Algemeen

‘Geruggesteund door wetgeving kom je een heel eind’

Volendammer vissers demonstreerden tegen beperkingen

Afgelopen zaterdag demonstreerden IJsselmeer- en Noordzeevissers op de Afsluitdijk tegen de aanleg van nieuwe windmolenparken. Die zouden ten koste gaan van het visgebied. Met een groot aantal windturbines op de achtergrond hielden de Volendammers Hein Koning en Patrick Schilder (Loege) een toespraak voor de aanwezigen. De geplande vestiging van meer windparken op zee is volgens hen de druppel die de emmer doet overlopen. Een tegenslag in een reeks van beperkingen die de vissers het werken moeilijk maakt. Het actievoeren houdt niet op bij deze demonstratie, zo verzekert men.
Door Laurens Tol


,,Tot twee keer aan toe kregen we een warm applaus van de aanwezigen”, vertelt Hein Koning van IJsselmeer Visserijvereniging Sint Petrus over de bijeenkomst. ,,Eerst noemde Patrick de eisen op waar de vissers steeds aan moeten voldoen.” Daarna sprak Hein over de visserijverordeningen. ,,Ik heb toen ook gezegd dat dit protest totaal geen zin heeft als we het niet voor de rechter gooien. De afgelopen jaren is er al heel wat afgepraat en toch worden de eisen steeds strenger. Na afloop kregen we al de nodige bijval voor ons plan om er een zaak van te maken. De komende tijd zal dit nog meer vorm gaan krijgen.”
Belangenorganisatie ‘Eendracht Maakt Kracht’ (EMK) organiseerde de demonstratie. Deze komt voort uit de hoek van de Noordzeevissers, maar IJsselmeervissers delen dezelfde zorgen. Het in leven houden van een visserijbedrijf wordt steeds moeilijker door opgelegde regels, zo stelt men.

‘Vissers kunnen
niet met hun auto
bij hun schip komen,
omdat de loswal vol
staat met terrassen’

,,Elk jaar moeten ze bijvoorbeeld een vergunning aanvragen en om die te krijgen moeten ze een ecologisch bureau in arm nemen. Dit kost tienduizend euro, een hele hoop geld. Ons protest ging over de aanleg van meer en meer windparken op het water. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij vindt dit allemaal goed. Nu staan er zo’n 5000 turbines in de wateren, maar in 2050 moeten dit er 125.000 zijn. Ze zijn daar al druk mee bezig en wij komen daartegen in opstand. Vissers moeten op eieren lopen om aan milieu-eisen te voldoen, terwijl windmolens veel vogels doodslaan en ook de visstand raken. Ze veroorzaken allerlei trillingen en geluid die slecht zijn voor de vissen en de vogels.”
Hein noemt kernenergie als alternatieve ‘nieuwe’ energiebron. De hedendaagse kerncentrales zouden veel veiliger en zuiniger werken dan de ouderwetse. Zoals gezegd is de aanleg van windmolens niet de enige beperking waar de vissers mee te maken hebben. Volgens Hein wordt het ze ook lokaal niet makkelijk gemaakt.

‘De komende tijd
zal blijken of de
vissers nu zo gek
zijn of het ministerie’

,,Naast de twee in Volendam overgebleven vissersbedrijven was er iemand die kleinschalig viste. Hij lag met zijn bootje in de haven en dan denk je: hé, leuk dat er een Volendammer is die wil proberen te gaan vissen. Vervolgens kreeg hij een brief van onze eigen gemeente dat hij de haven uit moet. Daar tegenin gaan heeft geen zin, want het zijn ‘robots’ waar je mee te maken hebt. De betrokken ambtenaren zijn alleen bezig met Natura 2000-wetgeving en dat soort dingen.”
Het stoppen van deze Volendamse visser staat niet op zichzelf. Een ander vissersbedrijf wordt het lastig gemaakt om haar vangst te lossen. ,,Als de ‘Loeges’ in de haven aankomen met hun viskotter en ze gaan lossen, dan lopen alle toeristen daar naartoe. Zo mooi vinden ze dat. Maar vervolgens kunnen deze vissers niet met hun auto bij hun schip komen, omdat de loswal vol staat met terrassen. Zij zijn dan genoodzaakt om te parkeren op de dijk en krijgen dan een forse boete. Daarna kost het veel moeite om deze ongedaan te maken. De oplossing is om dan maar in de buurt van het Slobbeland te lossen. Dus niet meer aan de wal, terwijl dit voor toeristen erg leuk is om te zien. Daar is geen enkel begrip voor.”
De visserijvereniging wil nu verder de weg van het recht bewandelen om haar gelijk te krijgen. ,,Door het dit jaar verschenen boek van jurist Martin Schilder kwam er veel kennis beschikbaar over verordeningen op het gebied van visserij. Daar moeten we gebruik van maken. De komende tijd zal blijken of de vissers nu zo gek zijn, of het ministerie. Geruggesteund door wetgeving kom je een heel eind. Met alleen maar roepen bereik je weinig. Alleen met het wetboek in de hand kom je ergens.”

 

|Doorsturen

Uw reactie