Algemeen

‘Kinderen moeten weer snotdorrels onder hun neus hebben’

Bouwspeelplaats ziet in 2020 het levenslicht

Het is de bedoeling dat in mei 2020 een bouwspeelplaats de deuren opent in Volendam. De exacte locatie is nog onbekend. Wel is duidelijk dat het oord voor kinderen gaat verrijzen in de Broeckgouw-wijk. Het Kinderparadijs in Purmerend is de inspiratie geweest voor dit initiatief. Deze bouwspeelplaats bestaat al zo’n vijftig jaar. Veel Volendammers weten hun weg hiernaartoe te vinden.
Door Laurens Tol

Wethouder Vincent Tuijp komt ook regelmatig met zijn gezin bij het Kinderparadijs. Vandaar dat bij hem het idee ontstond voor een soortgelijke speelplaats in de gemeente Edam-Volendam.
In 2005 diende hij samen met partijgenoot Ferry Veerman een motie in om een bouwspeelplaats tot stand te brengen. Op dat moment kwam het initiatief nog niet van de grond. Tuijp vertelt: ,,Helaas legde het college de motie toen naast zich neer. Er is niet duidelijk geworden waarom het plan niet werd gesteund. Mogelijk waren er andere prioriteiten. Gelukkig gaat het er nu wel van komen. Met dit plan willen we veel positieve ontwikkelingen teweegbrengen.”
Volgens Tuijp kan het spelen op de bouwspeelplaats een goede naschoolse activiteit zijn voor kinderen.
,,Ze kunnen er op een sociale en educatieve manier invulling geven aan hun vrije tijd. Ik weet dat veel ouders klagen over het overmatige tablet- en telefoongebruik van hun kinderen. Op de toekomstige speelplaats kunnen ze andere vaardigheden leren. Ze kunnen er hun handen gebruiken om iets te maken. Goed samenwerken is daarbij ook belangrijk en kinderen moeten weer ‘snotdorrels’ onder hun neus hebben”, grapt Tuijp.

‘Ik weet dat veel ouders
klagen over het
overmatige tablet-
en telefoongebruik
van hun kinderen;
dan is dit een
goede invulling’

Het zien slepen met pallets door kinderen steunde Tuijp in zijn initiatief. ,,Onder leiding van Ben Bootsman heeft het CDA toen het ‘Herfst Hutten Festival’ georganiseerd. Tijdens dit evenement mochten kinderen hutten bouwen op het Slobbeland. Maar liefst 420 kinderen deden hieraan mee. De reacties waren laaiend enthousiast. Het was mooi om te zien dat de volwassen begeleiders ook fanatiek meewerkten met timmeren. Dit evenement voorzag duidelijk in een behoefte.”
Edam-Volendam herbergt al voorzieningen voor kinderen. Zo is er al een speeltuin en ze kunnen terecht bij een van de vele verenigingen. Toch heeft een bouwspeelplaats zeker een meerwaarde, vindt Tuijp. ,,Er zijn al veel activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld sport en muziek. Iets educatiefs op technisch gebied is er nog niet. In een dorp met het grootste aantal ZZP’ers in de bouw-nijverheidssector per hoofd van de bevolking, zou er toch iets moeten zijn op dit terrein.”
Op de nieuwe speelplaats vinden niet alleen bouwactiviteiten plaats. Zo kunnen de kinderen er ook leren om poffertjes en pannenkoeken te bakken. Daarnaast kan men er leren omgaan met vuur en kan er ruimte zijn voor andere activiteiten. Dit alles met hulp en toezicht van begeleiders. De entree zal gratis zijn. Hierdoor wordt het ook mogelijk voor gezinnen met een kleinere beurs om een kinderfeestje te organiseren op terrein. De wethouder wil de bouwspeelplaats zo laagdrempelig als mogelijk maken.
Om dit project mogelijk te maken, dienen er financiële middelen te worden vrijgemaakt door de gemeente. ,,Om de speelplaats aan te kunnen leggen, is er een eenmalige investering van 250.000 euro nodig. Daarna wordt er jaarlijks een bedrag van maximaal 90.000 euro gereserveerd om de kosten voor exploitatie, beheer en onderhoud te dekken. Hier wordt bijvoorbeeld de partij van betaald die het terrein gaat exploiteren.”
De gemeenteraad heeft echter wel aangegeven dat met name de exploitatielasten lager moeten. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door middel van sponsoring van de materialen de samenwerking met het bedrijfsleven te zoeken. De gemeente gaat op zoek naar een partij die de bouwspeelplaats gaat exploiteren.
Volgens Kees Schilder, beheerder van Kinderparadijs Purmerend is het gereserveerde bedrag aan de lage kant. Hij denkt dat er meer geld nodig is om de speelplaats goed te kunnen laten draaien. Een bouwspeelplaats in Edam-Volendam is volgens hem een aanbevelenswaardig voorstel. ,,Het Kinderparadijs bestaat al zo’n vijftig jaar. In al die tijd is de speelplaats nagenoeg onomstreden geweest. Nog altijd komen veel kinderen hier om te spelen. Ook als het regent”, vertelt Kees.

‘De meeste kinderen
vinden het geweldig
spannend om een
fikkie te stoken'

De beheerder werkt al negen jaar fulltime voor de Purmerendse speelplaats. Volgens hem blijft de belangstelling voor het Kinderparadijs niet beperkt tot kinderen uit de marktstad. ,,Uit de hele omgeving komt men hiernaartoe. Vaak zie ik ook kinderen langskomen uit bijvoorbeeld Edam, Monnickendam, Beemster, Amsterdam en Volendam. Er is blijkbaar behoefte aan een speelplaats als deze.”
Kinderparadijs Purmerend leunt naast Kees, op drie parttime medewerkers. Verder zijn er zo’n zeven vrijwilligers actief. ,,Bij de speelplaats worden ook mensen met een vluchtelingenstatus klaargestoomd voor het Nederlandse arbeidsproces. Deze hulpkrachten zijn bijvoorbeeld nodig om toezicht te houden op de spelende kinderen. Dit om ongelukken te voorkomen. Daarom blijft letsel bij de kinderen gelukkig beperkt tot een minimum.”
Er zijn verschillende redenen waarom kinderen graag naar het Kinderparadijs komen. ,,De meesten vinden het geweldig spannend om een fikkie te stoken. Daar kun je om lachen, maar de vaardigheid om vuur te maken, nemen ze hun hele leven met zich mee. Bij warm weer heeft het water op de speelplaats een grote aantrekkingskracht. De kinderen plonsen dan het liefst de hele tijd. Ook de kabelbaan is dan een veelgebruikte attractie.”
Kees krijgt regelmatig waardering van ouders voor zijn werk. Dit doet hem deugd, al geeft het omgaan met kinderen hem de meeste voldoening. ,,Het mooiste van dit werk vind ik de momenten wanneer ik zie dat ze iets leren. Vaak bedanken ze mij dan ook achteraf. Er lopen hier ook raddraaiers rond. Zelfs daar heb ik geen problemen mee. Op deze speelplaats kunnen ze mooi bezig zijn en hun energie kwijt.”

Foto: Wethouder Vincent Tuijp en Kees Schilder, beheerder van de bouwspeelplaats in Purmerend. Onze gemeente krijgt er volgend jaar één.

|Doorsturen

Uw reactie