Overledenen 2022

Algemeen

Overleden

Mevr. J. Sier

Jannetje Sier (Ablies)
☼ 20-10-1929 ~ † 15-09-2022

weduwe van Kees de Boer

15 september 2022
St. Nicolaashof 1
1131 GT Volendam

Correspondentieadres:
Mevr. T. Molenaar-de Boer,
Weth. Koningslaan 79
1132 BV Volendam

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Klik HIER om de rouwadvertentie in hoge resolutie te bekijken

|Doorsturen

Uw reactie