Overledenen 2022

Algemeen

Overleden

Mevr. W. Leeflang

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.
Je weet dat je haar missen zal
omdat je van haar houdt.
Maar als de dagen knellen gaan,
zij ziek wordt, moe en benauwd,
gun je haar de laatste reis
omdat je zoveel van haar houdt.

Bedroefd om het verlies, maar dankbaar voor de vele mooie jaren samen met haar, delen wij u mede dat op de leeftijd van 82 jaar en voorzien van het H. Sacrament der Zieken, van ons is heengegaan, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma.

Wil Leeflang
* 29-03-1940 ~ † 02-08-2022
weduwe van Kees Pannekeet

Jack en Larisa
Kim en Jaap
Britt en Marco
Fred en Marga
Mike en Julia
Jill en Frenk
René en Cathy
Kees
Kris en Marit
Joep

2 augustus 2022
St Nicolaashof 1
1131 GT Volendam

Wil is overgebracht naar Familiekamer 3 “De Herinnering” in Nicodemus uitvaartcentrum Het Mirakel aan de C.J. Conijnstraat 6a te Volendam. Hier is woensdag en donderdag van 18:00 tot 20:00 uur gelegenheid om afscheid van haar te nemen en ons te condoleren.

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 5 augustus om 10:30 uur in de Vincentiuskerk, Kerkepad 1 te Volendam. Aansluitend volgt de begrafenis op de R.K. Begraafplaats aldaar.

Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn in ontvangstzaal “Het Avondlicht” van Nicodemus uitvaartcentrum.

Wij willen de belangstellenden vragen vrijdag rechtstreeks naar de Vincentiuskerk te komen.

Correspondentieadres:
Dhr J. Pannekeet, Damcoogh 111, 1132 EC Volendam.

Wil eenieder die geen rouwcirculaire heeft ontvangen,
deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Klik HIER om de rouwadvertentie in hoge resolutie te bekijken.

 

|Doorsturen

Kees Veerman

2022-08-02 18:14:18

Gecondoleerd en veel sterkte toegewenst

Uw reactie