Sport

Nieuws uit Volendam

Investering voetbalvelden unaniem door raad

De gemeenteraad stemde unaniem vóór het voorstel voor een omvangrijke investering in voetbalaccommodaties. Het ging om de vernieuwing van enkele kunstgrasvelden, het aanbrengen van duurzame lichtinstallaties en het aanleggen van een nieuwe kunstmat in Edam. Op die laatste gaat FC Volendam trainen. Daarvoor in de plaats geeft zij ‘Veld C’ in Volendam op aan de RKAV. Door in te stemmen, ging de gemeenteraad akkoord met de besteding van 3,35 miljoen euro.

Dat gebeurde overigens niet voordat verschillende partijen kritische vragen stelden aan wethouder Tuijp. Max Slotboom (PvdA) was de eerste die over enkele zaken opheldering vroeg, alvorens akkoord te gaan: ,,Er staat in het stuk dat prijsverhogingen onder voorwaarden mogen worden doorgevoerd. Maar welke dat zijn, wordt niet aangegeven. Is er een bovengrens of kan het bedrag nog hoger uitvallen? Dan over het te verplaatsen trainingsveld van FC Volendam naar EVC. Om dit veld daarvoor geschikt te maken, worden aanzienlijke kosten gemaakt. Mag EVC ook gebruikmaken van dit veld, of is dit alleen bestemd voor FC Volendam?”


Henk de Boer (Lijst Kras) bevroeg de wethouder over een interview dat FC Volendam-directeur Van Leeuwen onlangs gaf over het onderwerp ‘kustgras’. Daarin maakte hij duidelijk dat de club binnen enkele jaren weer terug wil naar natuurgras. De Boer: ,,De ombouw van natuurgras naar kunstgras is de grootste kostenpost uit het hele voorstel. Ik zou daarom graag wat meer duidelijkheid willen van FC Volendam. Wil zij echt binnen drie jaar terug naar natuurgras, en zo ja, wat is het plan? Verder wachten wij op antwoord van de vraag wat de kosten zijn voor het waar nodig repareren van kunstgrasvelden en hoe lang kunnen die vervolgens weer mee?”


Justin Posthumus (VD80) wees erop dat er geen dekking is voor de plannen. Bij een goed financieel plan zorg je er altijd voor dat er inkomsten tegenover de uitgaven staan, zo zei hij. Verder vindt hij de kosten ook hoog ten opzichte van die van eerdere investeringen. Posthumus: ,,Voor de vervanging van het A-veld van de FC is eerder 300.000 euro uitgetrokken. In dit voorstel kost een vergelijkbaar terrein al 400.000 euro. En deze kostenraming is alleen nog maar een indicatie, want er is nog niets aanbesteed. Het totaalbedrag kan dus nog hoger oplopen.” Daarna stelden nog meer partijen vragen en plaatsten opmerkingen. Na afloop diende de wethouder hen van repliek. ,,Er wordt een aantal keer gerefereerd aan: er is geen dekking”, antwoordde Tuijp. ,,Wij vragen aan de raad om het stukje dat we tekortkomen uit de saldobegroting te halen. In het voorstel staat duidelijk waarom dit bedrag hoger is dan verwacht. Uiteindelijk moet er een sluitende begroting worden gepresenteerd. Je kunt natuurlijk zeggen dat het nu al gedekt moet zijn. Alleen soms kom je voor onderdelen te staan die zijn zoals ze zijn en dit is er één van.”


Tuijp legde verder uit hoe deze situatie ontstaan is. ,,De ‘C-post’ van 2,4 miljoen is bewust opgenomen voor allerlei veranderingen die zouden kunnen plaatsvinden rond het Tase-terrein. Die is alleen hiervoor bedoeld en niet voor andere zaken, zoals de atletiekbaan. Daar hebben we andere potjes voor. De onderhoudsreserve is opgenomen in een meerjarenprogramma. Inmiddels kiezen we voor een andere betere, maar duurdere kunstgras-soort. Volgens mij wil niemand terug naar dat eerdere type. Dit zorgt er wel voor dat het bedrag dat nu nodig is, vele malen hoger is.”

|Doorsturen

Uw reactie