Algemeen

Serenade van fanfare voor Pastoor Siem Tol

Zondag vond er een feestelijke Hoogmis plaats in de Sint Vincentiuskerk vanwege het 60-jarig priesterfeest van Pastoor Siem Tol. In de kerk mochten vanwege het coronavirus maar 30 mensen aanwezig zijn.

 

Vijf priesters gingen voor in deze jubileum-mis: Pastoor Stomph, Pastoor van Teijlingen, Kapelaan Goos, Diaken Henk Bak en de jubilerende priester Siem Tol. Na afloop van de dienst was er een serenade op het Kerkpad van het Fanfarecorps “Wilhelmina”.

Het was het eerste optreden van het corps na de corona-uitbraak. Drie muziekstukken werden gespeeld en het optreden werd bijzonder op prijs gesteld door Pastoor Siem Tol en de familie.

|Doorsturen

Uw reactie