Algemeen

Plannen na tweede participatiebijeenkomst Maria Goretti:

Vierhoog-flat aan Julianaweg, tweehoog aan Meergracht

De komst van woningen op het Maria Goretti-terrein lijkt weer een stap dichterbij gekomen. Afgelopen maandagavond vond hiervoor de tweede participatiebijeenkomst plaats in de Amvo. De zaal was goedgevuld, alle zitplaats waren bezet. Het betrokken architectenbureau deelde de aangepaste plannen met de aanwezigen. Daaruit blijkt dat hoogbouw aan de Meegracht-zijde van de baan is. In plaats daarvan zal aan de Julianweg een nieuw flatgebouw van vierhoog verrijzen. Het merendeel van de aanwezige bezoekers juichte de ideeën toe. Toch is er ook kritiek.
Door Laurens Tol


Architect Rob Wesselink sprak de aanwezigen toe. Samen met zijn collega’s is hij al vanaf 2015 betrokken bij bouwprojecten in Volendam. Delen van de Broeckgouw hielp hij tot stand komen. Nu ontwerpt hij het plan voor het Maria Goretti-terrein. Gaandeweg werd dit project iets uitgebreid. Wesselink: ,,De woningen van de Foksiastraat liggen zo dicht tegen het voormalige schoolgebied aan. We dachten: het is bijna stom om alleen binnen die lijntjes over het plan na te denken. Daarom vinden we dat het moet gaan over het terrein tot aan de gevels van deze nabijgelegen straat. We zetten uiteen hoe de situatie daar nu is. Toen kwamen we tot de conclusie dat het wel aardig volgebouwd zou worden met de nieuwe wijk erbij. De afstand ertussen mag wel wat groter worden, zeiden mensen ook massaal. En daar hebben we naar geluisterd.”
Tijdens de eerste bijeenkomst stelde men de kwestie voor of participanten de voorkeur hadden voor een neutrale indeling of het maken van een ‘groene verbinding’. Voor dat laatste zou men de bebouwing ‘wat meer in elkaar moeten duwen’. ,,Daarom hebben we de bebouwing wat meer teruggelegd, waardoor er ruimte ontstaat voor groene assen tussen de Foksiastraat en de Meergracht.”

‘We concludeerden
dat je bij de
Meergracht in de
hoogte niet veel
woningen kunt toevoegen’

Vervolgens kwam de parkeergelegenheid aan de orde. In overleg kwam men hiervoor tot een oplossing voor de hele buurt. ,,Het heeft geresulteerd in een centraal parkeerhof onder de verschillende gebouwen op het terrein. Tezamen zijn er zesentachtig parkeerplekken. Die zijn zowel voor de bewoners van de nieuwe locatie, als voor die van de Foksiastraat. Dan de afvalcontainers. Die bestemden we eerst op de plaats van het ‘penhuisje’ op de hoek. Dat blijkt niet alleen boven de grond nogal wat impact te hebben, maar ook onder de grond. Er zitten daar zoveel kabels en leidingen dat we de ondergrondse afvalbakken verplaatsen.”
Ook het aanvankelijke plan voor de ‘Odion-flat’ werd aangepast. Deze komt aan de bibliotheek-zijde. Het leek de betrokkenen beter om het ‘volume daarvan ietwat te masseren’. ,,Anders zou het hogere deel van dit complex wel heel dichtbij de lagere woningen van de Foksiastraat komen. Daarom ontstond de voorkeur om dat iets meer te verplaatsen in richting van de Meergracht, waar wat meer ruimte is. Onze conclusie was: waarom kunnen we niet een stuk van dat volume eruitzagen en dat terugbrengen aan de kant van de genoemde gracht? Dat resulteerde in een oplopend volume die kant op. Daar worden het vijf lagen en dat is vergelijkbaar met de al bestaande flat in het Boelenspark.”

‘Ik vind dat
je de bibliotheek
moet meenemen’

Wesselink refereert aan het huidige woningtekort en de noodzaak om zoveel mogelijk woningen te bouwen op de Maria Goretti-locatie. In overleg met de gemeente keek men naar de mogelijkheid om ‘terugliggend daar nog ruimte voor te vinden’. ,,We kwamen tot de conclusie dat je bij de Meergracht in de hoogte niet veel woningen kunt toevoegen. Als je het daar te hoog maakt, dan gaat het karakter daarvan ten gronde. Dat willen we graag voorkomen. Aan de Julianaweg-kant is er wat meer ruimte. Daar kunnen we iets meer van alle gewenste woningen realiseren.”
Iemand in de zaal die kritisch tegenover de plannen staat, vroeg of degenen die vóór dit plan zijn hun vinger wilden opsteken. Daaruit bleek dat het gros van de aanwezigen het ermee eens is. Piet Veerman (Jozef) is dat niet. Hij is lid van de Seniorenraad en liet tijdens en na de bijeenkomst zijn onvrede blijken. Verder heeft hij alternatieven voor het huidige plan.
Piet: ,,Ik wil ook zoveel mogelijk appartementen daar hebben. Wat dat betreft ben ik een voorstander. Alleen heb ik een iets andere denkwijze. Ik denk dat de meeste mensen aan de Meergracht willen wonen, omdat daar de zon ondergaat. Dat is ook de breedste strook van het gebied. Dus ik zeg: daar moet je vier lagen bouwen in plaats van twee. Aan de Julianaweg-kant kan het dan minimaal een laag lager, want daar komt nu een flatgebouw te staan. En dit terwijl je daar de minste lichtinval hebt.”
Piet wil daarnaast het huidige plan graag uitbreiden. ,,Ik vind dat je de bibliotheek moet meenemen. Mijn mening is dat je die kunt verplaatsen naar de huizen aan de donkere kant van de Foksiastraat. Daar kun je dan ook een algemene ruimte van maken. Daar bovenop kun je nog twee keer vier appartementen bouwen. Op het terrein van de huidige bibliotheek kun je volgens mijn berekening achtenveertig appartementen kwijt. Dan kom je dik over de honderd woningen uit en dat is wat we allemaal graag willen. Zo zou ik het gaan doen als ik architect was.”

 

|Doorsturen

Uw reactieNieuw-Volendam in beeld


Laatste nieuws

Ondernemend nieuws

Laatste vacatures

Meest gelezen

Laatste reacties