Algemeen

Zonne-energie: een zonnige toekomst tegemoet

In 2018 waren er al 50% meer zonnepanelen in Nederland dan in 2017. Niet alleen huishoudens laten panelen op hun dak leggen, ook bedrijven doen gretig mee. 

Het is zelfs financieel aantrekkelijk voor uitbaters van zonneparken om een stuk ongebruikte grond vol te leggen, want zij genieten van behoorlijke subsidies. Toch is het aandeel duurzame energie in Nederland 'maar' 7,3%. En er zit ook een keerzijde aan deze energietransitie.

Zonne-energie groeit te hard
Subsidies en salderingsregelingen zijn niet de enige reden dat zonne-energie zo hard groeit. De zonnepanelen worden steeds beter. Zonnecellen werken steeds efficiënter, waardoor deze meer opleveren. Ook staat de maatschappij anders tegenover zonnepanelen dan tegenover de omstreden windmolens. De procedures om zonnepanelen te plaatsen zijn enorm versoepeld en versneld, waardoor er snel in actie gekomen kan worden.

De keerzijde van deze snelle groei is dat het energienetwerk de capaciteit van de grote, buitenstedelijke zonneparken niet aankan. Deze dunbevolkte gebieden hebben een kleinere capaciteit; er lopen letterlijk dunnere kabels naar de bewoonde wereld. De overheid bemoeit zich weinig met de locaties waar deze zonneparken komen, zoals bij windmolenparken wel het geval is. Plekken met een lage grondprijs komen vol te liggen met panelen, terwijl de netwerkbeheerder geen tijd of ruimte heeft om de capaciteit te vergroten. Hierdoor liggen zonneparken stil, worden plannen weer ingetrokken of wordt er gebruikgemaakt van beperkte capaciteit.

Gemeente Edam-Volendam in energietransitie
In het Klimaatakkoord van 2018 staat dat we in Nederland onze CO2-uitstoot drastisch moeten verlagen en op welke manieren we dat moeten gaan doen. De transitie naar hernieuwbare energie hoort daarbij. Iedereen draagt zijn steentje bij en ook de gemeente Edam-Volendam wil er hard aan werken. In regio Zaanstreek-Waterland wordt samengewerkt met netwerkbeheerders, omliggende gemeenten, maatschappelijke partners en actieve bewoners om tot een goed plan en de uitvoering daarvan te komen. Het einddoel wordt overgenomen van rijksoverheid, wat betekent dat de gemeente in 2050 een duurzame gemeente wil zijn. Dat lijkt ver weg, maar er moet veel gebeuren om daartoe te komen.

Maatregelen en ontwikkelingen in gemeente Edam-Volendam
De gemeente probeert alle kansen te benutten om in 2030 diverse wijken aardgasvrij te maken. De gemeente heeft een duurzame agenda vastgesteld voor de komende jaren, waarin bijvoorbeeld staat vastgesteld dat gemeentelijk vastgoed 20% energie zal moeten besparen. Ook het wagenpark wordt 'vergroend'. Verder staan de circulaire economie, duurzaam ondernemen en duurzaam toerisme op de agenda. In 2020 zullen alle woningen moeten voldoen aan energielabel B, waarbij de woningcorporaties het voortouw zullen moeten nemen. De actieve corporaties binnen de gemeente liggen gelukkig al op schema. Ook huisbezitters en andere bewoners zullen moeten nadenken over hoe hun woning in de toekomst duurzaam kan worden gemaakt. De gemeente neemt de taak op zich om bewoners actief te informeren en te betrekken.

Duurzaamheid en energiebesparing
Op de website van gemeente Edam-Volendam is een pagina speciaal ingericht over duurzaamheid en energiebesparing. Hier vind je veel informatie en nieuwtjes over het verduurzamen van de maatschappij en je eigen woning. Dus sta je voor een grote verbouwing, informeer eerst naar de mogelijkheden om je woning te verduurzamen.

|Doorsturen

Uw reactie