Algemeen

Verlichtingsmast op het middengebied

Op het Middengebied is er vooral tijdens de weekenden overlast van (hang)jongeren. Al diverse keren moesten de boa’s en politie uitrukken naar deze woonwijk omdat er schermutselingen waren tussen groepen jongeren.

 

Om beter toezicht uit te kunnen oefenen is enige tijd geleden een verrijdbare lichtmast nabij de Kaper geplaatst. Hier is bij de brug tussen de Boezelgracht en de P.C. Hooftgracht een zitje, waar in de avonduren geregeld groepen jongeren bijeen komen.

In de avond en nacht wordt dit gebied met de verlichtingsmast volop in het licht gezet. Het is te hopen dat dit vruchten afwerpt, zodat de rust weer wederkeert in de buurt.

|Doorsturen

Uw reactie