Algemeen

De Zangertjes van Volendam tonen koor van de toekomst tijdens jubileumconcert

‘Uiteraard besteden we ook aandacht aan meester Beumer’

Het koor ‘De Zangertjes van Volendam’ is momenteel druk bezig met de voorbereidingen voor het jubileumconcert op 19 april in PX. De Volendamse zanggroep viert dit jaar haar zestigjarig bestaan. Tijdens haar ‘leven’ bracht het koor tot dusver een groot aantal succesvolle zangers en muzikanten voort. Ook vandaag de dag nog beschikt het over een talentvolle groep. Zo wordt de instrumentale begeleiding van het jubileumconcert geheel en al overgelaten aan koorleden. Al probeert het koor inmiddels een muzikale weg in te slaan die ook jongere generaties aanspreekt, oprichter meester Beumer wordt niet vergeten.
Door Laurens Tol

De wanden van Het Koorhuis aan de Meerstraat zijn bedekt met groepsfoto’s, gemaakt op plaatsen over de hele wereld. Ze herinneren aan de rijke geschiedenis van het koor.
,,Vaak maken mensen die het gebouw binnenkomen een rondje langs deze foto’s”, vertelt Bets Pool, die al meer dan dertig jaar actief betrokken is bij De Zangertjes. ,,Laatst heb ik weer een paar oude foto’s van boven gehaald. Ze zijn zo mooi om te zien. Kijk, op deze zie je Jan Smit nog staan voordat hij werd ontdekt door BZN. En daar zie je meester Beumer bezig tijdens zijn laatste optreden als dirigent. Dat was een erg aangrijpend moment. Hij stierf in het harnas tijdens het dirigeren. Nog altijd hebben we het vaak over hem. We hebben zoveel mooie dingen met hem meegemaakt. Uiteraard besteden we tijdens jubileumconcert ook aandacht aan meester Beumer.”

‘We willen laten
zien hoe we zijn
veranderd tot een
koor dat ook meer
moderne muziek zingt’

Bets speelt een belangrijke rol bij de organisatie dit optreden, evenals Sonja Sigfried. Volgens haar verlopen alle voorbereidingen volgens planning. ,,Een hoop dingen zijn al geregeld. De dag staat en het programma ook. We gaan binnenkort beginnen met de promotie. Er worden posters verspreid en de kaartverkoop gaat van start. Op muzikaal gebied zit er nog wel een hoop werk aan. We willen flink wat nieuw materiaal gaan uitvoeren, waar we voor moeten oefenen. Alle zeilen worden bijgezet om het allemaal rond te krijgen voor 19 april”, vertelt Sonja.
Het koor heeft in totaal zo’n drie maanden om alles voor te bereiden. Tijdens het jubileumconcert zal niet alleen het ‘grote’ koor optreden. Ook de jongere geledingen: ‘de Aspiranten’ en ‘de Benjamins’ leveren een bijdrage. Bets: ,,Deze groepen zijn ook al begonnen met het repeteren van bepaalde liedjes. Ik hoorde al vallen dat ze graag ‘een beetje buitenlands’ willen zingen, zoals die kinderen dat dan zeggen. Dat vinden ze interessant hè. Het is de bedoeling dat zowel de Aspiranten, als de Benjamins een eigen ‘blokje’ krijgen. We willen graag dat bij het laatste liedje het totale koor samen zingt. Dat hebben we al vaker gedaan en dat is indrukwekkend.”
Het concert op 19 april gaat plaatsvinden in de middag. Sonja: ,,We beginnen om 14.30 uur en spelen twee sets van ongeveer drie kwartier. Daartussen zit een halfuur pauze, dus om 16.30 uur is het zo’n beetje weer afgelopen. Misschien kan het nog iets uitlopen, want er gebeuren altijd wel onverwachte dingen. Het wordt een concert met theateropstelling. Er zijn dus alleen zitplaatsen voor het publiek. Voor de pauze kleedt het koor zich in Volendammer kostuum, in het tweede deel gewoon in burger. We willen laten zien hoe we zijn veranderd van een kerkkoor, tot een koor dat ook meer moderne muziek zingt. We willen graag aansluiting vinden bij de huidige jeugd.”
Een manier om jonge mensen bij het koor te betrekken, is om ze de kans te geven instrumenten te leren bespelen. Al in de tijd van meester Beumer was het mogelijk om een piano in bruikleen te krijgen, als een koorlid les nam. De laatste jaren wordt het tevens aangemoedigd om andere instrumenten onder de knie te krijgen. Zo is het koor bijvoorbeeld in het bezit van een elektronisch drumstel. En het laat zich tegenwoordig graag muzikaal begeleiden door de eigen koorleden. Het aankomend jubileumconcert is het eerste grote optreden waarbij een band met koorleden, ‘De Zangertjes’ bijstaat. Deze groep bestaat uit: een slagwerker, toetsenist, bassist en gitarist.

‘Wij doen onze
uiterste best
om het koor in
stand te houden'

Om een groot concert mogelijk te maken, moet er veel werk worden verzet. Bets en Sonja vervullen een belangrijke rol bij de organisatie van het aanstaande optreden van het koor. Bets: ,,Wij proberen in de zaal alles in orde te maken. Van de portier, de garderobe tot aan de opvang van het publiek en de koorleden. Ik zorg ook voor het Volendammer goed. Dus ik moet ervoor zorgen dat de kinderen op het toneel netjes aangekleed zijn. Ik ben eentje die zo’n beetje overal loopt. Het is Sonja’s taak om alles bij elkaar te brengen wat de organisatie betreft.”
Zestig jaar geleden richtte meester Evert Beumer van de St. Petrusschool het koor op. Tot aan zijn overlijden op 9 oktober 2007 leidde hij het met veel bezieling. Hij bracht zijn koor op plekken over de hele wereld, in een tijd dat het maken van verre reizen voor velen nog niet gebruikelijk was. Een groot aantal Volendammers heeft een deel van zijn of haar opvoeding te danken aan meester Beumer. Veel dorpsbewoners hebben mede daardoor nog altijd een binding met het koor en zijn oprichter.
Meester Beumer zal dan ook zeker niet onbesproken blijven tijdens het jubileumconcert. ,,Hij is altijd nog in onze gedachten. Er gaat geen repetitie voorbij dat hij niet ter sprake komt. Degene die de avond aan elkaar praat, zal dan ook zeker aandacht besteden aan meester Beumer. Daar moeten we de avond mee beginnen. Wie de avond gaat presenteren, is nog niet duidelijk. Dat is een onderdeel van de laatste dingen die we nog moeten regelen voor het concert.”
Een aantal koorleden is al tientallen jaren lid. Bets is één van hen en belangrijk als vrijwilliger. ,,Het is bijvoorbeeld mijn taak om te zorgen voor de Volendammer kostuums. Na het overlijden van meester Beumer ben ik ook in het bestuur gegaan en heb ik het koorhuis onder mijn beheer gekregen. Het is best wel een hoop werk. Maar ik ben nu met pensioen, dus heb ik tijd genoeg. Vroeger deed meester Beumer dit allemaal zelf. Nu besef je pas echt hoeveel werk deze man deed voor zijn koor.”
Bets benadrukt de waarde van De Zangertjes van Volendam voor de Volendammer gemeenschap. ,,Wij doen onze uiterste best om het koor in stand te houden. Het is natuurlijk uniek wat we hebben. We hebben een eigen koorhuis en gelukkig veel vrijwilligers om oud papier voor ons op te halen. Het is ons streven om ook nog een volgend jubileum mee te kunnen maken. Voor nu richten we ons eerst nog op het jubileumconcert van 19 april. Het wordt een gevarieerd optreden waarbij de mensen het koor van de toekomst kunnen zien.”

Foto: Sonja Sigfried (l) en Bets Pool vervullen een belangrijke rol bij de organisatie van het jubileumconcert.)

 

|Doorsturen

Uw reactie