Algemeen

‘Dit is een heel betrouwbare en al sinds jaar en dag bekende partij’

Stolphoevekerkje belandt in ‘warm bed’ stichting

Het Stolphoevekerkje moet een verlengstuk worden van bestaande culturele instellingen. Het gaat een onderscheidend aanbod van activiteiten organiseren en daarmee geen concurrentiestrijd aan. De toekomst van het kerkgebouw werd onlangs verzekerd. Stichting Oude Hollandse Kerken ontfermt zich over het lot van het Volendamse rijksmonument. Deze neemt bijvoorbeeld de leiding bij de renovatie ervan. Betrokkenen juichen de overname toe.
Door Laurens Tol

Anneke Molenschot (l), Tineke de Schepper en Willem Schilder


Tineke de Schepper gaf in het verleden elf jaar lang les aan het Don Bosco College. Daarvoor werkte ze al bij het Waterlant College, waar ze eveneens delen van de Volendammer bevolking onderwees. Nu is zij voorzitter van ‘Stichting Oude Hollandse Kerken’. Tineke vertelt: ,,Het doel van onze stichting is om kerken in stand te houden. En ook een plaats te geven en te laten houden in de samenleving. Het kerkbestuur van het Stolphoevekerkje benaderde ons of wij ook daarbij een rol kunnen spelen. Dan gaat het met name om het onderhoud, het verkrijgen van subsidies en al van dat soort zaken. Deze kerk is natuurlijk heel bijzonder. Daarom is het van groot belang dat we die in een goede conditie houden.”
Het bestuur van Oude Hollandse Kerken beraadde zich op het verzoek uit Volendam. Dat ging over de haalbaarheid ervan. Zo ontfermt men zich liever niet over een kerkgebouw dat vervolgens leegstaat. ,,Het bestuur van de stichting zorgt voor de kerk. Maar je hebt ook mensen nodig en een plaatselijke commissie die zorgen dat het gebouw een plaats houdt in de gemeenschap. Want alleen een gebouw, dat is het niet. Het is de bedoeling dat het levend blijft.”
De stichting waar Tineke voorzitter van is, gaat bijvoorbeeld het grootonderhoud organiseren. Verder is het nodig om het Stolphoevekerkje te renoveren. Oude Hollandse kerken neemt dit letterlijk voor haar rekening en maakt daarnaast gebruik van bouwkundig specialisten, zoals architecten. Verder heeft men contacten met allerlei bedrijven die taken kunnen verrichten. De stichting opereert los van de gemeente, maar overlegt daar wel mee. Contacten over de toekomst van het kerkje zijn al gelegd.

‘We gaan de
gemeente opzoeken
en ook plaatselijke
partijen als PX
en de Jozef’

Willem Schilder is betrokken bij het lot van het kerkgebouw, sinds de toekomst ervan op het spel stond. Hij ziet de overname door Stichting Oude Hollandse Kerken als iets positiefs. Willem: ,,Dit is een heel betrouwbare en al sinds jaar en dag bekende partij. Deze is heel goed in staat om de kerk over te nemen en heeft ook de juiste doelstellingen. Het zijn in ieder geval mensen die gewend zijn om met dergelijke gebouwen om te gaan. Daarom kun je het een warm bed noemen waar het Stolphoevekerkje in terechtkomt. Daar zijn wij blij mee. Ik persoonlijk wat minder. Aangezien de gemeente het niet wilde, richting de toekomst. Maar dat gezegd hebbende, is het bij deze stichting in goede handen.”
De bedoeling is dat er meer activiteiten gaan plaatsvinden in het rijksmonument. Volgens Willem betekent dit niet dat al bestaande instellingen bang hoeven te zijn voor nieuwe concurrentie. ,,We gaan de gemeente opzoeken en ook plaatselijke partijen als PX en de Jozef. Want we willen liever niet concurreren, maar samenwerken. Het zou mooi zijn als wij een aparte plaats krijgen. Wat je hier bijvoorbeeld aan muziek kunt doen, is meer akoestisch. Het zijn geen honderden mensen die je kunt ontvangen. Maar je kunt er wel intieme en heel mooie concerten geven. Misschien wel klassieke. Je kunt tevens denken aan het organiseren van exposities. Daarbij blijft het een geschikte locatie voor trouwerijen en uitvaarten.”
De stichting voor kerkbehoud neemt een hoop zorgen uit handen van het kerkbestuur. Anneke Molenschot is voorzitter van de kerkenraad van het Stolphoevekerkje. Tevens stapt zij over naar de plaatselijke commissie van Oude Hollandse Kerken. Anneke: ,,Wij zijn echt heel blij dat deze stichting de kerk heeft willen overnemen. Dat betekent dat wij gewoon diensten kunnen blijven organiseren. Die zullen niet iedere week plaatsvinden, want daarvoor was de opkomst echt te laag. Voor volgend jaar staan er zestien diensten gepland. Onze protestantse gemeente gaat het gebouw huren van Oude Hollandse Kerken.”

‘Onze protestantse
gemeente gaat het
gebouw huren van
Oude Hollandse Kerken’

Deze stichting is op de achtergrond belangrijk voor het behoud van enkele waardevolle kerken in Edam-Volendam. Zo beheert Oude Hollandse Kerken historische religieuze gebouwen in Beets, Kwadijk en Oosthuizen. Tineke is blij dat de kerkelijke functie van het Stolphoevekerkje in stand blijft. Tineke: ,,Dat vinden wij belangrijk, want daardoor blijft de ‘ziel’ erin. Gelukkig vinden er in bijna alle kerkgebouwen die wij beheren nog diensten plaats.”
Het Stolphoevekerkje is een rijksmonument. Omdat het die status heeft, is het aan regels gebonden welke aanpassingen men eraan mag doen. Maar dat er zal worden gerenoveerd is zeker. De voorbereidingen voor de renovatie gaan komende maanden plaatsvinden. Waarschijnlijk zullen de bouwwerkzaamheden in 2022 van start gaan. Anneke: ,,Of de banken blijven, dat is nog de vraag. We doen daar nog onderzoek naar. Verder zal er iets aan de ventilatie gedaan worden en aan de wc. Er is nu maar één toiletruimte en dat is natuurlijk te weinig. Kortom, we zullen het gebouw gaan opknappen. Op dit gebied ga je er ook profijt van hebben dat het nu is ondergebracht bij een stichting.”
Willem blijft zich in de toekomst inzetten voor het Stolphoevekerkje. Hij zou het mooi vinden als meer dorpsgenoten zich daarvoor aanmelden. Willem: ,,We zoeken mensen die ons kunnen helpen. Iedereen kunnen we gebruiken. Meer specialistisch hebben we bijvoorbeeld technische krachten nodig, maar ook mensen die bijvoorbeeld gasten bij bruiloften kunnen ontvangen. Ik kan mij voorstellen dat er medeburgers zijn die het leuk vinden om dit te begeleiden. We moeten het Stolphoevekerkje juist in de gemeenschap enten. Dan is het belangrijk als die daar ook betrokken bij is. Zo wordt het een gemeenschappelijk ding.”

|Doorsturen

Henk de Boer

2021-11-01 15:19:03

In eerdere berichtgeving stond, dat deze St. Oude Hollandse Kerken het kerkje t.z.t. weer zou overdragen aan Stadsherstel. Maar daarover wordt nu niets meer geschreven. Is dat weer van de baan?

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties