Algemeen

Initiatief nieuwe alleenstaandengroep

Onlangs is het vanuit Alleenstaandenclub ‘Samen Verder’, in samenwerking met de Sport-Koepel en De Jozefvereniging, het initiatief genomen tot een nieuwe Alleenstaandengroep. Ben Zwarthoed en vertelt meer over het initiatief.
Door Leonie Veerman

Kun je iets vertellen over het oorspronkelijke alleenstaanden initiatief voor ouderen? Hoe lang loopt deze activiteit al, hoeveel leden telt deze en wat voor bijeenkomsten worden er georganiseerd?
,,Alleenstaandenclub ‘Samen Verder’ bestaat al ruim twintig jaar en is in de jaren een groot succes gebleken. De activiteiten vanuit deze Alleenstaandenclub worden maandelijks georganiseerd in het Jozefgebouw en hiervoor werkt een organisatiecomité (bestaande uit medewerkers en vrijwilligers) samen met Sport-Koepel. Deze vrijwilligers, die overigens al vanaf het begin van de activiteit bij de organisatie betrokken zijn, zijn onmisbaar en belangrijk om iedere activiteitenavond weer tot een succes te maken. Vanuit Sport-Koepel ondersteunen wij de vrijwilligers bij de voorbereiding en de uitvoering van deze activiteiten.”
,,In het begin van het seizoen kijken we samen met de vrijwilligers en de leden naar de invulling van de diverse avonden. Zo hebben we elke maand een gezellige avond en waar mogelijk sluit het thema van de avond aan bij de tijd van het jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kerstmaaltijd, sinterklaaspakjesspel, etc. Zo hebben we voor de activiteit van maart alweer een leuke modeshow onder begeleiding van Topsy op het programma staan.”

Nu is er dus ook een jongeren-categorie. Wat is de leeftijd van deze nieuwe doelgroep?
,,Voor wat betreft de leeftijd willen we benadrukken dat we niet echt vasthouden aan leeftijden maar we nemen een richtlijn. Bij Samen Verder is de samenstelling wel wat ouder qua leeftijd en zijn de avonden ook echt in de Jozef zelf. Een van de redenen hiervoor is dat een aantal slecht ter been is en/of niet zover kan lopen of fietsen, maar wel gezellig een avond samen willen zijn met een leuk thema, een hapje en een drankje. Een keer per maand komen we op de dinsdagavond samen, van 19.00 uur tot 21.30 uur.”
,,De groep waar we ons met deze nieuwe activiteit op richten, is de mensen die nog de auto kunnen pakken om bijvoorbeeld een leuke wandeling ergens te maken. Maar die het ook leuk vinden om een spelletjesavond te houden. De leeftijd zal hierbij ongeveer tussen de 45 en 70 zijn. Maar het kan ook best zo zijn dat we een aantal activiteiten gaan combineren en dat iemand zich prettiger voelt bij de andere groep, dat is geen enkel probleem.”

Hebben er al bijeenkomsten plaatsgevonden?
,,We hebben een eerste startbijeenkomst georganiseerd op 30 januari en dit was een soort kennismaking met elkaar en met ons als organisatiecomité. We hebben daarbij een aantal ideeën op papier gezet over hoe we de boel op kunnen starten en wat we daarbij van elkaar verwachten. Welke kant willen we op en hoe gaan we dat realiseren? Nu hebben we een mooie start kunnen maken.”

Wat voor soort activiteiten moeten we ons daarbij voorstellen?
,,We hebben allereerst uitgelegd hoe het nu bij Samen Verder georganiseerd is, om in ieder geval een startpunt te hebben. Inmiddels is er een ‘app-groep’ in de lucht gegaan zodat mensen onderling al afspraken met elkaar kunnen maken als ze niets te doen hebben of als ze graag ergens naar toe zouden willen. Je reageert daarbij alleen als je ergens zin in hebt en mocht je al iets hebben, dan reageer je gewoon niet. Dit kan variëren van een leuk concert ergens, een film kijken tot een strandwandeling in Schoorl.”

Hoeveel mensen hebben zich aangemeld?
,,Bij de eerste bijeenkomst waren 22 mensen aanwezig, dat vinden wij voor een eerste bijeenkomst een mooie opkomst en ik vind het vooral heel moedig dat zij de stap hebben genomen en dat biedt veel hoop op meer deelnemers.”

Hoe is de verhouding man/vrouw?
,,De mannen zijn iets in de minderheid maar dat kan uiteraard nog groeien want we zijn aan het opstarten. Op dit moment schat ik in dat de verhouding zo’n 60-40% is.”

Hoe zijn de reacties?
,,De eerste reacties waren zeer positief en dit is ook een mooie stimulans om met z’n allen de schouders eronder te zetten.”

Wat is het doel achter de activiteiten? Eenzaamheid bestrijden? Of misschien ook zelfs om een eventuele partner te ontmoeten?
,,Het doel van de activiteit is heel simpel: het niet meer alleen (hoeven) zijn. Dat kan al met hele simpele kleine dingen. ’s Avonds alleen in de bank zitten, in de ‘app-groep’ een berichtje sturen of iemand zin heeft in een spelletje kaarten of ‘samen’ de film te kijken in plaats van alleen, dat is denk ik al mooie winst voor de deelnemers. Als daar uiteindelijk meer uit ontstaat dan alleen vriendschap, dan is dat mooi meegenomen.”
,,Het is overigens zo dat alle activiteiten vanuit de St. Jozefvereniging gericht zijn op het bieden van passende vrijetijdsbesteding en dit past daar dus mooi in. Gelukkig organiseren ook andere organisaties zoals het Club- en Buurthuiswerk leuke activiteiten voor ouderen/alleenstaanden en bereiken we zo ieder de eigen doelgroep daarin. Misschien kunnen we vandaaruit zelfs nog dwarsverbanden realiseren zodat niemand meer alleen hoeft te zijn.”

Klopt het dat deze activiteiten in samenwerking worden georganiseerd met Sport-Koepel?
,,Ja, dat klopt. Sport-Koepel ondersteunt sinds 2017 de St. Jozefvereniging bij de organisatie van alle verenigingsactiviteiten. Die variëren van de biljartclub tot de klaverjasclub en van de klaverjasclub tot de jokerclub. We ontzorgen daarbij de vrijwilligers in de voorbereidings- en nazorgfase en kunnen zij op de avond zelf datgeen doen wat ze het leukste vinden en dat is de activiteit begeleiden in de breedste zin van het woord. Het afgelopen jaar hebben we ook vanuit de vereniging een Alleengaandenclub geïntroduceerd voor de jongere leeftijd, onder de noemer Club Solo. Deze activiteit is op dezelfde wijze opgebouwd en kent op dit moment zo’n 30 leden.”
,,Daarnaast organiseren we in de zomermaanden ook leuke activiteiten voor alle leden en die hebben dan vaak een sportief karakter zoals de Dorpenfietstochten en de Volendammer Puzzeltocht. Er zijn dus ook sportieve activiteiten aan het verenigingsaanbod toegevoegd.”

Is er een agenda te krijgen van de komende weken/maanden?
,,Voor de bijeenkomst met de nieuwe groep zal nog een exacte datum ingepland worden. Wel weten we inmiddels dat deze eind februari/begin maart gepland gaat worden en tijdens deze bijeenkomst zullen we ook in gesprek gaan over frequentie, gewenste activiteiten, etcetera. Als er een agenda is dan zal deze uiteraard via de Facebookpagina van de Jozef (www.facebook.com/dejozefvolendam) en de website (www.jozefvolendam.nl) gedeeld worden.”

Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
,,Aanmelden kan via 0299-363619, via 0299-324650 of via info@sport-koepel.nl. Mensen kunnen zich ook aanmelden via een app/bericht naar 06-14212314 onder vermelding van uw naam en nummer. Wij voegen u dan toe aan de speciale groepsapp. In deze app worden naast de activiteiten in de Jozef ook de nodige uitjes/activiteiten onderling afspreken. Wilt u graag meer weten over Samen Verder 2.0 dan kunt u contact opnemen met Ben Zwarthoed via het genoemde mobiele telefoonnummer.”

 

|Doorsturen

Uw reactie