Algemeen

Wijkbewoners en ondernemers twisten over oplossingen

Werken aan compromis parkeerkwestie Oude Kom

Op maandag 1 juli jongstleden heeft wethouder Wim Runderkamp (VVD) de plannen meegedeeld voor een nieuw parkeer- en verkeersbeleid in de Volendamse Oude Kom, tijdens een bijeenkomst in PX. De gemeenteraad gaat hierover in de nabije toekomst een beslissing nemen. Het publiek tijdens de bijeenkomst bestond uit zo’n twintig mensen, voornamelijk bewoners en ondernemers.
Door Laurens Tol

Het eerste plan van de wethouder is om de parkeertijd in de blauwe zone van de Zeestraat te verkorten tot maximaal dertig minuten. De belanghebbenden reageren positief op dit idee.
Wijkraad Oude Kom - bestaande uit inwoners van het oude centrum - is blij met het plan, omdat toeristen hierdoor geen gebruik meer kunnen maken van de nieuwe parkeerplaatsen. De wijkraad zou wel graag zien dat de gemeente voorziet in goede bebording naar het Amvo-terrein. Auto’s kunnen daar anderhalf uur parkeren. Wijkraad Oude Kom meent dat goede bewegwijzering kan leiden tot minder verkeersbewegingen in de Zeestraat, wat de veiligheid er ten goede kan komen.
De bewonersvereniging denkt dat het plan ook goed is voor de ondernemers in de wijk. In het Nivo-artikel van afgelopen 26 juni heeft de middenstand al verklaard het idee toe te juichen. Zowel de wijkraad als de ondernemers denken dat door verkorting van de maximale parkeertijd in de Zeestraat, de parkeerplaatsen beter kunnen worden benut door de winkelende Volendamse klant. Die kan daardoor in de buurt parkeren voor een korte boodschap bij de middenstand in de Oude Kom.

Zinkbare paal
Beiden partijen benadrukken dat de parkeerplaatsen in de Zeestraat oorspronkelijk al voor dit doel waren bestemd. De ondernemers vinden de situatie op de Edammerweg een geslaagd voorbeeld van de goede werking van de dertig minuten-maatregel. Volgens hen is de doorstroming bij de parkeerhavens daar beter geworden. Zij zouden het dertig minuten-systeem niet alleen willen uitbreiden naar de Zeestraat, maar ook naar de Spoorbuurt en Calkoengracht.
Het tweede onderwerp dat in PX ter sprake is gekomen, is de zinkbare paal in de Dwarsstraat tussen ICI Paris en PX. Het bestuur van gemeente Edam-Volendam is hierbij bezig om tot een compromis te komen tussen de ondernemers en bewoners van de Spoorbuurt. Wijkraad Oude Kom zou graag zien dat het gebied met de straten W.J. Tuijnstraat, Spoorbuurt, Calkoengracht en Dwarsstraat uitsluitend nog voor ondernemers en bewoners bereikbaar is.
Het mogelijke compromis houdt in dat wethouder Wim Runderkamp een voorstel tot zogenoemde venstertijden in het gebied aan de gemeenteraad wil voorleggen. Als de raadsleden vóór dit plan stemmen, dan zou het wijkdeel op bepaalde tijden toch kunnen worden opengesteld voor bijvoorbeeld de auto’s van klanten van de middenstand.
In het genoemde Nivo-artikel hebben de ondernemers al gepleit voor dit periodiek openstellen van het ‘Spoorbuurt-gebied’ voor hun bedrijfsvoering, de auto’s van winkelend publiek en leveranciers. Men wil het gebied pas afsluiten na 15.00 uur, als de meeste klanten de middenstand al hebben bezocht. De ondernemers beweren dat bewoners hier nauwelijks last van zullen hebben, omdat veel van hen de auto meenemen naar het werk. Volgens hen kunnen zij als de maatregel doorgaat makkelijk parkeren bij thuiskomst.
Wijkraad Oude Kom vindt het opzienbarend dat de wethouder met het willen sluiten van een compromis terugkomt op het raadsbesluit van 15 juni 2017. Volgens de bewonersvereniging brengt het instellen van venstertijden het winkelend publiek slechts in verwarring, omdat er in het raadsbesluit staat dat daar niet meer geparkeerd mag worden zonder vergunning.
Het openstellen heeft volgens hen geen toegevoegde waarde, omdat een auto (zonder vergunning) er dan wel mag rijden, maar niet mag parkeren. Voor korte tijd stoppen om iemand af te zetten voor een boodschap kan ook op de Edammerweg, voegt men er aan toe.

Oplossing
De bewonersvereniging meent verder dat de afstand van de parkeerplaatsen van de Edammerweg en Zeestraat naar de winkels niet te groot is. In winkelcentrum De Stient is de afstand tussen winkels en parkeerhavens ongeveer dezelfde en over die afstanden wordt nooit geklaagd door het winkelend publiek, zo verzekert de wijkraad.
Wijkraad Oude Kom hoopt dat gemeente Edam-Volendam zich houdt aan de eerder gemaakte afspraak, dat het deel van het oude centrum uitsluitend voor bestemmingsverkeer toegankelijk wordt. Men benadrukt dat de bewoners in goede harmonie willen samenleven met de ondernemers. Zij vinden alleen dat er een oplossing moet worden gevonden voor de grote mate van zoekverkeer in de straten waar zij wonen, die mede is ontstaan door het toegenomen toerisme in het Volendamse centrum.
De ondernemers van de Oude Kom vinden het jammer dat het compromis wordt verworpen door de wijkraad. Volgens hen is er in het genoemde raadsbesluit niet vastgelegd dat het gebied vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week zou worden afgesloten voor winkelend publiek en leveranciers. Over de exacte tijden zou nog worden onderhandeld. Door het sluiten van een compromis worden de belangen van beide partijen gediend, vinden de middenstanders.
Evenals in het Nivo-artikel van 26 juni laten de ondernemers weten dat er in Spoortbuurt-gebied doordeweeks overdag nauwelijks auto’s geparkeerd staan. Zij vinden dat deze parkeerplaatsen kunnen worden gebruikt voor het winkelend publiek. De ondernemers vinden dat afsluiting van het gebied slechts zou dienen tot comfort voor de bewoners, terwijl hun bedrijfsvoering er aanzienlijk door zou worden bemoeilijkt. Verder denken zij dat een merendeel van de bewoners ook voor het sluiten van een compromis is.
Op korte termijn wordt er een definitief besluit verwacht over de situatie in de Oude Kom. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

|Doorsturen

Uw reactie