Algemeen

Bewoners oostelijk wooneiland Broeckgouw voelen zich misleid door de gemeente

‘Iedereen is pittig geschrokken’

Een groep van 45 huishoudens op de Broeckgouw voelt zich misleid door de gemeente en maakt zich zorgen. De nieuwe plannen van wethouder Koning om 43 betaalbare huizen te gaan bouwen op het oostelijk wooneiland, is onvergelijkbaar met het oorspronkelijke bestemmingsplan en gaat ten koste van hun leefomgeving. De bewoners van Meeuwenplaat, Pinkewad en Breesem hebben een actiegroep opgericht en hopen de beleidsbepalers nog op andere gedachten te brengen. De tijd dringt, want de raad wordt op 24 januari gevraagd om in te stemmen met de nieuwe plannen.

Toen de bewoners van Meeuwenplaat, Pinkewad en Breesem hun huis kochten, zag hun woonwereld er nog een stuk rooskleuriger uit. In die periode lag het plan klaar om 24 woningen te realiseren in een luxe appartemententoren op het oostelijk wooneiland langs de zeedijk. Verder zou er een recreatief landschapspark komen met een hoge belevings- en gebruikswaarde, zoals het gemeentebestuur het zelf omschreef. Volgens de bewoners was hen zelfs toegezegd dat zij zouden mogen meedenken over de inrichting van het park. In januari 2018 zou daarmee worden gestart. Toen leek alles nog koek en ei. ,,Voordat wij ons huis kochten, is ons veelvuldig verteld hoe fantastisch het wel niet zou worden”, vertelt de woordvoerder van de actiegroep, die uit hoogopgeleiden en bouwvakkers bestaat. ,,Het was eveneens omschreven in gemeentelijke stukken. En het zag er ook echt prachtig uit. Voorlopig wonen we hier met heel veel plezier.”
Impact
Totdat bleek dat er weinig animo was voor de 24 luxeappartementen en het idee ontstond om 43 relatief goedkope wooneenheden aan te leggen . De bedoeling is dat er gebouwd wordt binnen de prijsklasse van €150.000 en €200.000. Eén verschil: de nieuwe plannen nemen ongeveer vier keer zoveel ruimte in beslag als het oorspronkelijke bestemmingsplan. Dat gaat enerzijds ten koste van het landschapspark, anderzijds van het uitzicht en de leefomgeving van de huidige bewoners. ,,Ook is er niet genoeg stilgestaan bij verkeersveiligheid, aangezien de ontsluitingsweg met een verdubbeling van auto’s nog steeds door Pinkewad - langs een speeltuintje – gaat”, zegt de woordvoerder.

‘In de media wordt het beeld gewekt
dat wij volop in het
hele proces worden betrokken,
maar dat gevoel hebben wij
totaal niet’

,,Laat ik vooropstellen dat wij allemaal hopen dat er zo snel mogelijk een mooi plan komt waar alle partijen het mee eens zijn. Wij maken vooral bezwaar tegen het rigoureus vergroten van het plan en de programmering van 43 woningen. Los van het feit dat ons uitzicht, de lichtinval en het landschapspark grotendeels vervallen, zijn we er ook bang voor dat onze nieuwe buren straks regelrecht bij ons naar binnen kijken. Onze huizen zijn immers gebouwd op dat oorspronkelijke bestemmingsplan, met veel en hoge ramen, zodat we het fraaie uitzicht optimaal kunnen benutten.”
Veel vragen
Aanvankelijk zou er op 13 december jongstleden in de raad worden besloten over de nieuwe plannen van wethouder Koning. Doordat er naar aanleiding van een stuk in de Nivo tientallen bezwaarschriften naar de gemeente zijn verzonden door omwonenden, is het besluit opgeschort tot de eerstvolgende raadsvergadering van 24 januari. Ook zijn de betreffende bewoners vorige maand uitgenodigd om bezwaren en zorgen te komen toelichten, en meer te weten te komen over de nieuwe plannen. ,,In dat gesprek hebben we een uur lang vragen gesteld”, vertelt de woordvoerder van de actiegroep. ,,Als dit er straks doorheen wordt gedrukt, hoe gaat het er dan uitzien? Waarom is het zo ruim opgezet in Centerparcs-vorm? En waarom is het deel appartementen verplaatst, in plaats van op het oorspronkelijke stuk? Wat worden de regels voor die nieuwe bewoners? Mogen zij hun appartement bijvoorbeeld nog uitbouwen? En hoe zit het met de verkeersveiligheid op straat, aangezien er vele bewoners plus auto’s bijkomen? Waarom niet een kleiner appartementenblok? Waar komt het aantal van 43 vandaan? Bijna nergens konden ze antwoord op geven.”
Ruim een week later kreeg de actiegroep de notulen van de conversatie tussen beide partijen opgestuurd. ,,En dat was geen goede weergave van het gesprek”, beweert de woordvoerder. ,,De sfeer en onze zorgen kwamen er totaal niet in terug. Dat hebben we anderhalve week geleden laten weten, maar er is nog geen reactie op gekomen.”
Schijnvertoning
In de tweede week van januari wil het projectbureau weer met de actiegroep om tafel, dit keer met stedenbouwkundigen erbij. ,,Dan willen ze meer antwoorden gaan geven. Maar op 24 januari staat dit onderwerp al op de agenda in de raad. Dus hoeveel tijd geven ze ons om mee te denken? Stel dat ons gesprek wordt gehouden op 10 januari en het duurt weer een week voordat de notulen zijn verwerkt. Vervolgens moet het nog worden uitgewerkt en voorgelegd aan de ambtelijke advisering. Dat advies wordt ingezonden voor de raadsvergadering. Als dat binnen een week lukt, hebben ze dus een dag van tevoren de stukken pas binnen. Dat geeft raadsleden geen mogelijkheid om zich erin te kunnen verdiepen, en een gedegen besluit te nemen. Wij zijn er dus van overtuigd dat er op 24 januari geen gefundeerd besluit over dit onderwerp kan worden genomen.”
De woordvoerder schudt zijn hoofd. ,,Wij zijn echt geen beroerde buren die andere mensen willen dwarsbomen. We wisten allemaal dat er een appartementencomplex zou komen. En met wat kleine veranderingen zouden we ook echt nog wel kunnen leven. Geen probleem. Maar dan verwacht je wel dat het binnen proporties blijft. Niet dat het vier keer zo groot wordt, met alle gevolgen van dien. En dan te bedenken dat ons heel veel beloftes zijn gedaan toen we hier kwamen wonen en we nu worden vergeten in dit hele nieuwe verhaal. In de media wordt het beeld gewekt dat wij volop in het hele proces worden betrokken, maar dat gevoel hebben wij totaal niet. Er zijn dan wel drie partijen met ons om tafel geweest, maar wij hebben sterk het gevoel dat het om een schijnvertoning gaat. Dat we aan het lijntje worden gehouden.”
Geschrokken
Om het tegendeel te bewijzen, hopen de huidige bewoners dat het besluit over de 43 betaalbare woningen minimaal nog een keer wordt uitgesteld. De actiegroep is inmiddels langs alle 46 huizen op Meeuwenplaat, Pinkewad en Breesem geweest om de meningen te peilen. ,,We waren benieuwd hoe de rest van de wijk hierin stond en het blijkt nogal te leven”, verzekert de woordvoerder. ,,We hebben 45 van de 46 huishoudens gesproken. Zij steunen allemaal onze plannen, delen onze bezwaren en willen op de hoogte worden gehouden. Daar hebben ze hun handtekening voor gezet. Iedereen is pittig geschrokken. Dit heeft zoveel impact dat ze allemaal wel beseffen dat dit niet de reden is waarom ze een woning in deze buurt hebben gekocht.”

‘Het zou juist mooi zijn
als die participatie er
wél zou zijn,
aangezien dit om een
ingrijpend besluit gaat’

Hij slaakt een zucht. ,,Waarom wordt er niet serieus overlegd tussen gemeente en bewoners, zoals zo vaak wordt beweerd in de media? Het zou juist mooi zijn als die participatie er wél zou zijn, aangezien dit om een ingrijpend besluit gaat. Als de raadsleden echt zo betrokken zijn, maak dan eens een afspraak met ons en ga praten met de mensen hier. Niet even een rondje fietsen en dan weer terug, maar gewoon echt in gesprek. Dan kunnen we sparren met elkaar.”
,,Hij gaat verder: ,,Wij verwachten dat de gemeente er ook voor ons is en met ons meedenkt, zoals ze ook doen met de potentiële bewoners van de nieuwe betaalbaalbare woningen. Er zijn nog zat andere mogelijkheden om dit plan anders in te vullen. Wij zitten vol met ideeën, die we zullen toelichten tijdens het volgende gesprek in de tweede week van januari met het projectbureau.”
Een van de ideeën van de actiegroep is om een complex met 22 woningen te laten bouwen - in plaats van de ruim opgezette 43 - en dan zo veel mogelijk op het oorspronkelijke bestemmingsplan. ,,Volgens de beleidsbepalers zijn er ongeveer 1100 mensen op zoek naar betaalbare woningen. Nou, dat ga je sowieso niet oplossen als je van 22 naar 43 woningen gaat. Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Waarom kunnen we dan niet gewoon zo veel mogelijk vasthouden aan dat oorspronkelijke bestemmingsplan, zodat niemand er last van heeft? Ze hebben die 43 woningen nog aan niemand toegezegd en het scheelt ook nog eens fors in de kosten. Of wegen de belangen van 20 extra huishoudens op tegen die van 45 huishoudens die er al wonen?”

 

|Doorsturen

Uw reactie