Algemeen

Voorlopig groen licht voor versterking Markermeerdijken

DEN HAAG – De Raad van State heeft vrijdagmiddag voorlopig goedkeuring gegeven voor voorbereidend werk aan de Markermeerdijken. De Raad vindt dat wel duidelijk is dat de veiligheid van de dijken tussen Durgerdam en Hoorn te wensen overlaat. Daarom mag het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voorlopig beginnen met voorbereidingen aan de buitenzijde van de dijken.

Maar de Raad van State moet later nog wel beslissen of het plan voor de dijkversterking ook echt deugt. Daarom moet het hoogheemraadschap voorlopig van de dijken zelf af blijven. De Stichting Zuyderzeedijk en anderen vroegen om schorsing van het plan om te voorkomen dat de cultuurhistorisch zeer waardevolle dijken nu al direct worden aangetast. Ook voor de natuur in het Markermeer en de Gouwzee dreigt een aantasting.
De Raad geeft wel toe dat de natuur, waaronder mosselbanken en beschermde vogels, nadelen ondervinden. Maar de beschermde natuur gaat niet verloren. Over de aantasting van de cultuurhistorische waarden zal de Raad later beslissen. Vermoedelijk aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar.
Voor de Raad weegt het financiële belang zwaarder. Als het project nu zou worden geschorst, dan zou dat veel geld kosten vanwege vertragingen. Zo lang er geen onomkeerbare werkzaamheden worden verricht, kan het hoogheemraadschap dus aan de slag, oordeelt de Raad. Grootschalige ingrepen op dijkgedeelten bij Volendam, Edam en Katwoude zijn voorlopig niet te verwachten.

|Doorsturen

Uw reactie