Algemeen

‘Dit plan is een kans om een nieuwe bruisende plek te ontwikkelen in het dorp’

Overeenkomst brengt komst nieuwe werf dichterbij

Afgelopen vrijdag is een intentieovereenkomst gesloten tussen Vereniging Behoud de Volendammer Botters, Stichting Odion, Stichting Culicafé Only Friends i.o. en een projectteam van gemeente Edam-Volendam. Onderwerp van de overeenkomst is de mogelijk nieuw te bouwen werf bij het Slobbeland. Dit plan wordt als voorstel voorgelegd aan het College van B&W. Als men hiermee akkoord gaat, mag de gemeenteraad haar fiat geven over de bouw van de werf.
Door Laurens Tol

Hein Molenaar is namens de bottervereniging aanwezig geweest bij het overleg. Hij is blij met de voortgang in het project om de werf te realiseren.
,,Het stemt ons tevreden dat de vier partijen tijdens het laatste overleg overeenstemming hebben bereikt over het plan. Binnenkort wordt dit voorstel voorgelegd aan het college. Sinds 2003 zijn we bezig met het realiseren van de werf. Dan is het een bijzonder moment als er een plan ligt dat door alle betrokken partijen wordt gedragen. Wij zitten er positief in en verwachten dat het voorstel wordt aangenomen door het gemeentelijk bestuur”, vertelt Hein.
In september 2018 heeft de gemeente al besloten dat de werf er zou komen. ,,Na onderzoek is toen gekozen voor het terrein bij het Slobbeland. Deze locatie werd verkozen boven de oude haven. Vervolgens heeft de gemeente het bureau ICS ingeschakeld, dat met de betrokken partijen om de tafel is gaan zitten. De nieuw op te richten stichting ‘Culicafé Only Friends’ was daar één van. Dit is de partij die de ‘social firm' als onderdeel van het project gaat vormgeven.”
Na een aanbesteding van de gemeente is deze nieuwe stichting uit de bus gekomen. ,,Als voorbeeld hiervoor heeft het Amsterdamse initiatief ‘Only Friends’ gediend. Dit is een sportclub voor kinderen en jongeren met een beperking. De stichting gaat lichte horeca exploiteren op het werfterrein. Dit houdt in dat er mensen met een beperking kunnen werken. Een van de initiatiefnemers hiervan is Niels Veerman.”
Een andere partij die gebruik gaat maken van het werfterrein, is leerwerkbedrijf Odion. Deze instantie wordt samen met Culicafé Only Friends en Vereniging Behoud de Volendammer Botters, huurder van het nieuw te bouwen pand. ,,Tijdens het overleg van afgelopen vrijdag zijn deze partijen akkoord gegaan met de uitgangspunten die het projectteam gesteld heeft. Als het college met ons voorstel akkoord gaat, stemt de raad op 21 november voor een definitief besluit.”

‘Wij zouden een deel
van de haven graag
bestempeld willen zien
als ‘historisch’’

Het plan heeft de naam ‘Botter+-project’ gekregen. ,,Een businessplan is hier onderdeel van. Dit bevat bijvoorbeeld kosten- en inkomstenramingen. Een van de uitgangspunten is dat het project kostendekkend moet zijn. Het kost de samenleving dus niks. Als de raad akkoord is gegaan met het projectplan in grote lijnen, dan gaan we aan de slag met de details. Een samenwerking met het Volendams Museum en SG De Triade behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden.”
Zo kunnen scholieren van de laatstgenoemde school bijvoorbeeld het timmervak leren in de praktijk door te werken aan de botters. ,,Als de samenwerking met het museum doorgaat, behoort ook het organiseren van rondleidingen op het terrein tot de mogelijkheden. Dit moet allemaal nog uitgewerkt worden. Het wachten is eerst op een mandaat van de gemeente.”
Hein is er content mee dat de bottervereniging inmiddels niet meer alleen staat in de missie om de Volendamse botters te behouden. ,,Men begint steeds meer in te zien dat ze het gezicht bepalen van Volendam. Onze vier kwakken laten een stuk visserij-geschiedenis zien van het dorp. Voor het toerisme is dat van belang. Aan cultureel erfgoed blijft er weinig over als de botters niet meer in de haven zouden liggen.”
Om dit erfgoed ook in de toekomst in het zicht te houden, heeft de bottervereniging een verzoek aan de gemeente gedaan. ,,Die houdt in dat wij een deel van de haven graag bestempeld zouden willen zien als ‘historisch’. Dat zou ook andere oude vissersboten de mogelijkheid bieden om permanent in de Volendamse haven te kunnen liggen. Nu is dat alleen voor onze botters toegestaan. Soortgelijke boten mogen slechts kortstondig blijven, hetgeen wij jammer vinden.”
Hein rekent erop dat het college van B&W en de gemeenteraad toestemming geven om door te gaan met het plan van de werf. ,,Het is een kostendekkend project. De werf is een aanwinst voor het dorp, zonder dat daar extra subsidie voor nodig is. Dit plan is een kans om een nieuwe bruisende plek te ontwikkelen in het dorp. Als bottervereniging zijn we blij met de steun die we tot nu toe al hebben gekregen van de gemeente. We hopen in de toekomst op verdere support.”

|Doorsturen

Uw reactie