Algemeen

RKAV Volendam-voorzitter ten tijde van tweede coronagolf

‘Regelingen zijn druppels op gloeiende plaat’

Door het wegvallen van kantine- en sponsorinkomsten in de coronaperiode hebben her en der in Nederland sportverenigingen al de noodklok geluid en bijvoorbeeld de vraag bij gemeenten neergelegd om de huurbetalingen te bevriezen. In onze gemeente is RKAV Volendam letterlijk en figuurlijk de grootste vereniging. ,,We hebben vertrouwen in de toekomst, omdat we genoeg vet op de bot hebben. De afgelopen jaren is goed beleid gevoerd, daar plukken we nu de vruchten van. Maar we zijn heel voorzichtig met de uitgaven”, zegt voorzitter Vincent Gruwèl.
Door Eddy Veerman


Sinds kort heeft de RKAV de vergunning binnen voor het alternatief dat na de eerste coronagolf werd bedacht: een buitenkantine. Vincent: ,,Die vergunning loopt tot in ieder geval 1 februari volgend jaar. We hebben op die manier – met die tent beneden en boven in de kantine een beperkt aantal mensen binnen – vier weken naar volle tevredenheid gedraaid, daarna moest alles dicht.”
Er waren compensatieregelingen. ,,De KNVB heeft gelden, maar die zijn voor clubs die eigenaar zijn van het complex en dat zijn wij niet. Onze gemeente is ons tegemoet gekomen qua huur. Aangezien wij geen kantine-inkomsten hebben, kunnen we aanspraak maken op de regeling van meer dan twintig procent omzetverlies. Dat zijn druppels op de gloeiende plaat, als je dat vergelijkt met daadwerkelijke kantine-inkomsten.”
,,Toen corona uitbrak, hebben we meteen alle initiatieven op nul gezet. Er is wel een geluidsinstallatie aangeschaft, maar daar staat een sponsor garant voor. De investeringen die we doen, doen we alleen als er inkomsten tegenover staan. Dus alles wordt langs de meetlat gelegd. Omdat we alles afgelopen seizoen stil hebben gelegd qua investeringen, zijn we optisch met een plus geëindigd. Voor het lopende seizoen zitten we in de min, qua begroting. Maar we zijn aan het schrapen, gaan er met de kaasschaaf eroverheen. We hopen dat we in januari weer het competitievoetbal kunnen hervatten en de buitenkantine tenminste open kan, zodat we iets binnen kunnen harken en aan het eind van dit seizoen kunnen zeggen dat we quitte hebben gespeeld.”
,,Mijn zorg zit meer voor het seizoen erna. We hebben een hele trouwe groep sponsoren, maar ik kan niet verwachten dat ze ons gaan sponsoren als hun bedrijf op omvallen staat. Economen zeggen dat we volgend jaar naar een groei gaan van één procent of meer. Daar geloof ik niet in, omdat deze klap te groot is voor veel ondernemingen. Om dat op voor te zijn, moeten we zorgen dat we vet op de bot hebben. Dat hebben we, wij kunnen een behoorlijk tik aan, terwijl de KNVB aangeeft dat zestig procent van de voetbalclubs al in de problemen zit. Wij niet, door de maatregelen die we hebben genomen en hoe het vorig bestuur heeft bestuurd. Wij hebben lucht. Alleen, de kantine-inkomsten hebben we begroot op veertig procent van twee jaar geleden. Dat is een forse tik.”
Ondertussen heeft de jeugd tot 17 jaar doorgetraind en de onderbouw speelt een onderlinge competitie. ,,De senioren zijn eigenlijk het kind van de rekening. Het is te hopen dat zij in januari écht kunnen starten. Dan gloort er voor de hele vereniging weer licht aan het einde van de tunnel.”

‘Sponsoren zijn
loyaal en de
enkeling die afhaakt,
verontschuldigt zich
en geeft aan terug
te keren als het kan’

,,We hopen aan het eind van het seizoen nog toernooien te spelen, maar de KNVB wil in juni doorvoetballen. We bestaan een heel jaar 100 jaar, tot juni, maar dan moet het nog wel passen om in die maand een feestelijk toernooi te organiseren. Want ook dát zijn inkomsten. Maar het állerbelangrijkste is dat alle leden gewoon weer kunnen voetballen.”
,,Contributie en sponsorinkomsten zijn de pijlers onder ons bestaansrecht. Qua aanwas van leden, dat is steeds doorgegaan. We hebben enkele sponsoren die vanwege omstandigheden hebben moeten afhaken, maar – en daar merk je de loyaliteit – zodra het kan, zien we ze weer terug. Ook al hebben we contracten lopen, we beseffen dat we niet gelden van hen kunnen verwachten terwijl ze zelf niet rond kunnen komen. In slechts enkele gevallen is het mensen niet gelukt contributie te betalen, dat proberen we te verspreiden over termijnen. Maar met name komend seizoen gaat belangrijk worden.”
,,Ik ben blij met betrekking tot hoe het op dit moment gaat: het besef is er onder de mensen, qua beleving van de trainers die meedenken. Er worden geweldige initiatieven ontplooid hier met onderlinge wedstrijden, maar ook gemixt trainen en spelen tussen RKAV- en FC-jeugdteams. Inmiddels mogen senioren weer met vier sporters tegelijk aan de slag, dus dan moeten trainingen op die manier worden ingeregeld. Straks zullen ze zich toch moeten kunnen voorbereiden op het moment dat half januari de competitie wordt hervat.”
,,Ik spreek ook andere voorzitters. Naast het lokale sportplatform zit ik in een overleg met de Waterlandse voetbalverenigingen, daar wisselen we informatie met elkaar uit. De KNVB heeft ook allerlei webinars over hoe dingen aan te vliegen. Er is een site, ‘één-tweetje’, daar zitten ook voorzitters op om ideeën uit te wisselen. Maar het is vaak van hetzelfde laken een pak. We hebben allemaal met de beperkingen te maken. En dan zie je toch wel weer dat Volendam uniek is. Sponsoren die loyaal zijn en de enkeling die afhaakt, verontschuldigt zich en geeft aan terug te keren als het kan. Je merkt in alles dat we een club zijn en dat iedereen die club een warm hart toedraagt.”

|Doorsturen

Uw reactie