Algemeen

Pastoor Stomph verantwoordt ‘moeilijk bericht’ kerksluiting

‘We doen dit, omdat we zóveel mensen verwachten’

Voor het tweede jaar op rij zijn de Volendamse kerken gesloten tijdens Kerstmis. Parochianen missen daardoor de typische kerstsfeer tijdens de vieringen. Het is voor pastoor Stomph een moeilijk bericht om te moeten meedelen. Maar helaas zit er volgens hem niks anders op. De kerken zouden waarschijnlijk volstromen met honderden mensen en dat is onverantwoord in zijn ogen. Door deze beslissing zijn parochianen nu aangewezen op het bekijken van live uitgezonden kerstvieringen.
Door Laurens Tol


Pastoor Stomph vindt dat hij wel verantwoording schuldig is over het besluit om de deuren dicht te houden. Enkele gelovigen zochten contact met de bisschop, waardoor die met de Volendamse priester belde. Stomph: ,,Men vroeg zich af: waarom doet de pastoor de kerk dicht met Eerste Kerstdag? Dat heb ik uit moeten leggen aan de bisschop. We doen dit, omdat we zóveel mensen verwachten. De mensen moeten anderhalve meter afstand houden, maar dat kan dan helemaal niet. We zouden nog met inschrijving kunnen werken, maar het is gebleken dat men zich daar niet aan houdt. Dat is kortweg de reden.”
Op sommige plaatsen in de buurt gaan de kerstmissen wel door. Bijvoorbeeld in Monnickendam en Ilpendam. Stomph weet wat daar de reden van is. ,,Dat zijn kleinere parochies. De waarheid is helaas dat men zich daar beter aan de richtlijnen houdt en niet naast elkaar gaat zitten. Er wordt ook met een mondkapje door de kerk gelopen en er zijn daar minder parochianen. Het is natuurlijk mooi dat wij meer gelovigen verwachten, maar het nadeel daarvan is dat we die nu niet kunnen ontvangen.”
Andere mogelijkheden dan een sluiting zijn serieus overwogen. Zes vieringen op eerste kerstdag waren bespreekbaar bij de kerkleiding. Toch leverde ook dit plan bezwaren op. ,,Mensen zeggen dan: ‘Ik ga altijd om 9.30 uur naar de kerk, niet om 13.30 uur’. Dat is ook wel begrijpelijk, want iedereen zit gezellig met familie of gaat ergens naartoe. Maar dit betekent wel dat het idee van spreiding niet houdbaar is. Als je dit gaat doen, moet er ook iemand bij de deur staan. Diegene moet dan vragen of de mensen zich wel hebben ingeschreven. Dan is de kans groot dat je te horen krijgt: ‘Effe normaal doen, hè’. Wij hebben daar ervaringen mee uit de tijd toen er maar dertig mensen in mochten.”

‘Het is natuurlijk
mooi dat wij
meer gelovigen
verwachten, maar het nadeel daarvan
is dat we die nu niet
kunnen ontvangen’

Stomph vertelt dat het voorkwam dat sommige vieringen in die periode toch door tachtig mensen werden bezocht. Het leeuwendeel schreef zich dus niet in, terwijl de gelovigen die dat wel deden vaker wegbleven. Hierbij ging het mogelijk om meer kwetsbare parochianen. Volgens Stomph leverde dit onrechtvaardige situaties op. Tijdens Kerstmis gaat het om een veelvoud van het bovengenoemde aantal. Bij de kinderviering en hoogmis kwamen voor corona zo’n achthonderd bezoekers.
De kerstvieringen zijn net als vorig jaar vanuit huis te volgen. De L.O.V.E. maakt dit mogelijk en hier werd eerder positief op gereageerd. ,,Men maakte later mondeling duidelijk dit erg gewaardeerd te hebben. We zijn ook aan het kijken of we een eigen ‘streamingskanaal’ kunnen openen. Op die manier zouden de missen via Facebook kunnen uitzenden. Voor een aantal oudere mensen is het dan wel zo dat die hulp nodig gaan hebben. Sommige ouderen zullen ook zelf die handigheid hebben. We maken er mensen wel erg blij mee en we hebben eveneens veel luisteraars van buiten Volendam. Zo ken ik mensen uit Limburg die elke zondag luisteren. Wij zijn daarnaast natuurlijk blij met de L.O.V.E. en snappen dat deze luxe niet vanzelfsprekend is.”
Er is dus een oplossing gevonden zodat men toch de kerstmissen kan volgen. Maar een lege kerk betekent helaas ook een lege collectemand. De parochie loopt daardoor dus broodnodige inkomsten mis. Die zijn hard nodig voor de instandhouding van de kerk. ,,Via de site: ‘www.kerkvolendam.nl’ kunnen parochianen toch geld doneren. We zijn dankbaar dat velen in het afgelopen jaar hun collectegeld via de bank overmaakten. Sommigen geven gewoon ineens honderd euro. Gelukkig bracht de Kerkbalans dit jaar ook meer op dan het jaar daarvoor. Veel mensen waken dus voor het voortbestaan van de kerk.”
Dat de kerken tijdens Kerstmis gesloten zijn, wil niet zeggen dat ze helemaal niet meer toegankelijk zijn. Tot aan kerstmis zijn er dagelijks twee extra missen: één om 9.00 uur in de Vincentiuskerk en één om 16.00 uur in de Mariakerk. Daarmee wil de parochie de mensen meer mogelijkheden geven om naar de mis te kunnen komen. Wellicht gaat dit ook in het nieuwe jaar zo door. Verder wil men tijdens de kerstdagen om 11.00 uur de communie uitreiken aan wie dat wil. Volgens Stomph hechten veel gelovigen daar waarde aan. Er is tijdens Kerstmis veel gelegenheid om de kerk te bezoeken buiten de missen om. Zo kan men toch iets van de ‘bijzondere kerstsfeer ervaren’, zo maakt Stomph duidelijk.
De pastoor hoopt dat parochianen begrip hebben voor de situatie. ,,Ik hoop dat men het begrijpt en dat iedereen toch op zijn eigen manier een mooie kerst meemaakt. Deze tijd beproeft ons op iets waarmee wij mensen het meest moeite hebben. Dat is: volgzaam en gehoorzaam kunnen zijn. Jezus was wat dat betreft een voorbeeld. Hij noemde zich ‘een slaaf om ons te kunnen verlossen’. Het is alleen maar heel christelijk om met elkaar rekening te houden. Probeer in dat licht eens te kijken naar al onze opstandigheid, verontwaardiging en eigengereidheid. Jezus wil ons dat graag leren.”

|Doorsturen

Uw reactie