Algemeen

‘In totaal hebben er tweeëndertig mensen aan meegewerkt’

Veertien jaar gewerkt aan album ‘Made in Volledam’

De doorgewinterde muzikanten Berrie Maurer en Ab Tuyp (Pet) werkten veertien jaar aan hun album ‘Made in Volledam’. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de cd, waaraan een groot aantal artiesten hun medewerking verleende. De plaat bestaat voor het grootste gedeelte uit Nederlandstalige liedjes, met teksten die vaak uit het leven gegrepen zijn.
Door Laurens Tol

Waarom heeft het zoveel tijd gekost?
Ab: ,,We hebben al vrij snel bepaald dat we geen druk op de ketel wilden zetten. Er is namelijk geen enkele verplichting ten aanzien van bijvoorbeeld een platenmaatschappij en wij hoeven niet te leven van ons muzikale werk. Deze cd is voornamelijk in de avonduren gemaakt. Lange tijd hebben we twee avonden per week gewerkt aan ons album.”
Berrie: ,,In het begin spraken we op dinsdag- en donderdagavond af. Tijdens deze momenten waren we ongeveer twee uur bezig. Vaak kon je dan alleen een vioolpartij inspelen en dan was de avond alweer voorbij. Omdat er steeds allerlei andere dingen tussenkwamen, hebben we later onze inspanningen teruggeschroefd naar een avond per week. Daardoor duurde het wat langer, maar ik denk dat het de kwaliteit ten goede is gekomen.”

Hoe is het idee voor dit album ontstaan?
Berrie: ,,Ik vormde samen met Kees Nor een duo, en Kees had achter in zijn schuurtje een opnamestudio. Ik had het nummer ‘Schoorlse Bos’ geschreven, en we zochten een accordeonist die de solopartij kon inspelen. We kwamen bij Ab uit en zo kwam ik aan de weet dat Ab ook een opnamestudio had. Later – nadat ik meerdere nummers had geschreven – raakte ik met Ab in gesprek over het maken van een cd. Hij was er enthousiast over en wilde er graag zijn medewerking aan verlenen. Ab was toen al ervaren in het opnemen van muziek in zijn eigen studio.”

Wat maakt de cd ‘Made in Volledam’ bijzonder?
Berrie: ,,Op het album komen veel verschillende instrumenten voorbij. Zo hebben we een cello, viool, dwarsfluit, een Franse hoorn en een charango gebruikt. Dat laatste instrument is een soort Peruaanse gitaar. Verder hebben we een accordeonist en een klarinettist uitgenodigd. Het gebruik van deze verschillende instrumenten maakt de cd heel divers.”
Ab: ,,Wat de plaat verder afwisselend maakt, is dat er twaalf verschillende vocalisten aan mee hebben gewerkt. Zo hebben de zangeressen Annie Kras, Carola Smit en Martine Bond meegedaan. Verder de zangers Jaap Veerman (Corn), Kees Schilder (Nor), Simon Tol (Stein), John Zwarthoed (Kirrie), Kees Tol (Parre) en Jan Dulles.”

Hoe zijn jullie aan de muzikanten gekomen die de wat minder voor de hand liggende instrumenten bespelen?
Berrie: ,,We hebben altijd eerst gekeken naar muzikanten in de buurt. Een enkele keer, zoals bij de eerder genoemde instrumenten, zijn we gaan zoeken naar mensen van buiten de omgeving. Het internet is hier een ideaal medium voor. Je kunt daardoor in contact komen met een zeer breed scala aan instrumentalisten. Op deze manier zijn we terechtgekomen bij bijzondere muzikanten, waar we mooie ervaringen mee hebben beleefd.”
Ab: ,,Sommige muzikanten boden aan om creatief om te gaan met geschreven partijen. Bijvoorbeeld een vrouwelijke klarinettist die we hebben uitgenodigd. Ze speelde eerst perfect de partij die ik naar haar had gestuurd. Vervolgens stelde ze voor om ons liedje eens te spelen in een New Orleans-stijl. Ineens swingde het de pan uit. Dat soort momenten zullen mij nog lang bijblijven en hebben echt iets toegevoegd aan onze cd.”

Welke ervaringen hebben jullie zoal met de Volendamse muzikanten meegemaakt?
Ab: ,,Ook met Volendamse muzikanten hebben we goede ervaringen gehad. Iemand als Michael de Hont kwam ook beslagen ten ijs en zette zijn baspartij er in korte tijd op. Jan Dulles zei dat hij voor het inzingen van ons liedje twee weken naar gospelmuziek had geluisterd om in de sfeer te komen. Hij had zichzelf ook terdege voorbereid en was helemaal in de muziekstijl gedoken.”
Berrie: ,,We hebben ook het genoegen om nog een bijdrage van wijlen Cees Tol (BZN) op onze cd te hebben staan. Hij heeft een mooie gitaarpartij getokkeld. Kees kwam de studio binnen en met slechts één vloek tussendoor, stond zijn gitaarwerk er in twee uur op. Wat hij heeft ingespeeld, is magistraal. Ik vermoed ook dat dit zijn laatste opname is geweest. Kort daarna werd hij namelijk getroffen door een TIA, waardoor hij werd gedwongen om te stoppen met gitaarspelen. Dat maakt het des te meer bijzonder dat hij nog op onze cd te horen is.”

‘We hebben ook het genoegen
om nog een bijdrage van
wijlen Cees Tol (BZN)
op onze cd te hebben staan’

Berrie: ,,Wij zijn iedereen veel dank verschuldigd. Ze hebben het niveau omhoog gekrikt en de cd een eigen karakter gegeven. Annie Kras en Jaap Veerman (Corn) hebben een geheel eigen liedje gemaakt en gezongen. Het zijn echt ‘hun’ nummers geworden. Hetzelfde geldt voor alle vocalisten die hebben meegewerkt. Ze hebben dit allemaal belangeloos gedaan. Ook Jan Akkerman speelde zonder vergoeding een gitaarpartij in. In totaal hebben er tweeëndertig mensen meegedaan. Ik denk niet dat dit eerder is voorgekomen op het dorp. Met uitzondering natuurlijk van het werk van de goede koren die we hebben.”
Ab: ,,We willen ook graag nog Klaas Buijs van Gold Ontwerp uitlichten. Hij heeft met zijn ontwerp de cd een fraai uiterlijk gegeven.”

Hoeveel liedjes zijn er uiteindelijk op het album terechtgekomen en wat heeft jullie geïnspireerd?
Ab: ,,Er staan in totaal zestien nummers op. Daarvan zijn er twee Engelstalig en de rest Nederlandstalig. Onze bedoeling was om een cd te maken waarbij je een glas wijn kunt drinken met een stukje kaas. Rustige achtergrond muziek dus, waarbij je niet steeds naar de volumeknop hoeft te lopen vanwege grote verschillen in dynamiek. Ik denk dat dit behoorlijk goed is gelukt. Het is een vrij goede ‘luister-cd’ geworden. Ik speel nog met de gedachte om erop te zetten: ‘For headphone-use only’, of zoiets.”
Berrie: ,,De liedjes gaan vaak over verhalen die uit het leven gegrepen zijn. Zo gaat het liedje ‘Sterke Man’ over iemand die lijdt aan dementie. Jaap Corn heeft dit nummer prachtig vertolkt op de cd. Jan Dulles zingt het liedje ‘Liquor Blues’. De tekst hiervan gaat over een persoon die te kampen heeft met een alcoholverslaving. Het schrijven van dit liedje ging vrij snel. Ik had het binnen drie uur af. Het is een mysterie hoe dat soms werkt. Helaas gaat het schrijven niet altijd zo makkelijk. Een ander liedje gaat over het verlies van een dierbare. Het idee hiervoor ontstond toen ik een meisje hulpeloos over de dijk zag lopen, die net haar moeder had verloren. Dit greep mij zo aan dat ik er meteen een nummer over ben gaan maken. Andere liedjes op de cd hebben thema’s zoals ‘water’ en ‘de Eerste Wereldoorlog’. Op de meest onverwachte momenten zijn er ideeën ontstaan voor de teksten.”

Voor het opnemen van een cd zijn vaak de nodige financiële middelen nodig. Hoe zijn jullie hieraan gekomen?
Berrie: ,,Al in een vroeg stadium hebben we naar sponsors gezocht. Gelukkig wilden enkele Volendamse bedrijven ons graag financieel steunen. Ik heb van tevoren duidelijk gemaakt dat het maken van een cd niet hetzelfde is als een muurtje metselen. Ze moesten wat geduld moeten hebben, maar nu nadert het project zijn afronding. Wat betreft het budget zijn we helaas nog niet uit de kosten. Wij hopen daarom dat de Volendamse bevolking en andere mensen ons willen steunen. Daarvoor zouden wij erg dankbaar zijn. Als mensen €25,- zouden willen overmaken, kopen ze de cd en sponsoren ze ons met tien euro. Door mijn beroep als onderwijzer heb ik veel oud-leerlingen. Voor het bovengenoemde bedrag komt meester Berrie persoonlijk langs om de cd thuis te bezorgen”, zegt Berrie met een glimlach. ,,Voor dit bedrag krijgt men een cd met maar liefst zestien nummers, waar met bloed, zweet en tranen aan gewerkt is. Het geld kan worden overgemaakt naar rekeningnummer: NL52 INGB 0794 9183 52. Graag wel even het adres vermelden waar de cd naartoe moet worden gebracht. Anders weet meester Berrie de weg niet te vinden”, besluit Berrie lachend.

 

|Doorsturen

Uw reactie