Algemeen

Ondernemers luiden noodklok over parkeerbeleid Oude Kom

‘Wij zijn het zat’

Ondernemers in de Volendamse Oude Kom zijn eensgezind als het gaat om het behoud van voldoende parkeergelegenheid in hun wijk. Volgens hen is het belangrijk dat de winkels voor de burger goed bereikbaar blijven per auto. Burgerinitiatieven die kunnen leiden tot minder parkeerplaatsen en bereikbaarheid krijgen veel aandacht. De middenstand heeft hier bedenkingen bij en wil graag ook haar stem laten horen.
Door Laurens Tol

De ondernemers Kees Smit (Bakkerij 2in1), Angelique Scheltema (Bodyfit), Kees Tuijp (Cafetaria Kippie) en Jan Runderkamp jr. (JenJ) hebben de afgelopen jaren te maken gehad met veel veranderingen in hun wijk.
,,Al sinds 2010 hebben wij als winkeliers een hoop onrust te verduren gehad. Eerst is het oude parkeerterrein op het Europaplein verdwenen. Omdat dit bij ons tot grote omzetdaling leidde, is gekozen voor een variant waarbij in de wintermaanden de helft van het terrein mocht worden gebruikt om te parkeren. Dit kon niet worden gehandhaafd, omdat men zegt dat een plein met dubbele functie niet goed werkt”, vertelt Kees Smit.
Als compensatie zijn negentien parkeerplaatsen in de Zeestraat toegezegd aan de ondernemers. ,,Wij zijn hierin meegegaan en de parkeerhavens zijn er gekomen. Ons idee was om het een kans te geven. De toekomstige terrassen en winkels op het Europaplein kunnen voor ons zeker ook mogelijkheden bieden. Echter tot onze verbazing wordt er nu al weer getwijfeld over het in stand houden van de parkeerplaatsen in de Zeestraat.”
Kees heeft genoeg van alle overlast in de omgeving van zijn bakkerij. ,,We hebben net vijftien maanden last moeten ondervinden van alle verbouwingen, die tot serieuze omzetdalingen hebben geleid. Het project was nog nauwelijks opgeleverd, of er ontstond alweer een discussie. Wij vragen ons af: wanneer is het nu een keer genoeg? Men zegt dat het niet mooi is en niet veilig, maar geeft het eerst eens een kans, zou ik zeggen. Het project is nog niet eens af. Het wordt nog mooier.”
Een doorn in het oog van Jan, is de komst van een paal ter hoogte van de Dwarsstraat. Dit object is onder anderen bedoeld om parkeergelegenheid voor bewoners te behouden. Jan: ,,Als je overdag gaat kijken, zul je zien dat er in de Dwarsstraat, W.J. Tuinstraat en Calkoengracht nauwelijks auto’s staan. De meeste bewoners hebben het voertuig mee naar hun werk. Dit zijn allemaal potentiële parkeerplaatsen voor onze klanten. Niemand heeft er last van als er gebruik van wordt gemaakt.”

‘In geen enkele woonwijk
in Volendam wordt er
zoveel rekening gehouden
met wijkinwoners’

Wat Jan betreft mag de paal wel omhooggaan, maar dan vanaf 15.00 uur. ,,Vanaf die tijd hebben wij het grootste gedeelte van onze omzet al gedraaid. De bewoners komen daarna thuis en hebben dan alsnog genoeg ruimte om te parkeren. Inwoners van de buurt willen hier niet in meegaan. Ze zetten de hakken in het zand en wijzen op de veiligheid. Die is absoluut niet in het geding, want er is hier nog nooit één ongeluk gebeurd.”
Naast het gebruik van de paal ten behoeve van de bewoners, wordt volgens Kees nog op een andere manier rekening gehouden met hun belangen. Kees: ,,De inwoners van de wijk hebben vaak ook nog een tweede auto. Voor dit voertuig krijgen ze een ontheffing om te kunnen parkeren op het Amvo-terrein. Hiermee maken ze gebruik van parkeerplekken die aan ons waren toegezegd door de gemeente. Dat gaat naar mijn idee wel wat ver.”
De buurtbewoners zouden te grote privileges worden toegekend. ,,In geen enkele woonwijk in Volendam wordt er zoveel rekening gehouden met wijkinwoners. Misschien kunnen de bewoners eens beseffen dat ze wonen in de commerciële hoofdas van de Oude Kom. De situatie zoals die nu is in de Oude Kom, is min of meer gekopieerd in de Van Baarstraat. Daar wordt toch ook niet gesproken over het verwijderen van parkeerplekken? Waarom hier dan wel, vraag ik me af.”
Kees luidt de noodklok over de toekomst van het winkelgebied in de Oude Kom. ,,Het is naar mijn idee niet eerlijk hoe het nu gaat. Klanten wordt het zo langzamerhand onmogelijk gemaakt om nog in de buurt te parkeren. Je hebt ook te maken het invalide mensen. Waar kunnen zij parkeren als het hard regent? Het wordt ons ondernemers allemaal te veel. Haal alsjeblieft die parkeerplaatsen in de Zeestraat niet weg, is onze noodkreet. Wij zijn het zat!”
Sommige mensen beweren dat de klant moet worden opgevoed om met de fiets te komen. Men weet winkels die onderscheidend zijn hoe dan ook wel te vinden. ,,De afgelopen vijftien maanden hebben wij wel gemerkt wat de effecten zijn van slechte bereikbaarheid. Ik kan de cijfers hiervan zwart op wit laten zien en andere ondernemers in de buurt ook. Natuurlijk doet de kwaliteit van je product ertoe, maar bereikbaarheid is ook bepalend voor de omzet.”
In navolging van een raadgevende poll die is georganiseerd door Wijkraad Oude Kom, starten de ondernemers binnenkort met een soortgelijk initiatief. Kees Tuijp: ,,Wij willen burgers een vraagstelling voorleggen of ze vóór of tegen het behoud zijn van de parkeerplaatsen in de Zeestraat. Ik denk dat de meeste klanten van ons graag in de buurt willen blijven parkeren. Binnenkort gaan we de vraagstelling formuleren en dan kunnen de mensen hun stem laten gelden.”

‘Men bedenkt voortdurend
nieuwe dingen,
waarbij met onze belangen
nauwelijks rekening
wordt gehouden’

Angelique Scheltema vindt het vooral kwalijk dat de mening van de ondernemers in de Oude Kom naar haar idee niet voldoende gehoord wordt. ,,We geven weleens dingen aan bij de gemeente en krijgen daar vervolgens weinig respons op. Als er dan al geluisterd wordt naar ons door een bepaalde partij, dan komt er nooit iets concreets uit. Men bedenkt voortdurend nieuwe dingen, waarbij met onze belangen nauwelijks rekening wordt gehouden”, vertelt Angelique.
Angelique vindt dat de waarde van het winkelbestand niet mag worden onderschat. ,,Wij zijn een heel belangrijk onderdeel van het centrum van Volendam. Het lijkt mij daarom vrij normaal dat nieuwe initiatieven ook met ons worden afgestemd. Daarentegen krijgen wij de indruk dat er beter wordt geluisterd naar de Wijkraad Oude Kom. Deze vereniging van bewoners heeft naar ons idee meer invloed op de besluitvorming van politieke partijen dan wij.”
De ondernemers hebben niet voldoende tijd om op de barricades te staan om op te komen voor hun belangen. ,,Wij zijn allemaal hardwerkende mensen en kunnen hier niet voortdurend mee bezig zijn. Er wordt nu vooral gefocust op toeristen en dagjesmensen, terwijl onze inkomsten voor 95% bij de Volendammer klanten vandaan komen. Deze mensen willen hun auto bij wijze van spreken het liefst in de winkel parkeren.”
Angelique wil daarom een oproep doen. ,,Wij willen graag dat de Volendamse burger in de buurt van het winkelgebied kan blijven parkeren. Deze mensen komen dagelijks bij ons langs en daar moet rekening mee gehouden worden. Een uitbreiding van het 30 minuten-systeem naar de Zeestraat en Spoorbuurt zouden wij toejuichen. Deze maatregel werkt al goed op de Edammerweg bij onze winkel voor de deur en zorgt daar voor betere doorstroming.”
Angelique zou graag de hand willen reiken naar de gemeente. ,,Dolgraag zouden we in gesprek treden met de wethouder over deze situatie. De wens van de ondernemers is om de Volendamse klant op een goede manier te kunnen blijven bedienen. Niet wij staan centraal, maar de klant die dagelijks bij ons langskomt. Wij willen een dialoog aangaan om het te hebben over oplossingen waar ook de ondernemers en hun klanten zich in kunnen vinden”, besluit Angelique.
Woordvoerder Leendert Klein reageert namens Gemeente Edam-Volendam. Leendert: ,,Als ondernemers of bewoners met de gemeente in gesprek willen over verkeer en parkeren, dan staan wij daar altijd voor open.”
Wijkraad Oude Kom Volendam heeft laten weten met een reactie te komen dat te lezen is in de Nieuw-Volendam van volgende week.

|Doorsturen

Uw reactie