Algemeen

Renoveren achtergevel eerste grote klus voor nieuwe kerkmeester Jan Zwarthoed (Jent)

Sint Vincentiuskerk ook de komende jaren geregeld in de steigers

Het is nu 25 jaar geleden dat de fundering van de Vincentiuskerk werd vernieuwd. Hiervoor werd het comité Vincentius Altijd In Ons Midden” opgericht. De actie “Twee Miljoen Samen Doen” werd gehouden en de Volendamse bevolking bracht het benodigde geld bij elkaar om ‘onze kathedraal’ een nieuw fundament te geven. De houten vloer ging eruit, vele palen werden geheid en een betonnen vloer werd gestort, zodat de Vincentiuskerk behouden kon blijven. Na de renovatie van de kerkvloer, werd twee jaar later door de VAIOM de Kwastloterij gehouden, zodat de kerk een schilderbeurt kon ondergaan. Omdat de Vincentiuskerk steeds onderhoud vergt, is de VAIOM als “Onderhoudsfonds” blijven bestaan. Later is er nog een nieuw leien dak op de kerk gekomen, werd een fikse bijdrage gegeven aan de ver/nieuwbouw van de pastorie, de renovatie van de kerktoren en het voegen van de voorgevel. Binnen een jaar tijd zal ook de achterzijde van de Vincentiuskerk opnieuw gevoegd moeten worden. Dat vergt weer een fikse investering. De opbrengst van de jaarlijkse acceptgirokaartenactie van het comité is hiervoor bestemd.
Door Pius Schilder

Meerjaren Onderhoudsplan
Het renoveren van de kerktoren en voorgevel is in 2017 afgerond. De VAIOM heeft er toch wel wat jaren voor moeten sparen maar het is de investering waard geweest. De voorgevel en toren van de kerk zien er weer als in de oude glorie uit. In 2018 zijn verschillende platte daken voorzien van nieuwe dakbedekking. Het geluid in de kerk is weer in goede staat. Er is een nieuwe geluidsinstallatie gekomen, mede door de gulle gaven en Klaas de Boer (KBK), die een tomeloze inzet had bij dit project. De kosten hiervoor bedroegen rond de 40.000 euro.
Alfred Schilder (van het kerkbestuur) is druk doende om samen met de LOVE, de installatie geschikt te maken voor een vlekkeloze radio- en TV-ontvangst in uw huiskamer. Zo kunnen ook thuis de vieringen in de Vincentiuskerk gevolgd worden door hen die slecht ter been of aan huis gekluisterd zijn. Komende jaren staat het voegwerk van delen van de zijgevels en achtergevel in de planning. Ook gaat de VAIOM in overleg met het kerkbestuur om te kijken of het mogelijk is om de energiekosten naar beneden te krijgen. De plannen van de regering om de gebouwen in Nederland te verwarmen zonder gas zal de komende jaren hoog op de agenda komen te staan. Voor het verwarmen van de Vincentiuskerk is jaarlijks zo’n 25.000 tot 30.000 m3 aardgas nodig. De huidige verlichting is gedateerd. Gezocht wordt naar een passende oplossing binnen de LED-verlichting die momenteel verkrijgbaar is op de markt. Ook worden plannen uitgewerkt om te zien of het haalbaar is om het dak van de kerk te voorzien van zonnepanelen. Door de Monumentenwacht is in opdracht van het kerkbestuur een inspectierapport opgesteld. Daarin wordt aangegeven wat er de komende jaren aan onderhoud aan de Vincentiuskerk moet gebeuren om deze bouwkundig in goede staat te houden.
Verloting van mooie prijzen
Stichting ‘Vincentius Altijd In Ons Midden’ doet ook wat terug aan de gevers. Als een bijdrage van minimaal € 7,50 wordt overgemaakt voor het Onderhoudsfonds, worden er mooie prijzen verloot op de bankrekeningnummers van de schenkers. Naast een flatscreen-TV en reischeques zijn er vele diner- en kadobonnen en bonnen van DEEN Supermarkt te winnen. Met uw bijdrage draagt u niet alleen bij aan het behoud van onze ‘kathedraal’, maar maakt u ook kans op het winnen van vele mooie prijzen. Men kan ook meerdere keren een bedrag van minimaal € 7,50 overmaken, zodat er meer kans is op het winnen van de prijzen.
Dit kan naar Stichting Vincentius Altijd In Ons Midden, C.J. Conijnstraat 6A, 1131 DZ Volendam,
rek.nr. NL82INGB0008942817.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.
Als er een bijdrage is via telebankieren, gelieve wel de naam en het adres erbij vermelden, zodat na de verloting, de winnaars benaderd kunnen worden.

‘Oude gebouwen gaan
mij aan het hart’

Sinds kort is Jan Zwarthoed (Jent) nieuw in het kerkbestuur van de parochie HH. Maria en Vincentius gekomen. Hij is de opvolger van kerkmeester Hans Jonk (Sjef), die 12 jaar lang op voorbeeldige wijze deze functie bekleedt heeft. Jan Jent (63) werd gevraagd om Hans Jonk op te volgen. Hij is al vele jaren in de bouw werkzaam als uitvoerder en heeft veel ervaring opgedaan in renovatiewerk aan monumentale panden in o.a. Amsterdam. “Oude gebouwen gaan mij aan het hart. Ik heb veel in de renovatie gewerkt. Als ik er zo een bijdrage aan kan leveren om de Sint Vincentiuskerk te behouden, dat vind ik niet verkeerd. Ik wil graag wel even een groot compliment geven aan mijn voorganger Hans Jonk, die heeft echt vakwerk geleverd de afgelopen 12 jaar. Het renoveren en opnieuw voegen van de achtergevel van de Vincentiuskerk is mijn eerste grote klus als, zoals ze dat dan noemen, ‘kerkmeester’. De achtergevel en de achterste twee stukken van de zijgevels zijn nodig aan renovatie toe. Bij de ramen vallen de stukken steen er bijna uit. Daar zal wat aan moeten gebeuren. De zijgevels van de kerk zijn nog wel in goede staat. Daar dienen alleen wat kleine herstelwerkzaamheden aan de voegen uitgevoerd te worden bij de ramen”, vertelt Jan. “Alle scheuren en barsten worden hersteld. De roosters onder de glas-in-loodramen moeten vervangen worden door roestvrij staal, zodat de kijk er af is. De Monumentenwacht heeft ook aangegeven dat de hemelwaterpijpen vervangen moeten worden. Deze zijn nu nog van kunststof, dat hoort niet bij een monument. Er zullen dus nieuwe zinken regenpijpen op de gevels aangebracht dienen te worden. In eerste instantie is het achterste deel van de kerk nodig aan renovatie toe. Er volgt eerst nog een gevelonderzoek. Daarna gaan we op zoek naar een steigerbouwer en voegers en wat de kosten zijn. Dan gaat het kerkbestuur beslissen wie het gaat doen en wat er aangepakt wordt. Daar zal de komende maanden meer duidelijkheid over komen. Maar dat de achtergevel groot onderhoud nodig heeft is duidelijk”.
Kerkmeester Jan Zwarthoed is ook bezig met het dak van de Mariakerk. Dit lekt op sommige plaatsen en zal binnenkort opnieuw geheel bedekt moeten worden.

|Doorsturen

Uw reactie