Algemeen

Negen bloembakken aan lantaarnpalen op Zuiderhaven als eerste opzet van upgrading

‘Samen verantwoordelijk om van de dijk iets moois te maken’

Vorige week zijn aan negen lantaarnpalen op het zuidelijk deel van de haven plantenbakken gehangen met bloeiende geraniums erin. Het is een initiatief van de gezamenlijk ondernemers op dit deel van de Haven. Zij willen dat er een upgrading komt aan de zuidkant van de dijk. Door Peter Bond van Lotje Wine & Dine is dit samen met Marcella Wiffrie, beleidsmedewerker Economische Zaken van de gemeente, geregeld. Donderdag kwamen wethouder Hans Schütt, Marcella Wiffrie en Geert van Niekerken (die over de openbare verlichting gaat) een kijkje nemen hoe het eruit is komen te zien. Het initiatief wordt van harte toegejuicht door de wethouder. “We zijn er samen verantwoordelijk voor om er iets moois van te maken. De Dijk is tenslotte het visitekaartje van Volendam. Ik zie dit als een symbolische stap. Drie jaar geleden zijn de eerste gesprekken gevoerd samen met de ondernemers en collega wethouder Wim Runderkamp. We willen de dijk graag upgraden. Iedereen wil hetzelfde. Hoe komt het dan dat er niets gebeurt. Zoek mekaar op en zorg dat je een geheel wordt. Elk winkelcentrum heeft een eigen winkeliersvereniging. Er was hier op de dijk geen collectief aanspreekpunt. Dit initiatief, hoe eenvoudig ook, laat zien dat er ook één geheel kan komen met alle ondernemers, dus niet alleen de horeca, ook de detailhandel, souvenirwinkels en de Volendam Experience”.
Door Pius Schilder

Collectief verzoek indienen
Door Peter Bond, namens de Zuideinde-ondernemers en Marcella Wiffrie, namens de gemeente, zijn er verschillende gesprekken gevoerd om meer “leven in de brouwerij” te krijgen op dit deel van de haven. Peter Bond kwam op het idee van de bloembakken en hiertoe werd bij de gemeente een collectief verzoek ingediend. De bloembakken zijn aan de lantaarnpalen opgehangen door een bedrijf, dat er ook zorg voor draagt dat de planten bijgehouden worden en water krijgen op gezette tijden. Het college is akkoord gegaan om de helft van de kosten voor haar rekening te nemen. Er is door de gemeente een uniformiteit voor de inrichting van de straten, de dijk en het uitgaansgebied opgesteld. Zo wordt er steeds verder aan gewerkt om alles op te knappen volgens de vastgestelde regels. De Zeestraat en het Europaplein zijn al nieuw ingericht. Ook aan de upgrading van de dijk, het uitgaansgebied van Volendam, wil de gemeente graag meewerken, samen met de ondernemers. Het ophangen van de bloembakken aan de lantaarnpalen past daar ook bij.
Aanleg van terras als pilot
Door de ondernemers van de zuidkant van de haven zijn verschillende ideeën voorgedragen, omdat de zuidkant aan het opbruisen is. Hierop is door een aantal mensen positief gereageerd. Er zal meer kwaliteit geboden moeten worden aan de toeristen en bezoekers, anders bloedt dit deel van de Haven dood. Er moet wat gebeuren! Bij de gemeente is men bezig met het opstellen en uitvoeren van twee visies op het gebied van het Horecabeleid en Waterfront. Wethouder Schütt: “We gaan dat nog een keer onder de loep nemen. Er komt een nieuw horecabeleid dat door de Raad behandeld gaat worden. Als een ondernemer een horecabedrijf wil beginnen, moet dat elke keer weer eerst naar de Raad. Dat is eigenlijk niet meer van deze tijd, We moeten wat meer bewegingsvrijheid hebben. Volgens het huidige beleid kan dit niet. Dit komt dit jaar nog in de Raad. De plannen voor de aanleg van een nieuw terras op de dijk wat de Zuideinde-ondernemers hebben ingediend is creatief bedacht, De vraag is of het allemaal past. Hier heeft het Hoogheemraadschap ook een stem in. Wat mij betreft wil ik me er sterk voor maken om hier een pilot van te maken. Maar als het ineens vijf verzoeken worden voor de aanleg van terrassen op de dijk, daar begin ik niet aan. De Raad zal kritisch kijken naar het aantal horecazaken en de beheersbaarheid. Er zal kwaliteit geboden moeten worden en het moet niet hetzelfde worden als de andere kant van de dijk. Het verzoek is ook ingediend door de Raad om de Dijk autovrij te maken het gehele jaar door. Dit is opgepakt door wethouder Wim Runderkamp. Voor de dijk hebben we als gemeente veel overleg met de ondernemers. Er zijn drie punten van groot belang. Samen moeten we ervoor zorgen dat de dijk schoongehouden wordt. Er moet wat gebeuren aan de vele reclameborden. Is dat rechtmatig? We hebben de ondernemers aangeschreven en er in gesprekken op gewezen dat het wel een tandje minder kan zodat het een nette omgeving wordt. Verder is er het verzoek van de Raad hoe we kunnen voorkomen dat er ongewenste activiteiten op de dijk bij komen, bijvoorbeeld het aantal pizzatenten. Hier is nog geen instrument voor met je komt er niet in. Amsterdam is hier ook volop mee bezig, dit valt onder het horecabeleid. We zijn er volop mee bezig om een vergunningenbeleid op te zetten wat passend is. We willen er samen een mooie dijk van maken die toekomstbestendig is”.
Edam-Volendam in 2020 gastheer van Euro-Art
De wethouders Hans Schütt en Vincent Tuijp zijn al volop bezig met de voorbereidingen van het gastheerschap van Edam-Volendam in 2020 van het Euro-Art. Dit is een netwerk van ruim 72 kunstenaarsdorpen/steden uit Europa. Leden van diverse musea en kunstenaarsorganisaties uit heel Europa komen dan naar onze gemeente. Normaal is het een conferentie die een week duurt. De wethouders Schütt en Tuijp zijn samen met Marcella Wiffrie naar Balestrand in Noorwegen geweest waar dit jaar het Euro-Art plaatsvond. Balestrand is vergelijkbaar is met art Hotel Spaander. De jaarlijkse conferentie vond in de Noorse stad Bergen plaats. In Edam-Volendam wil men van het Euro-Art evenement in plaats van een week, een Jaar van Cultuur en Historie maken. Edam, Volendam en Zeevang moeten ook cultuur-historisch een trekpleister worden en dan continue voor een ander soort bezoeker. Dat geeft een extra dimensie. Edam heeft haar stedenschoonheid, Zeevang de natuur en Volendam de dijk, maar er is meer. De hele gemeente en ook de provincie wil zo een breed aanbod bieden, ook op cultuur-historisch gebied. Dat past in de visie om de toeristen en bezoekers langer vast te houden.

V.l.n.r. wethouder Hans Schütt, Marcella Wiffrie, Peter Bond en Stefan Beersma op de Zuiderhaven waar negen bloembakken aan de lantaarnpalen zijn gehangen.

|Doorsturen

Uw reactie