Overledenen 2017

Algemeen

Mevr. T. Prins

Overleden: Trudy Prins

2 augustus 2017
Genuahaven 57
1448 KK Purmerend

Correspondentieadres:
Mw E.G.M. van Baarsen, Lingerzijde 51, 1135 AN Edam.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.

|Doorsturen

Uw reactieKlik hier voor de overledenen van 2016