Algemeen

Veel animo voor op te richten Broodfonds Volendam

Afgelopen donderdag vond er in sporthal de Opperdam een informatieavond over het Broodfonds plaats. Een vijfentwintigtal lokale ondernemers kregen toelichting over de werking en organisatie van een dergelijk fonds. Cees van der Ree, voorzitter van een Broodfonds elders in het land, verzorgde de presentatie. Het initiatief om een Broodfonds in Volendam op touw te zetten, komt van Crelis Schilder.
Door Kevin Mooijer

,,Sinds 2016 ben ik lid van een Broodfonds uit de regio Purmerend/Zaanstreek. Er zit momenteel nog een aantal Volendammers in dit fonds, maar ons doel is om een Broodfonds in Volendam op te zetten. Hiervoor zijn meerdere redenen. Ten eerste word ik vaak aangesproken door andere ondernemers of ze ook lid kunnen worden van het Broodfonds waar ik momenteel in zit. Dit kan niet, want er geldt een maximum van 50 leden per groep. Ten tweede; een belangrijke basis voor een solide Broodfonds is onderling vertrouwen en sociale controle. Als groep kom je een paar keer bij elkaar om iedereen te leren kennen en de stand van zaken te bespreken. In Volendam geldt het voordeel dat men elkaar meestal al wel kent. Daarnaast zullen deze vergaderingen in Volendam plaatsvinden, en hoeven we dus niet ’s avonds nog even richting bijvoorbeeld Wormerveer te rijden. Uiteraard zijn ondernemers uit omliggende dorpen ook van harte welkom. Wij discrimineren niemand.”

Hoe werkt het?
Zelfstandige ondernemers hebben in Nederland geen wettelijk recht op inkomensondersteuning. Dit houdt in dat deze personen over een behoorlijke financiële buffer moet beschikken wanneer zij een langere periode door ziekte uitvallen. Het Broodfonds zorgt ervoor dat het niet nodig is om financiële reserves aan te spreken. Het Broodfonds werkt volgens een schenkkring principe. Dit houdt in dat iedere deelnemer van het fonds een eigen Broodfondsrekening opent. Hierop wordt de maandelijkse inleg gestort. Wanneer iemand uit de groep zijn of haar inkomen (tijdelijk) wegvalt door ziekte of arbeidsongeschiktheid, krijgt diegene van de andere leden maandelijks een bedrag geschonken. Dit kan gebeuren vanaf een maand na het begin van de ziekte.
De deelnemers zijn vrij om zelf de hoogte van de te ontvangen schenking bij ziekte te kiezen. Dit bedrag is gerelateerd aan de netto bedrijfswinst en het inkomen dat je maandelijks nodig hebt. Hoe hoger de te ontvangen schenking, hoe hoger de maandelijkse inleg. Alle deelnemers verplichten zich samen tot het betalen van de schenking aan een deelnemer die ziek is geworden. De financieel administrateur voert de schenkingen uit. De laagst mogelijke maandelijkse inleg is niveau 1; € 33,75 per maand. De hoogste optie is niveau 8, met een inleg van € 112,50 per maand. In geval van ziekte wordt, indien voor het laagste niveau is gekozen, maandelijks € 750,- geschonken. In het hoogste geval wordt maandelijks € 2500,- geschonken.
Naast de maandelijkse inleg betalen de deelnemers eenmalig € 225,- aan inschrijvingskosten. Verder geldt een maandelijkse contributie van € 10,-. Het grote voordeel van een Broodfonds ten opzichte van een verzekering, is dat het geld van degene blijft die het stort. Het tegoed op de persoonlijke Broodfondsrekeningen van ondernemers kent een maximum. De hoogte van dit bedrag hangt af van het gekozen schenkingsniveau. Wanneer er lange tijd geen of weinig ziektegevallen in de groep voorkomen, kan de limiet bereikt worden. IDe maandelijkse automatische storting van de deelnemer blijft altijd doorgaan. Heeft een deelnemer het maximum bereikt, dan wordt 1 keer per jaar het geld boven dat maximum, weer teruggestort naar de privé rekening van de deelnemer. Die kan dat dan vrij besteden. De BroodfondsMakers administratie zorgt dat deze terug stortingen plaatsvinden.
Wanneer iemand besluit uit het Broodfonds te stappen, dan neemt diegene het bedrag dat op zijn of haar persoonlijke Broodfondsrekening staat gewoon weer mee. Dan is er nog het andere uiterste; wat gebeurt er als er veel leden in dezelfde periode arbeidsongeschikt raken en de pot dreigt leeg te raken. In dat geval treedt een zogenaamde alliantie in werking. Dit houdt in dat Broodfondsen uit omliggende gebieden bijspringen met kleine schenkingen. Om in aanmerking te komen lid te mogen worden van een Broodfonds moet je aan kunnen tonen dat je minimaal één jaar zelfstandig ondernemer bent (in overleg met het bestuur kan daarvan worden afgeweken). Daarnaast moet je op het moment van toetreden arbeidsgeschikt zijn en moet je minimaal € 750,- per maand uit de netto winst van je onderneming kunnen halen.

Vertrouwen
Het Broodfonds-principe is gebaseerd op vertrouwen. Cees van der Ree noemt het ‘een vertrouwenscollectief’. ,,Een belangrijk uitgangspunt is dat deelnemers elkaar kennen, waardoor controle bij ziekte niet nodig is. Nieuwe deelnemers worden geïntroduceerd via een bestaand lid.” Door deze werkwijze te hanteren wordt een vertrouwenssituatie gecreëerd waarbij het Broodfonds dient als solidair vangnet voor ondernemers. ,,De ziektecijfers liggen bij ondernemers veel lager dan bij mensen die in loondienst zijn. Ondernemers werken vaak zelfs door als ze ziek zijn. Ze willen geen risico lopen met hun zaak. Het wordt dan ook niet getolereerd als een deelnemer van een Broodfonds de zaak belazerd.”
Indien iemand zich onterecht ziek zou melden, dan kan die persoon uit het lidmaatschap worden gezet.
Uiteraard wordt ieder geval apart bekeken en beoordeeld. ,,Iedere situatie is uniek en zo wordt er ook mee omgesprongen, maar iedere Broodfondsgroep wordt zelfstandig draaiende gehouden; de deelnemers bepalen het beleid. Een stukadoor is bijvoorbeeld eerder ongeschikt om zijn werk uit te voeren dan iemand die achter een computer zit. Al met al gaat het allemaal in goed vertrouwen en staat ieder lid hetzelfde in de situatie.” Crelis Schilder wil hier nog wat aan toevoegen; ,,Een voorwaarde van het Broodfonds is om maximaal 50 leden per groep toe te laten. Dit heeft te maken met het feit dat je elkaar een beetje moet kennen. Als je een groep van 100 mensen zou hebben, dan kun je nooit onthouden hoe iedereen heet.”
Na afloop van de presentatie meldden zich al bijna 30 ondernemers als serieus geïnteresseerden bij de Volendammer. ,,Dit is een zeer positief teken en we gaan gelijk doorpakken. Op donderdag 21 maart volgt een ‘formatie avond’ voor het Volendams Broodfonds. Één van de oprichters, een zogenaamde Broodfondsmaker, komt dan toelichting geven over alle ins & outs van het fonds. Vervolgens zullen we per 1 juli 2019 actief zijn als Broodfonds.”

Is je interesse gewekt?
Ga dan naar www.broodfonds.nl voor meer informatie. Wil je je inschrijven? Neem dan contact op via info@palingprofs.nl

|Doorsturen

Uw reactie