Algemeen

Ook na crematie is er gedenkteken op begraafplaats Volendam

Tóch een plek om naar dierbare te gaan

Cremeren of begraven. De harde realiteit is dat iedereen er ooit mee te maken krijgt. Sommige mensen weten al heel goed wat ze willen wanneer het hun beurt is, anderen laten de nabestaanden de knoop doorhakken. In Volendam ligt het crematiepercentage rond de 40%. Landelijk ligt dit veel hoger, namelijk op 65%. ,,In de afgelopen vijf jaar is het aantal crematies verdubbeld in Volendam”, start Johan Schokker zijn uitleg. ,,Dit heeft te maken met verschillende redenen. De meest voorkomende oorzaken die we horen zijn het kostenverschil met een begrafenis. En sommige mensen willen geen dertien jaar voor een graf zorgen.” Om aan de wensen te voldoen heeft Nicodemus Uitvaartverzorging een grasveldje op de begraafplaats ingericht, waarop, in het geval van crematie, nabestaanden de as van overledenen uit kunnen strooien. Die nabestaanden hebben nadien tóch nog een plek om hun dierbare overledene te ‘bezoeken’.
Door Kevin Mooijer

,,Vijf jaar geleden zijn we gestart met het houden van plechtigheden bij het uitstrooien van as”, vertelt Geer Schokker (foto) namens Nicodemus. ,,Voor die tijd was het een kwestie van de urn ophalen uit het crematorium en deze overdragen aan de nabestaanden. Daar was het boek mee uit en dat gaf ons geen goed gevoel.”
Inmiddels is het wettelijk verplicht om na een crematie vier weken bezinningstijd te nemen. ,,Dit is in het leven geroepen omdat in het verleden mensen vaak te snel een beslissing namen wat met de as te doen. Later kwam de spijt. Nu hebben ze een maand de tijd om alles te laten bezinken en rustig na te denken over wat ze graag zouden willen doen met de as.”

Aandacht
Om een mooie, extra optie te bieden, heeft Nicodemus Uitvaartverzorging een concept bedacht dat voor wat extra aandacht zorgt. ,,Sinds vijf jaar houden we een kleine plechtigheid wanneer mensen daar behoefte aan hebben. De nabestaanden nemen afscheid bij de Pietá op de begraafplaats. Ik doe een woordje en we bieden de dierbaren de kans om de as zelf te verstrooien. Daarnaast is de keuze daar om een naamplaatje op de rots te plaatsen. Een foto, eventueel in combinatie met een hartje met daarin wat as, aan de gedenkwand is ook mogelijk. Het is zelfs mogelijk om de urn te begraven op de begraafplaats. Nabestaanden hebben dan toch een plekje om te bezoeken wanneer ze daar behoefte aan hebben.”
Geer en Johan hechten veel waarde aan de wensen van de nabestaanden. ,,Voor het rouwproces is het belangrijk dat er gehoor wordt gegeven aan de specifieke wensen. We bieden dus echt maatwerk bij iedere dienst. Alles is bespreekbaar.”
Uiteraard kunnen nabestaanden er ook voor kiezen om de urn met inhoud mee naar huis te nemen. ,,Er zijn mensen die de urn met as graag thuis houden of ze willen het zelf uitstrooien op een plek waar de overledene graag kwam. Zelf de as uitstrooien op een openbare plek mag wettelijk niet, maar dat gebeurt wel soms. De opties zijn dus oneindig.”
Johan voegt daaraan toe: ,,Dat het aantal crematies in Volendam de afgelopen vijf jaar verdubbeld is, mag geen toeval heten. We verwachten dat het crematiepercentage van 40% in onze gemeente binnen aanzienlijke tijd ook het landelijke percentage van 65% nadert. Cremeren is natuurlijk goedkoper dan begraven. Mensen nemen achter in de kerk of op de begraafplaats afscheid van een dierbare en vervolgens brengen wij de overledene dan naar het crematorium. Vier weken later halen we de urn met as op en nemen we contact op met de nabestaanden om te vragen wat ze precies willen. Veel mensen hebben inmiddels een keer een crematie meegemaakt en denken later ‘dit wil ik ook’. Voorheen hadden ze geen beeld bij hoe zoiets zou verlopen, maar als ze het een keer hebben meegemaakt vinden mensen het mooi. Een kleine herdenking, het afscheid, het uitstrooien van de as en een gedenkteken op de begraafplaats. We merken dat mensen dat op prijs stellen.”

‘Nu heb ik ook
een plekje om naar
mijn moeder te gaan’

Alie Jonk heeft onlangs zelf een crematie meegemaakt. ,,Mijn moeder is na een kort, maar hevig gevecht tegen kanker overleden. Het was haar wens om gecremeerd te worden. Wij, de familie, hadden nog geen ervaring met crematies en wisten dus niet goed wat we precies konden verwachten.” Na de vier weken bezinningstijd nam Johan Schokker contact op met de familie. ,,We zochten toen allemaal hetzelfde kunstvlindertje uit. Daar werd wat as in gedaan en nu hebben we allemaal een mooi aandenken aan onze moeder thuis staan. De vraag was alleen wat we met de overgebleven as zouden doen.”
,,Johan vertelde dat we dit zouden kunnen uitstrooien op de begraafplaats. Vijf dagen na mijn moeder overleed ook mijn schoonvader. Hij wilde wel begraven worden en van hem hadden we naderhand dus wel een plek om te bezoeken. Ik wilde dat ook met mijn moeder. Toen we het uitstrooiveldje en de gedenksteen op de begraafplaats zagen viel er een last van ons af. De mooie gedenkwand- en rots bieden toch een plekje dat je kunt bezoeken en waar je bloemen kunt brengen.”
De ceremonie die door Johan en Geer Schokker verzorgd werd is goed bevallen bij Alie en haar familie. ,,Geer deed een mooi woordje tijdens de plechtigheid, we hebben de as zelf uitgestrooid en achteraf werd haar naamplaatje op de gedenkrots geplaatst. We gingen met een voldaan gevoel richting huis. Nu heb ik ook een plekje om naar toe te gaan als ik mijn moeder wil bezoeken. Dat betekent erg veel voor me.”

 

|Doorsturen

Uw reactie