Algemeen

‘Er wordt op dit moment te weinig gedaan aan het bewaken van de kwaliteit’

VVV Edam-Volendam wil de uitvoering van het toerismebeleid van de gemeente verbeteren

Toerisme is economisch gezien belangrijk voor de gemeente Edam-Volendam. VVV Edam-Volendam wil er graag zorg voor dragen dat toeristen ook in de toekomst op bezoek blijven komen. Hiervoor zijn plannen gemaakt die in samenwerking met de gemeente zouden moeten worden uitgevoerd.

VVV is een organisatie die toeristen van informatie voorziet en opkomt voor de belangen van het toerisme in het algemeen en voor de economische situatie binnen de gemeente in het bijzonder. Op 6 juni 2018 zijn de VVV-organisaties van Edam en Volendam officieel gefuseerd onder de naam Stichting Tourist Information Edam-Volendam..
Sterke merken
Sindsdien is er een gezamenlijk bedrijfsplan- en visie ontwikkeld. Daarin maakt de organisatie onder andere duidelijk hoe het een bijdrage denkt te gaan leveren aan het toerisme in Edam-Volendam. Het bestuur van VVV Edam-Volendam heeft haar plannen inmiddels voorgelegd aan de gemeente.

‘Er zou meer tijd en energie
in de uitvoering van het beleid
gestoken moeten worden’

Afgelopen 27 februari is er een bijeenkomst georganiseerd voor VVV-contribuanten. Hierbij zijn de nieuwe ideeën gepresenteerd, waarbij het bestuur de aanwezigen heeft gevraagd om erop te reageren. Tijdens de bijeenkomst is duidelijk gemaakt hoe het VVV-bestuur aankijkt tegen de ontwikkeling van het toerisme in de gemeente. Volgens de leiding van de organisatie is het belangrijk dat Edam en Volendam sterke herkenbare merken blijven bij toeristen. Daarvoor zijn een doordachte visie en beleid belangrijk, vindt men.
Aanzet
Volgens het bestuur is VVV Edam-Volendam de aangewezen en onafhankelijke partij om het toerismebeleid gestalte te geven. De organisatie wil deze taak graag op zich nemen, alleen zijn daar wel middelen voor nodig. Dat wil zeggen dat de gemeente eerst opdracht dient te geven aan VVV om de nieuwe plannen uit te voeren. VVV gaat daarbij niet op eigen houtje te werk. Het is de bedoeling dat de gemeente en de VVV-organisatie op een lijn komen te liggen over de uitvoering van het vernieuwde toerismebeleid. VVV Edam-Volendam heeft hiervoor een eerste aanzet gegeven door haar plannen voor te leggen aan de gemeente.
Aantrekkelijk
Een van de ideeën is om het toerisme in de gemeente beter te reguleren. Veel toeristen weten Edam en Volendam op dit moment al te vinden. Alleen wordt er nog te weinig gedaan aan het bewaken van de kwaliteit van het toerisme, vindt de VVV. Er kan ook meer worden gestuurd op het aantrekkelijk maken van de kernen voor de toerist die langer in de regio wil verblijven. Voor het uitvoeren van dit soort ideeën is een duidelijk plan nodig. Op dit moment heeft de gemeente nog onvoldoende visie getoond op dit vlak, vindt VVV Edam-Volendam.

‘De mogelijkheid bestaat
dat toeristen in de toekomst
andere keuzes gaan maken’

Verwachtingen
De VVV vraagt zich verder af of Edam, Volendam en de Zeevang wel aan de verwachtingen van toeristen voldoen. Buitenlandse toeristen maken van tevoren mogelijk een keuze voor deze plaatsen op basis van een bepaald beeld dat ze ervan hebben. VVV vindt bijvoorbeeld dat wanneer je Volendam presenteert als vissersdorp, je dat beeld moet uitdragen. De klederdracht van het dorp kan ook gepresenteerd worden als belangrijk onderdeel, alleen dient daar dan wel op te worden gestuurd. Bij Edam kan men dan denken aan kaas en het historisch stadsgezicht. En bij de Zeevang, natuur en waterhuishouding. Daarnaast denkt VVV Edam-Volendam dat je metingen zou moeten verrichten onder toeristen om na te gaan of er voldaan is aan de verwachtingen.
Kwaliteit
Volgens VVV moet worden voorkomen dat toeristen niet meer willen terugkeren naar Edam en Volendam en de Zeevang. Een oorzaak daarvan kan zijn, dat de plaatsen niet genoeg authenticiteit bieden. Het karakteristieke beeld van Edam en Volendam kan vervagen door bijvoorbeeld een wildgroei aan horeca. De toeristenorganisatie denkt dat als plaatsen zoals bijvoorbeeld Monnickendam meer authenticiteit bieden, de kans bestaat dat toeristen in de toekomst eerder daarnaar zullen uitwijken. Men benadrukt dat deze ontwikkeling waarschijnlijk niet op korte termijn zal plaatsvinden. Als de kwaliteit echter niet goed wordt bewaakt, dan bestaat de mogelijkheid dat toeristen in de toekomst andere keuzes gaan maken, verklaart VVV Edam-Volendam.
Bewaking
Op dit moment is er geen gezamenlijke lange termijnvisie en marketingplan voor het toerisme in Edam-Volendam. Dit wordt grotendeels overgelaten aan het bedrijfsleven, meent de toeristenorganisatie. Er zijn grote ondernemers die aan de haal gaan met de namen Edam en Volendam. De Zeevang is hierbij geheel niet in beeld, maar zou niet vergeten moeten worden. Deze bedrijven zetten de plaatsen op een bepaalde manier in de markt, alleen is niet duidelijk of zij het gewenste beeld schetsen. Wanneer dit niet voldoende wordt gecontroleerd, bestaat de mogelijkheid dat de ondernemers op een bepaald moment een ongewenst beeld gaan uitdragen van Edam en Volendam. De toeristenorganisatie denkt dat de bewaking van dit beeld zou moeten worden overgelaten aan een onafhankelijke organisatie.

‘De ondernemers willen
graag transparantie over de
besteding van de toeristenbelasting’

Handschoen
Toerisme is economisch van groot belang voor de gemeente. Daarom vindt VVV Edam-Volendam dat er onderzoek gepleegd dient te worden naar de aard van het toerisme. Daarbij kunnen er onderzoeksvragen worden gesteld als: wat is het bezoekersaantal?, wat voor soort toeristen komen er op bezoek? en: waar komen deze mensen vandaan? Omdat het toerisme zo’n groot belang dient in de gemeente, denkt VVV dat er meer tijd en energie in zou moeten worden gestoken. VVV Edam-Volendam wil graag samen met de gemeente deze handschoen oppakken.
Hoe nu verder
Tijdens de levendige discussie van de contribuantenavond van 27 februari jl. is duidelijk geworden dat de VVV jarenlang niet genoeg zichtbaar was voor haar contribuanten. Het huidige bestuur kon dit beamen. Tevens vond men dat de huidige VVV moet zorgdragen voor de belangen haar contribuanten en toeristen/bezoekers, maar ook voor promotie en kwaliteit van de merknaam Edam-Volendam. De VVV moet verbinden. De contribuanten waarderen de onafhankelijkheid van de VVV.
De ondernemers willen graag transparantie over de besteding van de toeristenbelasting. Kort gezegd vonden zij dat de VVV gefinancierd zou moeten worden uit de toeristenbelasting.
Het huidige bestuur heeft alle kritische en positieve punten van de avond tot haar genomen en zal hier de komende tijd samen met het gemeentebestuur aan gaan werken.

Foto: Contribuanten werden tijdens de avond actief aan het ‘werk’ gezet.

|Doorsturen

Uw reactie