Algemeen

‘Er staan duizend mensen op de wachtlijst; dit is een serieus probleem’

Vereniging Huurders Volendam roept leden op te participeren

Het heeft 114 jaar geduurd, maar in 2015 is de Woningwet uit 1901 toch eindelijk aangepast. Sindsdien is het voor woningbeheer stichtingen wettelijk verplicht om een vereniging voor haar huurders op te richten. In Volendam heeft dit voor het ontstaan van Vereniging Huurders Volendam (VHV) gezorgd. ,,Onze vereniging valt direct onder Stichting Woningbeheer de Vooruitgang”, licht voorzitter Harry Hulskemper toe. ,,Net zoals een ondernemingsraad voor bedrijven, zijn wij een volwaardige en gelijkwaardige gesprekspartner van de gemeente en de woningbouwcorporatie.” Op dinsdag 29 oktober aanstaande vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de VHV plaats in de AMVO. ,,Wij roepen alle huurders en toekomstige huurders in Volendam op om te komen. Uw inbreng is van groot belang!”
Door Kevin Mooijer

In 2013 stonden er 230 woningzoekenden op de huurwoningenlijst van de Vooruitgang. Inmiddels is dat bijna vier en een half keer zoveel. ,,We hebben de magische grens van duizend wachtenden op de woningzoekendenlijst gepasseerd. De Vooruitgang beschikt over 1189 huurwoningen in onze gemeente en los daarvan staan er dus nog eens duizend mensen op de wachtlijst. Dit is een serieus probleem. Reden te meer voor huurders en toekomstige huurders om zich meer te betrekken bij onze huurdersvereniging.” Sinds de ledenvergadering van 2018 bestaat het bestuur van de vereniging uit zes personen. Harry Hulskemper, Jaap Veerman, Bea de Smet, Marian Leeflang, Peter Kemper en Kees Tol. ,,Het is de bedoeling dat de VHV een spreekbuis vormt van de huurders van de Vooruitgang, zowel naar de stichting woningbeheer als naar de gemeente. Wij worden tijdig geïnformeerd over bouwplannen, soorten huizen, huurverhoging of aanpassing, soorten toewijzingen en ga zo maar door. Dit houdt ook in dat wij regelmatig aan tafel zitten bij vergaderingen tussen de Vooruitgang en de gemeente.”

Invloed
,,Als wettelijk erkende vereniging hebben we dus ook de nodige invloed om uit te oefenen bij eergenoemde organisaties.” De Vereniging Huurders Volendam wordt volledig gesubsidieerd vanuit Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. ,,Wij zijn er voor iedere huurder en toekomstige huurder. Iedereen die op de woningzoekendenlijst staat of al voorzien is van een huurwoning is automatisch lid van onze vereniging. Er is dus geen bedrag voor lidmaatschap vereist.”
De VHV is lid van de landelijke Woonbond, dit zorgt voor een aantal voordelen waaronder het toe-eigenen van kennis en ervaring. ,,Met behulp van deze kennis en ervaring zijn we weer in staat om de huurders goed te informeren en te vertegenwoordigen. Op dit moment zijn we nog wat volgend, maar we werken aan een actievere werkwijze”, vertelt penningmeester Jaap Veerman.

Suggesties
,,Wij hechten veel waarde aan het regelmatig polsen van onze leden door middel van sociale kanalen of de ledenvergadering. Iedereen is welkom om ideeën en suggesties te opperen. We hebben een laagdrempelig beleid, waarmee we huurders willen stimuleren meer betrokken te raken bij de vereniging. Wat kunnen voor de huurders doen? Hoe kunnen we de helpende hand bieden? Laat het ons weten en we gaan actief aan de slag.”
Harry en Jaap willen graag weten wat er speelt onder de huurders en toekomstige huurders van Volendam, en hopen dus op een goede opkomst tijdens de komende ledenvergadering. ,,Het thema van de ledenvergadering is ‘Problemen Lossen we Samen op’. Er zullen sprekers aan het woord komen vanuit Beterburen en de wijkagenten van Volendam. Na de presentatie van Beterburen krijgt het publiek de mogelijkheid om vragen te stellen. Dit leidt vervolgens tot een open discussie tussen alle betrokken partijen. Op deze manier leren we allemaal weer wat bij.”
Volgens de statuten van de huurdersvereniging is het aanwezig zijn van een kascommissie vereist. ,,We willen als vereniging graag transparant zijn. Tijdens de ledenvergadering zullen we dus vragen aan een tweetal deskundige leden om onze penningmeester te controleren. De geldstroom van onze vereniging is kleinschalig dus we verwachten niet dat het moeilijk wordt om hier geschikte personen voor te vinden.”

Meer weten? Woon de ledenvergadering op dinsdag 29 oktober in de AMVO bij of ga naar www.vhv-volendam.nl of de Facebookpagina van Vereniging Huurders Volendam.

|Doorsturen

Uw reactie