Algemeen

Vrolijk Voorjaarsconcert in nieuw concept met voor elk wat wils op 31 maart

Vocaal Ensemble pakt groots uit voor concert samen met Alphens Kozakkenkoor

Op zondag 31 maart vindt in de Sint Vincentiuskerk een groots opgezet Vrolijk Voorjaarsconcert plaats met twee koren, namelijk het Volendams Vocaal Ensemble en het Alphens Kozakkenkoor. De organisatie van dit bijzondere concert is in handen van het Volendams Vocaal Ensemble. Met de voorbereidingen is het bestuur van het V.V.E. al een jaar bezig en er zijn diverse gesprekken geweest over en weer. Het is voor het eerst dat het Vocaal Ensemble samen met een Kozakkenkoor een concert verzorgt. Het zijn twee verschillende koren met een totaal ander repertoire. Het Alphens Kozakkenkoor zingt Byzantijnse en liturgische liederen, terwijl het V.V.E. op het repertoire opera-operette en musical zangstukken heeft staan. Met voorzitster Gré Hansen en penningmeester Gré Pronk blikken we vooruit op dit bijzondere concert. “Het is een nieuw concept met voor ieder wat wils. De verwachtingen zijn heel hoog gespannen. We hopen ook dat de kaartverkoop boven verwachting zal zijn, zodat we een volle kerk krijgen”, vertellen de twee V.V.E.-bestuursleden.
Door Pius Schilder

Gevarieerd programma
Het Volendams Vocaal Ensemble bestaat 38 jaar. Gré Hansen zingt al 30 jaar in het koor en was penningmeester. Tien jaar geleden nam ze de voorzittershamer over van Klaas Mooijer (†). Gré Pronk maakt al 13 jaar deel uit van het V.V.E. en is de penningmeester. Eens in de twee jaar organiseert het V.V.E. een groot concert in Volendam. Vorig jaar werd het bestuur benaderd door het Alphens Kozakkenkoor om samen een concert te geven. Het is de bedoeling dat er volgend jaar een uitwisseling komt, zodat het Vocaal Ensemble in Alphen aan de Rijn gaat optreden. “We zijn twee verschillende koren met een totaal ander repertoire. Dat vergt de nodige aanpassingen van het koor en de dirigent om het samen te voegen. Voorheen hebben we wel samen met mannenkoren uit Ulft en IJsselstein gezongen, maar Kozakken hebben we nog niet eerder naar Volendam gehaald. Het is een heel gevarieerd programma geworden. Omdat het Alphens Kozakkenkoor onze gast is, opent dit koor het concert. Dan zingt het V.V.E. enkele nummers en de twee koren samen voor de pauze nog een stuk gezamenlijk. Na de pauze opent het V.V.E., daarna het Kozakkenkoor en een gezamenlijk slotlied. Het V.V.E. zal zangstukken uit opera-operette zingen, een selectie uit de Sound of Music en Engelse zeemansliederen. Het Alphens Kozakkenkoor zingt heel mooi met 28 prachtige stemmen onder leiding van de Russische dirigent Arkadi Gankin. Ze worden op de balalaika en accordeon begeleid. Ze zingen o.a. het ‘Onze Vader’ in het Russisch en volksmuziek. Omdat het 31 maart Passiezondag is, hebben we het programma ook deels aangepast. Zo zal het V.V.E. het ‘Ave Maria’ zingen met Ria Sier als soliste uit het eigen koor. De muzikale begeleiding is aan de vleugel door Carla Braan. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het Voorjaarsconcert is in het vroege voorjaar, en dat is een mooie tijd om goed uit te pakken. We zijn ook blij dat de burgemeester heeft toegezegd erbij te zijn in de kerk tijdens het concert. Dat vinden we een hele eer”.
Nieuwe dirigent
Het Volendams Vocaal Ensemble heeft sinds 1 januari een nieuwe dirigent, n.l. Lorenzo Papolo. Gré Hansen vertelt: “Hij is niet alleen een geweldig musicus, maar denkt ook commercieel met het koor mee. Onder zijn leiding zijn we het repertoire aan het uitbreiden in een positieve vorm. Dat lukt hem heel goed. Het V.V.E. treedt zo’n tien keer per jaar op. We hebben een zeer uitgebreid repertoire en zingen zowel tijdens H. Missen, concerten als koordagen en zijn overal inzetbaar”.
Het Vocaal Ensemble is een goed draaiend koor en heeft een paar mooie concerten in het vooruitzicht. Zo werd op 10 februari gezongen in de Bonifatiuskerk te Zaandam op de Lourdesdag, waar Pastoor Goedhart voor ging in de dienst. Op 31 maart het Vrolijk Voorjaarsconcert in de Vincentiuskerk en op 7 april wordt er een Voorjaarsconcert gegeven in de Maria Magdalenakerk in de Wormer. Twee keer per jaar zingt het koor tijdens het Lof in de Vincentiuskerk en hier wordt tevens traditioneel op Tweede Kerstdag gezongen tijdens de viering om 11.30 uur.
Nieuwe leden (en vooral heren) zijn welkom
Het Volendams Vocaal Ensemble telt momenteel 45 leden en zit eigenlijk te springen om nieuwe leden. “Vooral enkele heren erbij zou geweldig zijn. Het mogen ook mensen uit de regio zijn. De laatste jaren is het ledental wat gezakt. Met dit euvel hebben veel koren te maken. Nieuwe leden worden met open armen ontvangen. Elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur hebben we repetitie in de zaal naast de Mariakerk. Iedereen is welkom om te luisteren of om mee te zingen. Een Volendams kostuum is geen probleem, daar hebben we er nog wel een paar van liggen”.
Hopen dat de Volendammers ook eens komen
Gré Pronk en Gré Hansen: “Zonder sponsors is het bijna onmogelijk om nog een concert te geven. Het wordt steeds moeilijker voor de koren om de kerk vol te krijgen. Nu zijn we al blij als er 300 à 400 mensen komen. Maar er is in deze regio zo’n groot aanbod aan concerten. We proberen de toegangsprijs vriendelijk te houden, zodat iedereen het concert kan bijwonen. In de komende week zullen we een aantal Volendamse sponsors benaderen voor een advertentie in het programmablad. We hopen zo het koor op de kaart te zetten, zodat het financieel kan blijven bestaan. De subsidie wordt langzaam afgebouwd omdat de gemeente dit op een andere manier doet. We moeten er dus wel wat voor doen om de cultuur te kunnen blijven presenteren. Alle koorleden, het bestuur en de dirigent zetten zich enorm in voor dit concert. Ze helpen mee met de kaartverkoop, de opbouw en opruimen. In het kader van samenwerking in de regio, huren we het podium van mannenkoor ‘Excelsior’ tijdens het komende Voorjaarsconcert. We hopen dat de Volendammers ook eens komen. Van de bezoekers komt 70% van buiten. Het zou mooi zijn als de mensen ook eens naar hun ‘eigen koor’ komen. We brengen voor elk wat wils. Het is een echte aanrader en het wordt een mooi en vrolijk concert. In de aanloop naar het Paasfeest is het repertoire aangepast. Een nieuw concept met voor ieder wat wils. Aan de koren zal het niet liggen”.
Kaartverkoop gestart
Het Vrolijk Voorjaarsconcert van het Volendams Vocaal Ensemble samen met het Alphens Kozakkenkoor is op zondag 31 maart, aanvang 15.00 uur. Kaarten kosten € 15,-- en zijn verkrijgbaar bij Primera in de Burg. van Baarstraat 30 en bij Jan Cas Sombroek, Havenstraat 3.

Foto's:
Voorzitster Gré Hansen (links) en Gré Pronk (penningmeester) hebben een hele klus aan de voorbereidingen van het Vrolijk Voorjaarsconcert.

Gré Hansen met de nieuwe dirigent van het V.V.E. Lorenzo Papolo.

Volendams Vocaal Ensemble in actie tijdens het laatste kerstconcert in de Sint Vincentiuskerk.

|Doorsturen

Uw reactie