Algemeen

Vijf jubilarissen van het Dameskoor

Zondag om 9.45 uur was er een feestelijke Hoogmis in de Sint Vincentiuskerk. Door het voltallige dames- en herenkoor Sint Caecilia werd de zang verzorgd op dit Hoogfeest van Christus Koning en het patroonsfeest van Sint Caecilia.

 

De prachtige Messe Solennelle de Sainte Cécile van Charles Gounod werd door het koor gezongen. Het was een extra feestelijke viering want het 50-jarig huwelijk werd gevierd van koorvoorzitter Piet de Boer (Kwatta) en Neel Smit (Kriek). Pastoor Stomph kon ook vijf jubilarissen van het Dameskoor toespreken tijdens de Hoogmis.

Van het Dameskoor zijn 25 jaar lid Huibje Bien-Koning, Nel Schilder-Buijs, Gaar Schilder-Zwarthoed, Bets de Boer-Mol en Vera Tol-Veerman. Na de H. Mis was er een gezellig samenzijn in de Botterzaal van art Hotel Spaander waar de jubilarissen gehuldigd en vervolgens gefeliciteerd werden.

|Doorsturen

Uw reactie