Algemeen

‘Veilig sportklimaat bij St. Mauritius; hoe doen we dat?’

De afgelopen tijd is het turnen regelmatig in het nieuws geweest. Vaak gaat het over de uitstekende prestaties van het Nederlandse turnen, maar soms ook over de donkere kanten van de sport. Zo schreef de Volkskrant in maart over het grensoverschrijdend gedrag jegens turnsters bij een topvereniging in Hoofddorp. Onze lokale vereniging St. Mauritius, neemt die discussie zeer serieus en werkt keihard aan een veilig sportklimaat, waarin jongeren veilig, sociaal en op hun eigen niveau onder deskundige begeleiding kunnen turnen, gymmen en freerunnen. Maar hoe doen ze dat eigenlijk? Bestuurslid Ina Koning legt uit.

,,Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel voor het creëren van een veilig sportklimaat. Deze persoon is er voor medewerkers en leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals pesten, ongewenste intimiteiten en discriminatie. Binnen onze vereniging is daarom sinds september 2018 Machteld de Vries de persoon waar je terecht kunt voor deze punten. Machteld was indertijd zelf, als lid van St. Mauritius, zeer verdienstelijk nationaal turnster, en is nu kinderarts. Echter, naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat onze vereniging St. Mauritius ook op andere manieren bijdraagt aan een veilig sportklimaat. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.”
Coach de coach
,,Binnen onze vereniging willen we de beste sociaalpedagogische kwaliteiten in trainers naar boven halen. Dat houdt in dat trainers op een ondersteunende, motiverende en sociale manier kinderen enthousiast maken én houden voor sport en gymsport in het bijzonder. Om de kwaliteit van de trainingen hoog te houden, zijn recent drie trainers opgeleid om binnen de vereniging andere trainers te coachen op hun trainingsvaardigheden. Deze zogenoemde trainerscoaches begeleiden trainers in de praktijk tijdens wedstrijden en trainingen. In vijf bijeenkomsten hebben de trainerscoaches geleerd hoe ze praktijksituaties met trainers kunnen bespreken en helpen de trainer positief te reflecteren op zijn/haar gedrag. Dit draagt bij aan een nog betere begeleiding van de jonge sporters.”
,,Ook volgen vele (assistent-)train(st)ers de officiële opleiding bij de KNGU op verschillende niveaus, de Kwalificatie Structuur Sport (KSS). Vijf assistenten hebben de KSS1 afgerond, 10 assistenten zijn net gestart met KSS1 en 7 trainers zijn bezig met KSS3. Een onderdeel van KSS is om mensen competentiegericht op te leiden. Dat wil zeggen kennis opdoen door lezen, leren, zelf ervaren en toepassen in de praktijk en het uitdragen van een juiste lesgeefhouding en gedrag. De theorie heeft een ondersteunende rol en wordt in de praktijk toegepast. Door het volgen van deze opleiding wordt enerzijds de jeugd meer betrokken bij St. Mauritius, door middel van het mogen assisteren bij trainingen. En anderzijds wordt de kwaliteit van de trainingen vergroot.”
Deelname aan reanimatie cursus
,,Om de veiligheid van alle turners en turnsters in de zaal verder te vergroten, hebben 24 mensen van St. Mauritius een cursus Reanimatie en AED gevolgd. Maar liefst 24 mensen vanuit bestuur, leiding en kader zijn gecertificeerd voor Reanimatie en AED. In één avond zijn deze mensen getraind door experts Jaap Zwarthoed en andere vrijwilligers van de EHBO. Dit was een zeer waardevolle en leerzame cursus dat de trainers helpt om met nog meer zelfverzekerdheid en veiligheid les te geven. We zijn Jaap Zwarthoed en vrijwilligers van de EHBO zeer dankbaar voor hun inzet en begeleiding, en Joop Veerman voor het organiseren ervan.”
,,Een net zo belangrijk aspect voor het verkrijgen en behouden van een veilig sportklimaat is het op het hoogst mogelijke peil houden van de kwaliteit van de toestellen, matten en attributen. St. Mauritius prijst zich gelukkig met de zorg die onze gemeente hieraan stelt, met name in De Kreil.”
,,Desondanks is er, voor freerunning, gym en turnen, regelmatig behoefte aan aanvullende materialen, zowel ten behoeve van De Kreil als ook in onze eigen accommodatie, de Gymstuif. Met de grootst mogelijke zorg worden er door de vereniging regelmatig aanvullingen en vervangingen aangekocht. Een flink deel van ons jaarbudget wordt hieraan telkens besteedt. Voor herstelwerkzaamheden is er dan nog onze ‘gouden ploeg’, die direct klaar staat als er iets valt te repareren.”
,,Bovenstaande punten zijn van groot belang om een veilig sportklimaat te creëren, iets wat St. Mauritius hoog in het vaandel heeft staan. We blijven continue scherp op het behouden en verbeteren hiervan.”

Foto: 24 Mensen van St. Mauritius een cursus Reanimatie en AED gevolgd.

|Doorsturen

Uw reactie