Algemeen

Aanleg van proefterp langs de Zeedijk Edam-Volendam

De Alliantie Markermeerdijken is gestart met de aanleg van proefterpen in Schardam, Etersheim en de Broeckgouw in de gemeente Edam-Volendam. De proefterpen worden aangelegd om alle verzamelde kennis en berekeningen die zijn gedaan voor de dijkversterking in de praktijk te toetsen.

Kenmerkend aan het gebied van de Markermeerdijken is namelijk de slappe ondergrond. De afgelopen jaren is de grond nauwgezet in kaart gebracht met ruim 1.500 grondboringen, 2.700 sonderingen, circa 388 peilbuizen en 1.000 laboratoriumproeven. Een proefterp is een tijdelijke zandophoging die laag voor laag wordt opgebouwd. In totaal wordt er tussen de 10.000 en 13.000 m3 zand in fases aangebracht waarbij men de ondergrond zorgvuldig in de gaten houdt met meetapparatuur.

|Doorsturen

Uw reactie