Algemeen

Burgemeester Lieke Sievers blikt terug op de kermis

Over taxi’s, drugs, sociale media, mythes en de uitstekende sfeer

Zij bezocht zelf ook drie kermisdagen. ,,Ik was blij met die uitstekende sfeer, ook omdat het anders georganiseerd is dan in vorige jaren en dan doel ik op de organisatie die de randvoorwaarden schept om het veilig en met plezier te laten verlopen. We hebben met de horeca, kermisexploitanten, heel veel vrijwilligers en alle organen die voor de veiligheid zorgen, afgesproken dat we samen zorgen dat iedereen zich veilig en prettig voelt. Het was zo aangekleed dat het zowel zichtbaar als niet zichtbaar, dus verkeersregelaars, portiers, als de door de gemeente extra ingehuurde beveiligers, de boa’s, jeugdwijkagenten, jeugdwerkers en politie, heel ontspannen met elkaar kon verlopen. Ieder vanuit zijn of haar rol, door er simpelweg te zijn.”

,,Alle mensen die ik vanuit allerlei instanties en rollen heb gesproken, vertelden dat het een hele mooie kermis was. Zoals ik dat zelf ook ter plekke heb gevoeld en ook op de foto’s in de Nivo spatte het plezier en de gezelligheid er van af”, zegt burgemeester Lieke Sievers, die vanuit haar burgermoederrol terugblikkend enkele thema’s uitdiept.
,,Daar waar iets gebeurde wat de sfeer niet ten goede kwam, dan was het zaak soepel te interveniëren, het klein te maken en zorgen dat het daarna vrolijk doorliep. Niet wachten tot het tot de hand loopt. Dat heeft fantastisch gewerkt en iedereen die ik na de kermis heb gesproken, was daar tevreden over, ook de feestvierders zelf. We kregen zelfs de feedback dat de drukke avonden met minder incidenten verliepen dan tijdens een normale horecanacht.”

‘Succesje als je
dealers gefrustreerd
ziet afdruipen’

In het kantoor aan de Zeestraat zat het operationeel centrum. Door het creëren van clusters was er goed verbinding met elkaar te leggen, daarnaast waren er camera’s die permanent beelden gaven, zo konden ook signalen worden gegeven aan coördinatoren, politiemensen en jeugdwerkers. Er stond een heel netwerk met elkaar in contact, wat voor een groot deel onzichtbaar heeft gewerkt, juist doordat kleine dingen klein konden blijven. Dat kwam uiteraard ook doordat al die kermisvierders in goede mood waren.”
De gemeente verspreidde in de periode van de Edammer en Volendammer kermis in samenwerking met Moedige Moeders ook gratis drugstesten en die vonden aftrek onder de ouders. ,,We hebben daarnaast een aantal dingen gedaan om zo vroegtijdige signalen op te kunnen vangen. Aan de Loswal van de haven, onder de beunen, was verlichting aangebracht. Het verleden had duidelijk gemaakt dat daar veel gebeurde en ook vanaf het water werd aangevoerd. In de stegen stonden beveiligers en de aanwezigheid van camera’s werkte. Er is een aantal aanhoudingen verricht.”
,,Je gaat het nooit helemaal tegen, want waar mensen de behoefte hebben, daar vinden ze een weg. Maar daar waar het uit de hand dreigde te lopen, waar dealers op een pusherige manier van hun spullen probeerden af te komen, daar hebben we door deze manier van inzet dingen kunnen voorkomen.”
,,De kleine succesjes zijn dan de momenten dat wordt vastgesteld dat dealers gefrustreerd afdruipen omdat ze hun spullen niet kwijt kunnen. Minder goed was dat er ook minderjarigen – soms van vijftien jaar – thuisgebracht moesten worden terwijl ze van voren niet meer wisten dat ze van achter leefden.”
Een voorafgaand spelend thema was ook het taxi-verhaal. ,,Het is een ingewikkelde materie. We hebben geprobeerd om de inzet van de verkeersgeleiding te verbeteren. We zijn met een andere organisatie in zee gegaan en die heeft prima werk verricht. Natuurlijk ben je niet alles voor, maar we hebben een verdubbeling van het aantal verkeersregelaars ingezet, om te proberen het kaf van het koren te scheiden en te trachten het verkeer op de Populierenlaan zo soepel mogelijk te laten verlopen. Om de mensen die een taxi wilden een reguliere taxi te bezorgen en niet één van de rotte appels.”
,,We proberen écht dat wat er niet deugt, eruit te vissen. De controle daarvoor ligt bij de ITL – de Inspectie Leefomgeving en Transport – en niet bij de gemeente of politie. ITL gaf de kermis in Volendam dat weekeinde geen prioriteit en daar heb je het dan mee te doen. Wij gaan het huidige beleid evalueren en onszelf heroriënteren.”
Rondom de verkeersregelaars gebeurde een incident waarbij een Boa ingreep en een kermisganger in de kraag vatte. Dat incident werd vervolgens op de sociale media enorm uitvergroot. Sievers: ,,De inzet van verkeersregelaars was verdubbeld en al die mensen zetten zich in ten behoeve van de gasten. Wat er exact is gebeurd, weet ik niet, want ik was er niet bij. Het is in onderzoek. Maar ik vind belangrijk dat we met elkaar respect hebben voor de mensen in uniform, of dat nou de EHBO-er is, de mensen te water bij de reddingsmaatschappij of de verkeersregelaars. Want die mensen zorgen dat jij een plezierige kermis kan vieren.”

‘Beeldvorming op
sociale media en het
elkaar dol maken met verhalen,
leidt tot niks’

Ze stipt het – excessieve – gebruik van sociale media aan. ,,De manier waarop over dit incident is gecommuniceerd, maakt dat we met z’n allen een beleving krijgen bij iets waar slechts een beperkt aantal mensen bij is geweest. Het krijgt daarmee een dynamiek waar niemand gelukkig van wordt.”
,,De feiten zijn dan niet meer leidend, maar dat wat we beleven of wat we van horen zeggen hebben. Daarom ga ik met de mensen praten, omdat we met z’n allen zorgen voor de veiligheid van de betrokkenen. Beeldvorming op sociale media en het elkaar dol maken met verhalen, dat leidt tot niks. We maken dingen heel groot en pakken het niet bij de wortel aan. Laten we het recht op z’n beloop laten en that’s it.”
,,Wat me verder is opgevallen, is de ongelofelijke hoop troep die we op straat hebben gemikt. Terwijl we zo’n schoon volk zijn en dan maken we er zo’n bende van en dan moet Afdeling Openbare Werken de volgende morgen aan de bak om onze troep op te ruimen. Volgens mij kunnen we dat beter doen en daar moeten we volgend jaar iets op bedenken, want nu bevuilen we ons eigen dorp in die dagen.”
Sievers hoort ook de geluiden over het ‘bezoek van buiten’, dat met name op zaterdagavond grootse vormen aanneemt. ,,Zoiets houd je niet tegen, ook al zou je er een evenement van maken en met toegangswegen werken. Dat laatste is overigens erg ingewikkeld. Maar ook ik vang die signalen op van de Volendammers. Maar ik hoorde ook dat het een prettig publiek van buiten was. En veel Volendammers maken de keuze op de andere dagen te gaan.”
Tot slot wil zij nog wat mythes ontzenuwen. ,,Er kwamen wederom mensen op mij af, die hadden vernomen dat ik de kermistent weg zou willen hebben, de beunen wil verbieden en de kermis wil verplaatsen. Voor nu en altijd: op de beunen wil ik verlichting voor de veiligheid, niets meer. De tent is een gouden vondst gebleken en wat het verplaatsen betreft: ik heb het boek van de kermisgeschiedenis gelezen en dan zie je de evolutie van de kermis qua locaties. Dat blijft doorgaan: voor het type attracties wat wij willen hebben moet je misschien locaties aanpassen, omdat het allemaal een plek moeten krijgen. Dus misschien moeten we het terrein uitbreiden, maar van verplaatsen is geen sprake.”
,, Het gaat om een prachtige kermis door en voor de gemeenschap die toekomstbestendig is, maar net zoals de voorgaande decennia zich zal blijven ontwikkelen in de richting die passend is bij de huidige tijd. Het organiseren van een goed feest ontslaat men niet van doorontwikkeling, dus ook in de toekomst blijft er volop aandacht voor verantwoord feestvieren, door bijvoorbeeld een focus op veiligheid, afvalmanagement, infrastructuur en bovenal de lokale cultuur en tradities.”

|Doorsturen

Uw reactie