Algemeen

Zorg en saamhorigheid krijgt in CarMar Huis diepere dimensie

‘Hou vol’, klonk het al vaker uit de mond van onder meer Premier Rutte. Maar hoe lang is het nog humaan om dat te verwachten van ouders van wie het kind in een verzorgingstehuis zit als CarMar en bezoek niet is toegestaan. In de afgelopen weken kwamen er ludieke acties op gang en was er zondag voor het eerst een speciale bezoekersregeling.
Door Eddy Veerman

Jan Tol (nonnie), voorzitter van CarMar, verwijst naar een alinea in de toespraak van Koning Willem-Alexander. ‘De maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus af te remmen zijn noodzakelijk en ingrijpend. Ik begrijp uw verdriet als u uw geliefde, uw moeder, vader, oma of opa niet kunt bezoeken in het verpleeghuis. Juist nu wilt u maar één ding: hun hand vasthouden. Troost geven.’ ,,De toespraak van onze koning bij de start van alle maatregelen, werd door veel mensen als troostrijk gezien. Maar hij vergat een belangrijke groep te noemen: kind. Sommige ouders konden ineens hun kind niet meer bezoeken”, zegt Jan.
Meer dan een maand geleden werd hem gevraagd een beladen boodschap te brengen aan de ouders van de bewoners. ,,Omdat het CarMar huis in preventieve quarantaine ging. ‘Geen bezoek, zo min mogelijk contacten en houden aan de RIVM richtlijnen. Willen jullie de ouders informeren!’ Dat laatste kleine zinnetje voelde als een loden last. Natuurlijk begrijpen wij de noodzaak van alle maatregelen, maar ook de wens van de ouders om hun kind te willen zien.”

Kaartenhuis
,,Daarbij verwijs ik graag naar het artikel in de Volkskrant van 20 maart van Laurens Verhagen over hun gehandicapte zoon, die sinds anderhalf jaar in een kleinschalige instelling woont. ‘Elke dag dat hij er woont, was een oefening in loslaten en nu mogen ze hem niet meer bezoeken. Sinds half maart is alles anders. Het zorgvuldig opgebouwde kaartenhuis dondert in stapjes in elkaar.’ Ons kaartenhuis was nog niet eens opgebouwd. Wij waren de kaarten bij wijze van spreken nog aan het schudden.”
,,Op 6 januari namen de eerste acht bewoners hun intrek. Er waren veertien van de zestien appartementen vergeven, maar omdat het benodigde aantal medewerkers nog niet beschikbaar was, konden de laatste zes bewoners pas op 1 februari hun entree maken. In een prachtig nieuw gebouw, met bewoners die in de meeste gevallen voor het eerst het ouderlijk huis gingen verlaten. Én een nieuwe ploeg aan medewerkers die elkaar ook nog moesten leren kennen.”
,,Natuurlijk zijn er dan aanloop- problemen, maar al snel voelde je bij binnenkomst een echt huiselijke sfeer. En dan komen we met z’n allen terecht in een rare wereld… Zaken die heel gewoon en gebruikelijk waren, kunnen plotseling niet meer.”
,,Ik werd op 19 maart ‘s morgens gebeld met de mededeling dat er misschien een preventieve quarantaine maatregel zou komen. Dezelfde middag was het zover en mocht ik de ouders verzoeken om een keuze te maken:
1. Kind ophalen voor 18.00 uur en mee naar huis nemen tot de maatregelen beëindigd worden.
2. Kind bij CarMar laten met het uitdrukkelijke verzoek om tot nader bericht géén fysiek bezoek aan de locatie te brengen.
Op dat moment waren drie bewoners om verschillende redenen al thuis en besloten nog twee ouderparen om hun kind op te halen.”
,,Natuurlijk is er sprake van een uitzonderlijke situatie waarin de kwetsbaarheid van de bewoners, het vertrouwen van de ouders en de verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers op gespannen voet staan.”

‘Ouders zijn intens
verdrietig dat het
fysiek contact met
hun kind niet
mogelijk is,
maar medewerkers
ervaren angst voor
besmetting voor
zichzelf, hun dierbaren
en de bewoners’

,,Ouders zijn intens verdrietig dat het fysiek contact met hun kind niet mogelijk is, maar medewerkers ervaren angst voor besmetting voor zichzelf, hun dierbaren en de bewoners.”
,,Een afwegingskader dat voor alle zorginstellingen van toepassing is, maar die voor ons CarMar huis een extra lading heeft omdat we pás gestart zijn.”
,,Nu het vrijwel zeker is dat de quarantaine maatregelen ook na 28 april worden voortgezet, zijn we overeengekomen dat een bezoek/contactmoment van de ouders met hun kinderen onder strikte voorwaarden kan plaatsvinden, vanaf afgelopen zondag.
1. Ouders mogen niet in het gebouw
2. De afstand van 2 meter moet worden aangehouden en gegarandeerd zijn.
,,Onze bewoners hebben vooral behoefte aan structuur, vastigheid, kapstokken waar zij hun dag aan kunnen ophangen. Sinds half maart is alles anders: de dagopvang sloot de deuren, ze zijn dus de hele dag thuis bij CarMar en hebben gedurende de afgelopen weken géén bezoek van hun ouders en andere verwanten gehad.”
,,Gelukkig zijn er tegenwoordig een aantal technische mogelijkheden waaronder het beeldbellen, zodat er nog enige vorm van contact is.”
,,In de zorg die verleent moet worden is het houden van afstand onmogelijk en met heel veel waardering en respect maken we mee hoe liefdevol dit gebeurt. Engelen… Natuurlijk is het terecht dat alle aandacht in de media steeds is uitgegaan naar de verpleegkundigen in de ziekenhuizen, maar het is ook zeker terecht dat vooral de laatste dagen ook de aandacht gevestigd wordt op de medewerkers in de verpleeghuizen.”

‘Engelen, zijn de
medewerkers die
hier nét waren gestart’

,,Nét gestart in een nieuwe baan en dan geconfronteerd worden met iets wat één keer in de honderd jaar voorbij komt. Werken volgens een nood-rooster, waarbij er diensten gedraaid worden van twaalf uur achtereen.”
,,Engelen… Vrouwen en mannen die daar een geweldige invulling aan geven en dat hopelijk nog even kunnen volhouden. Zorg verlenen en de bewoners binnen het dagprogramma bezig houden met activiteiten, die vaak met minimale middelen georganiseerd worden. Maar gelukkig ondervinden wij ook nu weer de steun van onze gemeenschap en worden er spullen en lekkernijen langsgebracht.”
Jan maakt een opsomming: Pizza’s door New York Pizza aan de Haven, kleine doeltjes door RKAV Volendam, speelmaterialen door basisschool De Springplank, pizza’s ter beschikking gesteld door een Hoorns bouwbedrijf, soep door Runderkamp slagers, bezoek van de Paashaas met chocolade eieren voor alle bewoners door Ed Guyt van 100%NL (foto), een optreden in de tuin door Janina Greven-Plat (foto). Vrijdagmiddag kwam zij langs en verzorgde een prachtige muzikale happening. Het was eigenlijk meer een duo-optreden want Mark Mol zong met haar mee en verraste iedereen door zijn kennis van alle teksten.”
,,We kregen dozen met klei door DEEN Supermarkten, potbloemen door DIVEMA Mastermate, waarvan we eerder een groot aantal benodigdheden voor het schoonmaken ontvangen waaronder huishoudtrappen, bezems, emmers, stoffers +blik, schrapers mochten ontvangen. En waarvoor we directeur Tom Veerman niet eerder hebben kunnen bedanken. (foto)
Namens de bewoners, de ouders en onze medewerkers, wil ik iedereen heel hartelijk danken voor de ondersteuning die wij in welke vorm dan ook hebben mogen ontvangen.”

 

|Doorsturen

Uw reactie