. Men meende hier het recht toe te hebben, omdat het object op gemeentelijke grond is gebouwd. De gemeente heeft echter helemaal niet de juiste papieren en vergunningen hiervoor”, vertelt Rein.
De werkzaamheden om de nieuwe trap gereed te maken voor kermis, werden toch doorgezet. ,,Het is zeer verwonderlijk dat dit gebeurt. Op 30 juli jongstleden is de trap door de instantie ‘Odij-mond’ namelijk nog als ‘niet gereed voor gebruik’ bestempeld. Er werd geconstateerd dat de afwerking nog niet in orde was. Bijvoorbeeld anti-slipgleuven in de treden ontbraken nog. Nu brengt men slechts leuningen aan en vertelt dan dat de trap daarmee af is.”
Rein wil graag uit de doeken doen wat volgens hem de afronding van de bouw heeft tegengehouden. ,,Door veel burgers, inclusief de horeca-exploitanten, word ik dagelijks lastiggevallen over deze kwestie. Deze week werd er op Facebook een bericht geplaatst waar werkelijk niks van klopt. Vandaar dat ik nu weleens openheid van zaken wil geven.”

‘De gemeente legde mij
een boete op van
160.000 euro’

Een aantal jaar geleden werd Rein door de gemeente Edam-Volendam betrokken in een project om het gebied bij Het Dril aantrekkelijker te maken. ,,In 2013 ben ik gevraagd om mee te werken de buurt wat op te leuken. Daarnaast was de verkeersontsluiting een thema. Ik werd vervolgens in contact gebracht met een bouwbedrijf/projectontwikkelaar. Samen met deze partij heeft het project gestalte gekregen. De eerste vergunning werd daarna aangevraagd.”
Van het eerste plan maakte de bouw van de trap al deel uit. ,,Een architect werd in de arm genomen om het project te tekenen. De volgende stap was het sluiten van een grondexploitatie-overeenkomst. In 2013 maakte een aannemer reeds een offerte voor de bouw van de trap. Deze partij kon zijn verplichtingen helaas niet nakomen. Daarna ontstond de eerste vertraging. Het huis kon niet op de geplande plek worden gebouwd. In het naburige pand zat een raam in de weg.”
Rein probeerde via een rechtszaak zijn gelijk te krijgen. ,,Dit deed ik, omdat het venster daar op een ongebruikelijke plek is gemaakt. Daarna heb ik de rechtszaak weer teruggetrokken. Ik besloot om water bij de wijn te doen en het nieuwe huis niet tegen het viaduct aan te laten bouwen. Het raam van de buren zou hierdoor open blijven. Deze onderhandelingen werden daarna toch gestaakt. Het project kwam niet van de grond en daar leek het bij te blijven.”
De gemeente benaderde Rein daarna opnieuw. ,,In de persoon van de heer Opmeer benadrukte men wederom het belang van de doorgang van het project. Het slagen ervan was noodzakelijk voor de buurt. Er werd een nieuwe overeenkomst opgesteld, met enkele kleine wijzigingen. Onderdeel van de afspraak was dat de gemeente de trap zou betalen. Voor de bouw ervan werd ik verantwoordelijk gemaakt. Het ging om grote bedragen.”
Het plan kon doorgang gaan vinden. ,,Als onderdeel daarvan werd vorig jaar zomer de betonconstructie van de trap opgeleverd. Iedereen was hier tevreden mee, inclusief de wethouder en projectleider. Even daarna legde de gemeente ons een bouwstop op. De oorzaak hiervan was vermoedelijk dat het huis hoger was gebouwd dan de bedoeling was. Na een kleine aanpassing werd de stop weer opgeheven. We konden weer doorgaan met bouwen.”
In juli 2018 had Rein een ontmoeting met enkele gemeente-functionarissen. ,,Met de bouwtekening zoals die er lag en was ondertekend door beide partijen, ging ik naar de afspraak. We wilden het voorstel dat in maart was goedgekeurd door de projectleider nog eens bespreken. Er werd mij verzocht om gewoon door te gaan met bouwen. Men zei: ‘meneer Vogel, ga jij lekker met vakantie. We gaan door met het project. Het project moet zo snel mogelijk af.’”

‘De kans is groot
dat de trap tijdens
kermis spekglad wordt’

Rein werd verrast door het bericht dat hem in de periode daarna bereikte. ,,De gemeente legde mij een boete op van 160.000 euro. Dit was een terugvordering van het geld dat ik heb gekregen om de trap te bouwen. Het bedrag komt ongeveer overeen met de kosten van het hele bouwproject. Deze boete ben ik gaan aanvechten in een bodemprocedure bij de rechter. Het enige dat wij gedaan hebben, is bouwen volgens de goedgekeurde tekening. Wij zijn doorgegaan met het afbouwen van het pand en de trap. Dat laatste object is nu voor zo’n tachtig procent klaar.”
Volgens Rein is de gesloten overeenkomst daarna door de gemeente ter discussie gesteld en genegeerd. ,,Betalingen om de trap af te maken, werden ook geblokkeerd. Men heeft zelfs een deurwaarder bij mij langs gestuurd om het geldbedrag te innen. Dat is vreemd, want die boete probeer ik juist aan te vechten. In september komt de zaak voor bij de rechtbank in Haarlem.”
Rein vindt het betreurenswaardig dat hij de bouw van de trap tot nu toe nog niet heeft kunnen afronden. ,,Ik had het graag willen laten afbouwen, maar de gemeente is haar betalingsverplichtingen helaas niet nagekomen. De onderdelen die nodig zijn voor de afronding liggen al klaar. De gemeente heeft mijn aannemer ook buiten mij om benaderd om ze de trap te laten afmaken. Als treurig dieptepunt eigenen ze zich de trap nu zelfs toe.”
Rein baalt ervan om in deze situatie terechtgekomen te zijn. ,,Ik ben een onwetende burger. Bij deze trap heb ik geen enkel belang. Nu ben ik er echter wel verantwoordelijk voor gemaakt en word niet in de positie gebracht om het werk af te maken. De kans is groot dat de trap tijdens kermis spekglad wordt. Ik ben dan degene die verantwoordelijk is en dat voelt op z’n zachtst gezegd niet fijn. Deze situatie levert veel stress op. Mijn vrouw en ik gaan er bijna aan onderdoor.”
De gemeente Edam-Volendam is gevraagd om een reactie. Woordvoerder Leendert Klein laat weten dat men niet naar buiten wil treden zolang de zaak onder de rechter is.

|Doorsturen

Uw reactie