Algemeen

Verzorgd wonen Friese Vlaak uniek in zijn soort

De Friese Vlaak. Zo zal het nieuwe wonen met zorg-complex gaan heten. ‘Verzorgd wonen, op uw eigen manier’. Dat kan vanaf begin 2020 in de Broeckgouw. Het project, dat uit drie gebouwen bestaat, is een initiatief van de Stichting Woningbeheer De Vooruitgang en Wooncompagnie in samenwerking met zorgorganisatie De Zorgcirkel en de gemeente Edam-Volendam. ,,In Edam-Volendam is een groeiende behoefte aan geschikte huisvesting voor ouderen. Dit nieuw te bouwen complex aan de Friese Vlaak in de mooie nieuwbouwwijk de Broeckgouw omvat totaal 102 appartementen voor bewoners vanaf 65 jaar uit de gemeente Edam-Volendam”, licht Bernard Eeltink van De Vooruitgang toe.
Door Kevin Mooijer

,,Het nieuwbouwcomplex biedt verzorgd wonen voor mensen met verschillende zorg- en ondersteuningsvragen. De manier van leven van de bewoner staat centraal en de bewoner stemt zelf de eventuele zorg die hij of zij nodig heeft, met De Zorgcirkel af. Samen zijn en samen blijven vormt hierbij de basis voor partners. Prettig zelfstandig wonen, en als het nodig is, professionele ondersteuning binnen handbereik. Bovendien zorgen extra appartementen in onze gemeente voor meer doorstroom op de lokale huizenmarkt. Daar profiteert jong en oud van.”

Complex
In het middelste pand van het complex biedt de Zorgcirkel de bewoners intensieve zorg. Rondom het gebouw komt een veilige en besloten tuin voor de bewoners, omringd door een haag. Aan weerszijden van dit gebouw komen twee woongebouwen. Het linker gebouw, beheerd door De Vooruitgang, bestaat uit 27 woningen, verdeeld over vier woonlagen. Het andere gebouw, beheerd door Wooncompagnie, bestaat ook uit vier woonlagen en omvat 35 woningen. ,,Tussen de gebouwen ligt voldoende ruimte, zodat een verbinding blijft bestaan met het groen en water aan de zuidzijde. Naast de appartementen wordt binnen dit complex ook een wijkontmoetingsruimte gerealiseerd van 150 m2. Gesprekken met een potentiële exploitant zijn zo goed als rond. Het is een eis van de betrokken partijen dat de ruimte – die een café-setting zal krijgen – een invulling krijgt die op maatschappelijk gebied bijdraagt aan de gemeente. We zouden graag mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt de kans bieden om het, nog naamloze, centrum te runnen. Met toevoeging van deze openbare ruimte kunnen bewoners en hun visite ook eens buiten de deur een kop koffie drinken met elkaar. Uiteraard is de gelegenheid ook beschikbaar voor mensen die niet woonachtig zijn in de Friese Vlaak.”

‘Bewoners uit onze gemeente
die een eengezinswoning achterlaten
en 65 jaar of ouder zijn,
krijgen voorrang
bij de woningtoewijzing’

Bijzonder aan het plan is het volledig doorgevoerde scheiden van wonen en zorg. ,,De corporaties zijn eigenaren van de gebouwen en verhuren de woningen aan de bewoners. De bewoners wonen dus volledig zelfstandig. De 40 tweekamerappartementen van het middelste gebouw zijn bestemd voor mensen met een zware zorgvraag, denk bijvoorbeeld aan dementie of somatische aandoeningen. Alle woningen en ruimtes zijn allereerst ontworpen om prettig te wonen en zijn tevens geschikt voor intensieve zorg.” Op elke etage is een gemeenschappelijke buurtkamer en een open ontmoetingsruimte. In dit centrale gebouw zullen zorg en begeleiding van de Zorgcirkel 24 uur per dag aanwezig zijn.
De twee buitenste gebouwen zullen ieder over 31 driekamerappartementen beschikken voor bewoners vanaf 65 jaar met een zorgvraag (ZZP4 of hoger – of meer dan 10 uur zorgvraag per week). ,,De bewoner is vrij om te bepalen of de verleende zorg wordt afgenomen bij de Zorgcirkel of bij een andere zorgaanbieder. Zo wordt zorg aan huis heel eenvoudig. Deze zelfstandige woningen zijn bestemd voor alleenstaanden en stellen, waarvan één of beide partners een zorgvraag heeft.”
De overige 31 driekamerappartementen in deze gebouwen worden aangeboden als reguliere sociale sectorwoningen. ,,Bewoners uit de gemeente Edam-Volendam die een eengezinswoning achterlaten en 65 jaar of ouder zijn krijgen voorrang bij de woningtoewijzing. Op deze manier profiteren woningzoekenden uit de gemeente ook van dit nieuwbouwproject.”
,,De toewijzing van de intensieve zorgwoningen realiseert De Zorgcirkel op basis van een zorgindicatie en urgentie. De overige woningen worden aangeboden via de gebruikelijke kanalen van De Vooruitgang en Wooncompagnie. Als de woningen op de markt komen, wordt dit tijdig bekend gemaakt.”
FAME architecten is verantwoordelijk voor het ontwerp van het complex. ,,De drie gebouwen zijn stedenbouwkundig en architectonisch met elkaar verbonden. Het gebouw voor bewoners met een intensieve zorgvraag ligt omsloten door de twee woongebouwen. De woongevels worden opgetrokken in de zogenaamde Broeckgouwsteen, de voorgeschreven roodbruine handvorm steen die in de hele wijk is toegepast. Uitzondering hierop zijn de galerijgevels en gevels van het middelste pand, waar intensieve zorg wordt geboden. Hier bestaat de gevelafwerking uit metselwerk in een zacht witte kleur afgewisseld met horizontale banden in de Broeckgouwsteen. Hierdoor wordt het pand als lichter ervaren en staat het mooi in contrast met de omringende gebouwen. Overal is de borstwering bewust laag gehouden zodat bewoners ook vanuit hun stoel uitzicht op de omgeving hebben.”

Realisatie
De ruime lap grond aan de Wieringenlaan ligt er inmiddels klaar voor. Aannemer KBK zal de realisatie van het complex op zich nemen. ,,Deze maand start de bouw van de Friese Vlaak, maar op 26 augustus om 15.00 uur zal een feestelijke symbolische eerste paal gevierd worden. Iedereen is dan van harte welkom om een drankje te komen drinken en een blik te werpen op ons mooie plan.” Het complex zal niet alleen qua concept, maar ook wat betreft techniek voorop lopen in de branche. ,,Vooral het middelste gebouw, met de bewoners die 24 uur per dag verzorgenden in de buurt nodig hebben, is indrukwekkend wat techniek betreft. Het hele complex zal van Domotica systemen zijn voorzien. Dit is slimme technologie die per bewoner individueel afgestemd is op zijn of haar behoeften.” Vanaf 2020 worden duurzaamheidseisen sterk aangescherpt in Nederland. ,,Wij willen het goede voorbeeld geven door ons nu alvast aan de nieuwe regels van volgend jaar te houden. Het gehele complex zal dus voldoen aan de BENG eisen van 2020. De Friese Vlaak is volledig aardgasvrij en zal zelf een groot deel van de energie opwekken. Helaas hebben we niet voldoende dak-ruimte om dusdanig veel zonnepanelen te plaatsen dat we alle energie zelf op zouden kunnen wekken.”
De verwachting is dat het gloednieuwe complex eind 2020 opgeleverd wordt. ,,Ons doel is om bewoners begin 2021 te verwelkomen in de Friese Vlaak.”

|Doorsturen

Uw reactie