't Bottertje
Lid worden
't Bottertje
Lid worden

Algemeen

Met uw donaties helpt u de P.C.I. om andere mensen te helpen

‘Achter menig voordeur is er toch verborgen (financieel) leed’

De Parochiële Caritas Instelling, van de Parochie HH. Maria en Vincentius, vroeger ook wel het “Armenbestuur” genoemd, is een organisatie die parochianen in (financiële) nood de helpende hand biedt. Mensen die het moeilijk hebben, wordt door de P.C.I. financiële hulp geboden. Dat gebeurt op diverse vlakken. Met twee bestuursleden van het P.C.I., voorzitter Ton Tol en secretaris Carolien Schokker-Schilder, hadden we een gesprek over het reilen en zeilen van de Parochiële Caritas Instelling, die jaarlijks aan tientallen mensen hulp biedt en oplossingen aandraagt om de problemen te verhelpen of verzachten. “Heden ten dagen is er gelukkig niet meer de armoede van weleer, maar achter menig voordeur is er toch verborgen (financieel) leed”, vertellen ze. “Wij als P.C.I. vragen eenieder alert te blijven als er problemen zijn. Als u iemand in uw nabijheid kent die aandacht van de P.C.I. verdient, geef ons dan een seintje. Wij gaan dan na hoe diegene het best geholpen kan worden. Dat kan op diverse manieren. Dat kan variëren van advies, tot voedselpakketten en soms tot giften”.

Vanuit de kerk ontstaan
De Parochiële Caritas Instelling is vanuit de kerk ontstaan zo’n 30 jaar geleden. Het bestuur van de P.C.I. bestaat uit Ton Tol (sinds 1,5 jaar de voorzitter), Marianne Tol-Steur (penningmeester), Carolien Schokker-Schilder (secretaris) en de leden Ria Tol-Schilder, Mariska de Wit, Rina Tuijp, Pauline Silven, Jos Snoek, Hein Tol en Ria Snoek-Kras. Acht keer per jaar komt het bestuur voor een vergadering bijeen. Maar tussendoor is er ook vaak mailcontact met elkaar als er dringend hulp geboden moet worden. Maximaal drie termijnen van 4 jaar mag men deel uitmaken van het P.C.I. Binnen afzienbare tijd zullen er opvolgers gevonden moeten worden door Jos Snoek en Hein Tol, terwijl Carolien Schokker ook al in haar derde termijn als secretaris zit.
We geven géén contant geld
Carolien Schokker-Schilder werd 10 jaar geleden door Pastoor Van der Hulst gevraagd om bij het P.C.I. te komen. “Ik was toen elke zondag in de Mariakerk waar de Kindernevendienst was. Omdat er steeds minder kinderen kwamen werd deze opgeheven. De pastoor wilde zijn vrijwilligers zo niet gebruiken en hij stelde voor om bij de P.C.I. te gaan. Ik zit nu al in mijn derde termijn. Om de 4 jaar krijg je een aanstellingsbrief van de Bisschop. Er is een maximum gesteld van 12 jaar. Zo kan er om de zoveel jaar verversing komen en ontstaat er niet teveel verwevenheid”. Ton Tol werd 1,5 jaar geleden gevraagd door Cor Kwakman om bij de P.C.I. te komen. “Ik werd de opvolger van voorzitter Kees Bond, omdat zijn termijn erop zat. Ik wist toen niet eens van het bestaan van deze club af. Je krijgt er toch een goed gevoel bij als je mensen kunt helpen. De mensen lopen er niet mee te koop als ze in de problemen zitten. Er is best veel armoede achter vele deuren. In principe geven we bijna nooit contant geld. Als iemand bijvoorbeeld veel op ziekenbezoek moet gaan en te weinig geld heeft om steeds met de auto naar het zieken- of verpleeghuis te kunnen rijden, geven we bijvoorbeeld benzinebonnen. Ook geven we soms ‘Bottertjes’ weg aan mensen die zo krap bij kas zitten dat ze niet hun dagelijkse boodschappen kunnen betalen. Ook zijn er mogelijkheden voor renteloze leningen. Erg soms volgt er een gift om de rekening te betalen. Meestal gaat dat deels, zodat later de rest komt. Als we een verzoek om hulp krijgen, gaan we even langs om te praten. Meestal gebeurt dat door Hein Tol. Hij kijkt dan naar de financiën en als de nood ècht te hoog is, wordt soms (deels) de huur, verzekering of belasting overgemaakt. Maar baar geld geven we bijna nooit. Hier worden dan soms onnodige aankopen van gedaan. Als de nood zo hoog is dit men niet de eerste levensbehoeftes kan betalen, dan stellen we Bottertjes beschikbaar zodat er toch boodschappen gehaald kunnen worden. Zo hebben we vorige week mensen geholpen die financieel zwaar in de problemen zaten. Ze kregen rekening op rekening en we hebben hun belasting betaald. Soms betalen we de helft en verstrekken we een renteloze lening. Dan gaan ze zelf actief eraan werken om uit de schulden vandaan te komen. Sommigen komen er niet meer uit en hebben soms nog maar 30 euro per week te besteden. Als de kinderen nog inwonend zijn wordt hun inkomen bij dat van de ouders opgeteld, zodat ze net buiten de subsidieregelingen vallen. Wat dat betreft is de regelgeving soms erg krom”, vertelt Ton Tol.
Levensmiddelenmanden, een bloemetje met kaartje
Van gulle gevers krijgt de P.C.I. elke maand een rijkelijk gevulde slagers- en groentemand. “Die worden beschikbaar gesteld en het zijn echt goed gevulde manden. Zo zitten in de mand met groenten naast aardappelen en groenten, fruit, potten en blikken met groenten, waar je wel een week van kunt eten. Ook de slagersmand is elke maand rijkelijk gevuld en daar kunnen we noodlijdende mensen erg blij mee maken. Ook worden namens de P.C.I. bijna elke week bloemen met een kaartje gestuurd naar mensen van wie we gehoord hebben dat ze wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op het kaartje staat dan vermeld: ‘Mocht je hulp willen of gebruiken, dan kan altijd gebeld worden’. Meestal hoeft de hulp dan niet, maar dit gebaar wordt wel erg gewaardeerd door de mensen. Hier valt de armoede verhoudingsgewijs gelukkig mee, maar er zijn best wel voorbeelden van mensen die het erg krap hebben. We proberen ze dan in de schuldsanering te krijgen. Daarbij werken we samen met de gemeente. Om kwijtschelding te krijgen van de gemeentelijke belastingen, daar wijzen we dan op hoe ze dit aan kunnen pakken”, vertelt Carolien.
Als het erop aankomst wel een hechte gemeenschap
“Wij krijgen als P.C.I. veel hulp en giften vanuit de gemeenschap en van bedrijven. Zo hebben Pauline Silven en Rina Tuijp met ‘Geven en Nemen’ een zeer actieve facebookgroep. Zij hebben een prachtig netwerk opgebouwd. Vanaf april draaien zij nu ook mee met de Parochiële Caritas Instelling en sinds 1 december maken Pauline en Rina deel uit van het bestuur. We hebben zo een prima samenwerking en stemmen de hulpverlening op elkaar af. Op zaterdag krijgt ‘Geven en Nemen’ van verschillende viswinkels en –verkopers de vis en salades die overgebleven zijn. Er is hulp van iemand om dit gekoeld op te slaan en de mensen kunnen dit dan daar ophalen. Ook als iemand in nood is en niet in staat om kleding voor haar baby of de kinderen te kopen, dan kunnen ze een seintje geven. Incidenteel wordt door ons ook tweedehands kleding en speelgoed aangeboden. Deze geven wij aan gezinnen waarvan we weten dat ze dit goed kunnen gebruiken. Als het erop aankomt hebben we in Volendam echt wel een hechte gemeenschap. We krijgen ook anonieme giften en soms wel eens een nalatenschap. Verder hebben we jaarlijks vaste schenkers. We zijn ook afhankelijk van giften anders kunnen we dit werk niet doen”.
Kerstpakketten
Aan de P.C.I. worden jaarlijks tientallen adressen doorgegeven in deze tijd voor een kerstpakket. Van ‘Het Werkend Missieteam’ van Aaf Beers krijgen ze jaarlijks een 70 à 80 rijkelijk gevulde pakketten. Deze hebben dezelfde inhoud als de kerstpakketten die door Hein Schilder Bouw vroeger aan het personeel gegeven werden. De P.C.I. heeft de adressen waar het op de juiste plaats terecht komt. De lijst wordt elk jaar nagezien, zodat deze up-to-date is. Dit wordt goed op elkaar afgestemd, zodat niet de één een dubbel pakket krijgt en een ander niets, als het niet bekend is.
Help ons helpen
Om het goede werk van de P.C.I. mogelijk te maken kunt u zich ook opgeven als donateur. Financieel kan men de P.C.I. steunen door een bijdrage over te maken op bankrek. NL87 RABO 0385676212. U kunt ook heel goed helpen door het geven van een of meer kerstpakketten. Misschien zijn er bedrijven die enkele pakketten over hebben, of u krijgt zelf een of meer pakketten, waarvan u (een deel van) de inhoud kunt missen. De P.C.I. kent veel personen en/of gezinnen die ze hier heel blij mee kunnen maken. Ook kadobonnen zoals Bottertjes zijn van harte welkom, net zoals etenswaren. De P.C.I. is geen concurrent van Aaf Beers en haar Missieteam. Integendeel, hier wordt nauw mee samengewerkt. Daarnaast is de P.C.I. een ANBI-stichting (Algemeen Nut Beogende Instelling). Giften hieraan zijn aftrekbaar van de belasting.
Bij de Parochiële Caritas Instelling is uiterste discretie verzekerd. U kunt voor vragen of informatie contact opnemen met een van de bestuursleden via telefoon 369366 (Ton Tol), 0623641468 (Carolien Schokker of 06-51257255 (Marianne Tol).

|Doorsturen

Uw reactie